Новини

Пропозиції Асоціації “Виробників ліків України” щодо проекту наказу МОЗ «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності інформації про результати доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів, Форми звіту про доклінічні дослідження, Форми звіту про клінічні випробування та інструкції щодо їх заповнення»

17/04/2019

На сайті МОЗ для публічного обговорення оприлюднено проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності інформації про результати доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів, Форми звіту про доклінічні дослідження, Форми звіту про клінічні випробування та інструкції щодо їх заповнення». Асоціація “Виробники ліків України” направила листа заступнику Міністра охорони здоров’я України Р.Р. Ілику з проханням урахувати пропозиції щодо цього документу 


Асоціація “Виробники ліків України”

Вих. № 149 від 16. 04. 2019

Заступнику Міністра охорони здоров’я України

Ілику Р.Р.

Шановний  Романе Романовичу!

Асоціація “Виробники ліків України” засвідчує повагу та, відповідно до встановленої регуляторної процедури, просить урахувати викладені пропозиції до оприлюдненого на сайті МОЗ для публічного обговорення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності інформації про результати доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів, Форми звіту про доклінічні дослідження, Форми звіту про клінічні випробування та інструкції щодо їх заповнення».

  1. Пропозиції до Порядку проведення перевірки відповідності інформації про результати доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів.

Проект наказу розроблений Міністерством охорони здоров’я України на виконання вимог пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів», з метою забезпечення на офіційному веб-сайті МОЗ України вільного доступу до всіх результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів (звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні випробування), затверджених за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я), які є відкритою інформацією.

Законом, прийнятим 4 вересня 2018 року №2519-VIII, який набув чинності 4 жовтня п.р., передбачено доповнити частину одинадцяту статті 9 Закону України “Про лікарські засоби”, після слів “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, зобов’язаний охороняти таку інформацію від розголошення та запобігати недобросовісному комерційному використанню такої інформації словами “а також забезпечувати на своєму офіційному веб-сайті вільний доступ до всіх результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів (звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні випробування, складених за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я), які є відкритою інформацією”.

На виконання Закону було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. №296 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376”, якою, зокрема, передбачено: “інформація, що міститься у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу та додатках до неї (далі — реєстраційна інформація), відповідно до Закону України “Про лікарські засоби” та інших нормативно-правових актів підлягає державній охороні від розголошення і недобросовісного комерційного використання. МОЗ та Центр зобов’язані охороняти таку інформацію від розголошення та запобігати недобросовісному комерційному використанню такої інформації. МОЗ зобов’язаний забезпечувати на своєму офіційному веб-сайті вільний доступ до всіх результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів (звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні випробування, затверджених за формою, встановленою МОЗ), які є відкритою інформацією. Форми звітів та питання їх підготовки встановлюються МОЗ.”

Таким чином, ані Закон, ані Постанова не передбачають затвердження будь-якого Порядку як підзаконного нормативно-правового акта.

Разом із тим, проектом наказу (пункт 1) запропоновано затвердити Порядок проведення перевірки відповідності інформації про результати доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів.

Відповідно до частини другої статті 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, пропозиція МОЗ затвердити наказом Порядок не відповідає вказаним актам вищої юридичної сили та є перевищенням повноважень МОЗ, визначених Положенням про Міністерство  охорони здоров’я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №267.

ПРОПОЗИЦІЯ:

вилучити “Порядок проведення перевірки відповідності інформації про результати доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів” з переліку документів, які пропонується затвердити наказом.

 

  1. Пропозиції до Інструкції щодо заповнення звіту про клінічне випробування лікарського засобу та Інструкції щодо заповнення звітів про доклінічні дослідження лікарських засобів.

Відповідно до оновленої редакції пункту 31 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, “форми звітів та питання їх підготовки встановлюються МОЗ.”

Тобто, МОЗ має компетенцію визначити питання підготовки звітів, що зовсім не означає повноваження МОЗ затвердити  Інструкцію як нормативно-правовий акт щодо заповнення звітів.

Підготовку звітів можна вирішити або на рівні описової частини наказу МОЗ, яким запропоновано затвердити Форми звітів, або на рівні Методичних рекомендацій щодо заповнення звітів.

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №267,  МОЗ затверджує, приміром, форми медичної облікової документації “Картка донора резерву” та інструкцію з її заповнення, форми  первинної облікової документації, а також звітності з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу та інструкції з її заповнення.

Компетенція затверджувати Інструкцію щодо заповнення звіту про клінічне випробування лікарського засобу та Інструкцію щодо заповнення звітів про доклінічні дослідження лікарських засобів, – відсутня у переліку повноважень МОЗ.

Натомість, МОЗ має повноваження затверджувати Методичні рекомендації щодо застосування тих чи інших нормативно-правових актів (вказане повноваження реалізоване, приміром, наказом МОЗ від 09.09.2014  №635 “Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я” тощо).

ПРОПОЗИЦІЯ:

(1) вилучити з наказу Інструкцію щодо заповнення звіту про клінічне випробування лікарського засобу та Інструкцію щодо заповнення звітів про доклінічні дослідження лікарських засобів,

 (2) визначити основні питання оформлення звітів у тексті наказу.

 

  1. Пропозиції до проекту Висновку щодо перевірки результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарського засобу (звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні випробування).

Пропонуємо вилучити Висновок як документ, який запропоновано упровадити, оскільки назва та форма такого документа мають ознаки дозвільного документа,

Законом України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб’єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Висновок щодо перевірки результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарського засобу відсутній у Законі України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”.

Крім того, перевірка результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань з оформленням спеціального висновку виходить за межі питань,  вирішення яких має відбуватися у межах запропонованого наказу МОЗ.

У даному випадку, питання підготовки звітів та їх оцінку можна вирішувати на рівні внутрішніх процедур МОЗ та ДП “Державний експертний центр МОЗ України”, без упровадження документів дозвільного характеру.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Вилучити Висновок щодо перевірки результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарського засобу (звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні випробування) з переліку документів, які затверджуються наказом.

 

  1. Пропозиція до переліку лікарських засобів, на які поширюється дія наказу.

Пунктом 4 проекту Порядку передбачено: “Цей Порядок поширюється на всі лікарські засоби, які зареєстровані або подаються на реєстрацію.”

Вважаємо запропоновану норму неприйнятною, з огляду на таке.

По-перше, як вже зазначалося,  пропонуємо взагалі вилучити проект Порядку як такий, затвердження якого що прямо виходить за межі компетенції МОЗ.

По-друге, пропозиція поширити новий наказ на всі лікарські засоби, які були зареєстровані до його прийняття, суперечить принципу незворотності дії законів та інших нормативно-правових актів у часі.

Стаття 58 Конституції України закріплює один з найважливіших загальновизнаних принципів сучасного права – закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Це означає, що вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності.

Виняток з цього принципу допускається лише у випадках, коли закони та інші нормативно-правові акти пом’якшують або скасовують відповідальність особи (частина перша статті 58 Конституції України).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням щодо офіційного тлумачення положення абзацу першого пункту 1 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (справа про оспорювання актів у господарському суді) від 2 липня 2002 року №13-рп/2002 викладено суть положення статті 58 Конституції України про незворотність дії законів та інших нормативно-правових актів у часі, на яке свого часу посилався Вищий арбітражний суд України, полягає в тому, що дія законів та інших нормативно-правових актів поширюється на ті відносини, які виникли після набуття ними чинності <…>, і не поширюється на правовідносини, які виникли і закінчилися до набуття такої чинності <…>. (абзац другий пункту 4 мотивувальної частини)

Таким чином, одержувати результати доклінічного вивчення та клінічних випробувань, звіти про доклінічні дослідження та звіти про клінічні випробування, відповідно до закону, та оприлюднювати їх у частині, яка є відкритою інформацією, можливо виключно щодо тих лікарських засобів, які подаються на державну реєстрацію.

Стосовно лікарських засобів, які подаються на перереєстрацію, слід зазначити, що Порядком проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 серпня 2005 року №426, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2005 року за №1069/11349 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2015 року №460, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2015 року №1210/27655) не передбачено у переліку документів, які надаються для перереєстрації лікарського засобу, подання результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань або звітів про них.

Зміни, що вносяться до матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб протягом дії реєстраційного посвідчення, згідно законодавства, можуть стосуватись різних аспектів, у тому числі не пов’язаних з даними доклінічних досліджень та клінічних випробувань. Відтак, на виконання вимог закону, необхідним є зазначення у проекті наказу, що він поширюється на лікарські засоби, щодо яких вносяться зміни до матеріалів реєстраційного досьє, що стосуються доклінічних досліджень і клінічних випробувань.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Включити до тексту проекту наказу МОЗ новий пункт такого змісту:

        “Цей наказ поширюється на лікарські засоби, які подаються на державну реєстрацію або на які вносяться зміни до матеріалів реєстраційного досьє, що стосуються доклінічних досліджень та клінічних випробувань.”

 

  1. Пропозиції щодо забезпечення дотримання принципу конфіденційності.

Законом та постановою, на які є посилання вище, вказано, що  МОЗ України забезпечує на офіційному веб-сайті вільний доступ до всіх результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів (звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні випробування),  які є відкритою інформацією.

Відкритою є інформація, яка не віднесена до конфіденційної.

Порядком проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 серпня 2005 року №426, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2005 року за №1069/11349 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2015 року №460, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2015 року №1210/27655), визначене поняття конфіденційна реєстраційна інформація – науково-технічна інформація, що міститься у реєстраційних матеріалах на лікарський засіб, включаючи частини I – IV або модулі 1 – 5 матеріалів реєстраційного досьє, методи контролю якості лікарського засобу (за винятком інформації, яка є загальнодоступною, зокрема інформація про референтний препарат, інформація про назву лікарського засобу, склад діючих речовин, силу дії, які наводяться в межах інструкції для медичного застосування, пакування, про заявника та/або виробника лікарського засобу, інструкції для медичного застосування, інформації щодо небезпечних властивостей лікарського засобу, які можуть завдати шкоди пацієнту під час застосування);

Ураховуючи вказане визначення, звіти не можуть містити конфіденційної інформації, про що необхідно вказати у тексті наказу та урахувати під час формування переліку запитуваної інформації у лівій колонці форми звіту.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Включити до тексту проекту наказу МОЗ новий пункт такого змісту:

“Відкритою інформацією, вільний доступ до якої забезпечує МОЗ на офіційному веб-сайті згідно цього наказу, є інформація, яка не відноситься до конфіденційної реєстраційної інформації, зокрема, інформація про референтний препарат, інформація про назву лікарського засобу, склад діючих речовин, силу дії, які наводяться в межах інструкції для медичного застосування, пакування, про заявника та/або виробника лікарського засобу, інструкції для медичного застосування, інформації щодо небезпечних властивостей лікарського засобу, які можуть завдати шкоди пацієнту під час застосування)”.

 

  1. Пропозиції щодо Форми звіту про доклінічні дослідження, Форми звіту про клінічні випробування.

Результати доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів пропонуємо оформлювати за формою, яка відповідає змісту відповідної інформації, прийнятої до оприлюднення у Європейському співтоваристві – інформації та представлення публічних звітів по досьє лікарського засобу (public assessment reports), що впроваджено за децентралізованою процедурою: загальна інформація, яка оприлюднюється на сайті, включає стислі відомості за  заявкою.

Структура подання інформації, яка прийнята у Євросоюзі, наведена за посиланням – https://mri.cts-mrp.eu/Human/Product/Details/20731 та Форма (templates) публічних звітів по досьє лікарського засобу –  за посиланням: http://www.hma.eu/114.html.

Натомість, запропоновані МОЗ форми звітів відрізняються від  наведених європейських підходів, містять показники та вимагають надання інформації, яка стосується, головним чином, оригінальних препаратів, та   унеможливлює подання необхідної інформації щодо генеричних та інших типів лікарських засобів.

АВЛУ,  з урахуванням практики застосування (public assessment reports), підготовлено єдину форму, яку пропонується затвердити, та яка враховує можливість подання інформації про генеричні та інші типи лікарських засобів.

Рекомендації щодо заповнення форм та класифікацію лікарських засобів на підставі їх еквівалентності, пропонуємо, на даному етапі підготовки проекту наказу реалізувати, скориставшись посиланням на джерело у тексті Форми: “Теоретичне обґрунтування та реалізація сучасних принципів оцінки еквівалентності лікарських засобів в Україні (методичні рекомендації (77.17/119.17), підготовлені Українським центром наукової медичної інформації МОЗ України, погоджені МОЗ України, установа-розробник – Національний фармацевтичний університет МОЗ України.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Затвердити уніфіковану єдину “Форму звітів про результати доклінічних досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів, які є відкритою інформацією”, – у редакції АВЛУ, що додається, на заміну запропонованих та розміщених МОЗ для обговорення Форми звіту про доклінічні дослідження та Форми звіту про клінічні випробування.

 

  1. Пропозиція до наказу.

Ураховуючи викладені пропозиції, назву наказу МОЗ України пропонуємо викласти у такій редакції:

“Про затвердження Форми звітів про результати доклінічних досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів, які є відкритою інформацією”

 

Асоціація “Виробники ліків України” просить розглянути наведені пропозиції, зокрема, підготовлену її фахівцями “Форму звітів про результати доклінічних досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів, які є відкритою інформацією.” та засвідчує готовність долучитися до обговорення проекту на будь-якій стадії обговорення.

 

Додаток.

“Форма звітів про результати доклінічних досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів, які є відкритою інформацією. 

З повагою

Президент Асоціації                               П.І. Багрій


Додаток

до Наказу МОЗ України від         №

«Про затвердження форм звітів
про результати доклінічних досліджень та клінічних
випробувань лікарських засобів, які є відкритою інформацією,
та питань їх підготовки»

Форма

звітів про результати доклінічних досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів, які є відкритою інформацією

1. Найменування лікарського засобу
1.1. Назва діючої речовини (міжнародна непатентована назва МНН)
1.2. Фармакотерапевтична група (АТС-код)
1.3. Фармацевтична форма та доза
1.4. Реєстраційне посвідчення №        від
1.5. Наказ МОЗ №        від
1.6. Тип лікарського засобу у відповідності до наданих матеріалів реєстраційного досьє*
1.7. Тип лікарського засобу відповідно до класифікації на підставі їх еквівалентності**
1.8. Заявник (назва та адреса)
1.9. Виробник (назва та адреса)
1.10. Дата складання звіту
2. Коротке резюме лікарського засобу
2.1. Тип лікарського засобу
2.2. Форма випуску
2.3. Механізм дії
2.4. Фармакологічна класифікація
2.5. Показання та рекомендації до медичного застосування (включаючи можливу стратегію управління ризиками) та дозування
2.6. Особливі фармацевтичні аспекти
3. Загальні спостереження щодо застосування за матеріалами реєстраційного досьє
3.1. Наукові поради щодо застосування:
3.1.1. дорослі
3.1.2. діти
3.1.3. пацієнти літнього віку
3.1.4. особливі групи пацієнтів
3.2. Загальні спостереження щодо відповідності GMP, GLP, GCP та узгодженим етичним принципам
4.  Науковий огляд та дискусія (враховуючи тип лікарського засобу відповідно до класифікації на підставі еквівалентності**)
4.1. Аспекти якості:
4.1.1. діюча речовина
4.1.2. лікарський засіб
4.1.3. загальні висновки щодо якості
4.2. Доклінічні аспекти на оригінальній або референтний лікарський засіб (зареєстрований за повним реєстраційним досьє)
4.2.1. Оцінка екологічного ризику
4.3. Клінічні аспекти:
4.3.1. фармакологія та фармакокінетика на оригінальній або референтний лікарський засіб (зареєстрований за повним реєстраційним досьє)
4.3.2. суттєва подібність або еквівалентність з референтним лікарським засобом на генеричний лікарський засіб
4.3.3. порівняння композиції референтного лікарського засобу з генеричним лікарським засобом (відмінність чи тотожність якісного та кількісного складу діючих і допоміжних речовин між генеричним та референтним лікарським засобом)
4.3.4. проведений тип дослідження біологічної або терапевтичної еквівалентності
4.3.5. Клінічна ефективність та безпека
4.3.6. Загальний профіль безпеки
4.3.7. Протипоказання
4.3.8. Передозування
4.3.9. Спосіб застосування та дози
4.3.10. Досвід пост-маркетингового застосування
4.3.11. Категорія відпуску (за рецептом лікаря/без рецепта лікаря)
4.3.12. Тестування для користувачів
5. Резюме системи фармакологічного нагляду (надане/не надане/прийнятність), враховуючи тип лікарського засобу відповідно до класифікації на підставі еквівалентності**
6. План управління ризиками (стислий опис або резюме проблем з безпеки), враховуючи тип лікарського засобу відповідно до класифікації на підставі еквівалентності**
7. Резюме проблем з безпеки, враховуючи тип лікарського засобу відповідно до класифікації на підставі еквівалентності** :
7.1. важливі ідентифіковані ризики
7.2. важливі потенційні ризики
7.3. відсутня інформація
8. Періодично оновлюваний звіт з безпеки (ПОЗБ), враховуючи тип лікарського засобу відповідно до класифікації на підставі еквівалентності**, взятий до уваги заявником

 

* – Відповідно до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 серпня 2005 року №426, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2005 року за №1069/11349 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2015 року №460, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2015 року №1210/27655), заявник подає реєстраційну форму лікарського засобу для різних типів лікарських засобів: лікарський засіб за повним досьє (автономним досьє); генеричний, гібридний лікарський засіб або біосиміляр; лікарський засіб з добре вивченим медичним застосуванням; лікарський засіб з фіксованою комбінацією; інформована згода; інші типи лікарських засобів, визначені цим наказом.

** – Класифікація лікарських засобів на підставі їх еквівалентності відповідно до погоджених Міністерством охорони здоров’я методичних рекомендацій 77.17/119.17 http://rx.ua/suchasni-printsipi-otsinki-ekvivalentnosti-likarskih-zasobiv-v-ukrayini/

Rx-Index – http://www.rx.ua/

 

ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ