Новини

Світлій пам’яті Олександра Івановича Тихонова

07/03/2019

25 лютого 2019 року пішов з життя Олександр Іванович Тихонов, видатний вчений, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кавалер орденів «За Заслуги» ІІІ, ІІ та І ступенів, Заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник СРСР, академік Української АН, доктор фармацевтичних наук, заслужений професор Національного фармацевтичного університету, з ім’ям якого пов’язані численні відкриття та дослідження у багатьох галузях фармації, медицини, апітерапії, бджільництві та косметології

Народився Олександр Іванович 11 вересня 1938 р. в м. Харкові в родині робітника. Після закінчення у 1955 році середньої школи № 72 м. Харкова, 2 роки працював контролером 3, 5 та 6 розрядів у цеху 01 заводу «Южкабель», м. Харків.

У серпні 1956 року був прийнятий по конкурсу в Харківський фармацевтичний інститут, який закінчив у 1961 році. Отримавши диплом провізора Олександр Іванович був направлений на роботу завідуючим аптекою № 195 Харківського обласного аптекоуправління, а потім як один із кращих випускників був направлений МОЗ України на науково-педагогічну роботу до Запорізького медичного інституту (фармацевтичного факультету), де був прийнятий у серпні 1961 року на посаду асистента кафедри технології ліків.

У 1969 році в м. Москва О.І. Тихонов захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Выделение и химическое исследование флавоноидов растений семейства рясковых флоры СССР», а у травні 1978 року був обраний по конкурсу виконуючим обов’язки доцента цієї ж кафедри.

За рекомендацією МОЗ УРСР, у січні 1982 року Олександр Іванович був прийнятий, а в квітні 1982 року обраний по конкурсу доцентом кафедри аптечної технології ліків (АТЛ) Харківського фармацевтичного інституту.

У вересні 1983 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему: «Разработка технологи и исследование некоторых лекарственных форм с фенольными соединениями прополиса», а у грудні 1985 року був обраний по конкурсу завідуючим кафедри АТЛ. Звання професора було присвоєно у січні 1986 року.

Коло наукових інтересів О.І. Тихонова пов’язане з розробкою лікарських препаратів на основі стандартизованих субстанцій продуктів бджільництва та гомеопатичних лікарських засобів.

За 55 років науково-педагогічної роботи академіком О.І. Тихоновим було створено науково-педагогічну школу та підготовлено понад 90 вчених, з яких: 13 докторів наук та 78 кандидатів наук. Під керівництвом Олександра Івановича було видано 15 підручників, 75 навчальних посібників, 15 довідників, 10 практикумів, 45 навчально-методичних розробок, 32 збірники наукових статей та тез, опубліковано 18 науково-методичних рекомендацій.

Близько 35 років академік О.І. Тихонов завідував кафедрою аптечної технології ліків НФаУ, яку було названо на честь його наукового керівника, ректора Харківського фармацевтичного інституту (1971-1980 р.р.) Д.П. Сала. З липня 1991 року працював проректором з науково-дослідної роботи Української фармацевтичної академії з продовженням виконання обов’язків завідуючого кафедри АТЛ. З січня 2013 р. й до останніх днів працював професором кафедри технології парфумерно-косметичних засобів Національного фармацевтичного університету.

За сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку спеціалістів фармації України, розвиток фармацевтичної науки та розробку лікарських препаратів, професійну ерудицію та активну життєву позицію Олександр Іванович був нагороджений державними відзнаками. Так, наказом президії Верховної Ради Української РСР від 30 березня 1990 р. О.І. Тихонов отримав звання Заслуженого діяча науки і техніки Української РСР, у січні 1993 року – був обраний академіком Академії наук технологічної кібернетики України (АНТКУ) а у 2006 р. – академіком Української академії наук (УАН). Олександр Іванович також мав відзнаки президента України: орден «За заслуги ІІІ ступеню» (Наказ Президента України від 13 листопада 1996 р.); орден «За заслуги ІІ ступеню» (Наказ Президента України від 17 червня 1998 р.) та орден «За заслуги І ступеню» (Указ Президента України від 01 грудня 2018 р.).

Указом Президента України Порошенка П.О. від 23.08.2014 р. № 675/2014 Олександру Івановичу Тихонову вперше присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2013 р. за підручник та навчально-методичний комплекс з фармації.

Крім того академік О.І. Тихонов нагороджений преміями і медалями за наукові розробки: Знаком пошани Київського міського голови (2002 р.), Знаком пошани колегії Міністерства АПК (2006 р.), 5 золотими та 2 срібними медалями, 5 преміями ВДНГ України та СРСР за створення лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва та 17 дипломи ВДНГ, дипломами, грамотами та подяками МОЗ України, облдержадміністрації та НФаУ. Академік О.І. Тихонов також був нагороджений дипломами «Міжнародний вчений 2010 р. у галузі фармації» (м. Кембридж, Англія) та «Великие умы XXI века», (АБІ, США, 2011 р.), а також входить до складу науковців України «Еліта держави – наукові школи» (2012 р.).

У 2013 р. за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних сил України та зразкове виконання військового (службового) обов’язку Тихонова О.І. нагороджено почесним нагрудним знаком «За заслуги перед Збройними силами України». У 2014 р. О.І. Тихонова, як Президента Громадської організації «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів» Головою Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я та Президентом Національної академії медичних наук України «За охорону здоров’я Нації» було нагороджено Грамотою Загальнонаціонального проекту «Флагмани сучасної медицини», а у 2018 р. Українською конфедерацією журналістів Національного рейтингу України ім’я О.І. Тихонова занесено до енциклопедичного видання «Золотий фонд Нації. Україна. Європа. Світ».

У 2017 р. у номінації «Краща навчально-методична розробка року» підручник та Практикум з аптечної технології ліків, виданий під керівництвом Олександра Івановича нагороджено Дипломами переможця за І місце з технологічного напряму підготовки методичних видань, а у рейтингу науково-педагогічних працівників О.І. Тихонова визначено переможцем у номінації «Кращий доктор наук НФаУ 2017 р.».

У 2018 р. За Заслуги перед Українською Православною Церквою О.І. Тихонова нагороджено Орденом Української Православної Церкви Святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого.

Під керівництвом Олександра Івановича Тихонова було створено 6 стандартизованих субстанцій та 65 нових вітчизняних лікарських препаратів, з яких 29 виробляються у промислових умовах. Отримано та впроваджено: 82 патенти, 24 авторських свідоцтв на винахід, 35 інформаційних листів, 37 раціоналізаторських пропозицій. Розроблено та затверджено: 10 фармакопейних статей, 9 тимчасових фармакопейних статей, 6 технічних умов та специфікація, 8 дослідно-промислових регламентів, 2 пускових регламенти, 6 технологічних промислових регламентів, 49 проектів технологічних промислових регламентів, 6 методик контролю якості (МКЯ), 49 проектів методик контролю якості (МКЯ). Опубліковано близько 3500 робіт з яких: 19 монографій, 2756 наукових статей у вітчизняних та закордонних публікаціях, 960 тез доповідей.

Тихонов О.І. був членом Центральної атестаційної комісії при МОЗ України з атестації провізорів та фармацевтів, Членом Регіонального формулярного Комітету Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Членом Вченої Ради НФаУ, Членом Спеціалізованої Вченої Ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при НФаУ, Членом редакційної колегії журналів: «Хабаршысы» (Вісник) – Республіка Казахстан, «Вісник фармації», «Фармацевтичний журнал», «Клінічна фармація», «Клінічна інформатика і телемедицина», «Фармацевтичний часопис», «Український біофармацевтичний журнал», Науково-популярний журнал «Навігатор фармації», Всеукраїнський журнал «Пчела, здоровье, апитерапия» та ін.; Академік Міжнародної академії наук технології та інжинирінгу, Президентом Українського Національного відділення «Медицина і фармакотехнології», Президентом Громадської організації «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів», Віце-Президентом Спілки пасічників України, Членом Харківської Національної спілки композиторів України.

Твори композитора О.І. Тихонова, які входять до збірки пісень «Про тебе», виконуються симфонічним оркестром, хором, заслуженими та народними артистами Харківської філармонії та Харківської академії мистецтв на концертах та фестивалях міського та Міжнародного рівнів.

Ректорат Національного фармацевтичного університету, професорсько-викладацький склад та колективи кафедр косметології і аромології, аптечної технології ліків, технології ліків, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, колеги та друзі глибоко сумують з приводу передчасної втрати та висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Олександра Івановича Тихонова, світлий образ якого, як талановитого вченого, людини високої ерудиції, мудрості та душевної теплоти назавжди залишиться в наших серцях.

ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ