Новини

АМКУ надав МОЗ рекомендації щодо правил промоції лікарських засобів

15/09/2018

13 вересня 2018 року Антимонопольний комітет України надав Міністерству охорони здоров’я України обов’язкові для розгляду рекомендації з метою здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та умов, що їм сприяють, а саме:

розробити та прийняти нормативно-правовий/і акт/акти, яким/якими буде встановлено чіткі, прозорі, недискримінаційні правила промоції лікарських засобів для всіх учасників фармацевтичних ринків задля:

– унеможливлення спотворення конкуренції на ринках лікарських засобів внаслідок використання маркетингових інструментів при реалізації (оптовій та роздрібній) лікарських засобів;

– забезпечення кінцевих споживачів можливістю об’єктивного та неупередженого, самостійного вибору в аптечних закладах необхідних їм лікарських засобів;

– унеможливлення переважної реалізації (оптової та роздрібної) лікарських засобів за підвищеною вартістю за рахунок застосування маркетингових інструментів.

Зазначені Рекомендації є обов’язковими для розгляду протягом 90-та днів з дати їх отримання.

Станом на сьогодні реалізація лікарських засобів із застосуванням маркетингових послуг для всіх учасників ланцюгу збуту (виробників, дистриб’юторів та аптек/аптечних мереж) є сталою розповсюдженою практикою.

Будь-яких особливостей надання маркетингових послуг у фармацевтичній галузі законодавством України не встановлено.

Нагадаємо, що у 2016 році Антимонопольним комітетом було опубліковано Звіт за результатами ґрунтовного дослідження фармацевтичних ринків за період 2014 – І півріччя 2016 років, в якому надані пропозиції щодо шляхів вирішення існуючих на ринку проблемних питань задля розвитку дієвої конкуренції на фармацевтичних ринках та встановлення прозорих взаємовідносин між учасниками ринків у цій сфері, що сприятиме підвищенню економічної доступності лікарських засобів. Однією із пропозицій було встановлення прозорих відносин у сфері промоції та маркетингу лікарських засобів з урахуванням європейського досвіду. Звіт було направлено Президенту України, Прем’єр-міністру України, Міністерству охорони здоров’я України, Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я. Проте до цього часу до Комітету не надходило на погодження в установленому законодавством порядку будь-яких проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання надання маркетингових послуг у фармацевтичній галузі.

На фармацевтичному ринку склалась ситуація, коли всі учасники ланцюга просування лікарських засобів можуть бути зацікавлені орієнтуватись на придбання та реалізацію кінцевим споживачам лікарських засобів тих виробників, за виконання умов договорів про надання маркетингових послуг (або додаткових угод до договорів поставки) вони отримають більші матеріальні винагороди.

Антимонопольний комітет впевнений, що питання створення прозорого середовища у сфері промоції лікарських засобів потребує уваги та консолідації зусиль компетентних органів влади та фармацевтичної спільноти.

Джерело: офіційний сайт АМКУ

ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ