Новини

Затверджено десятий випуск Державного формуляра лікарських засобів

15/05/2018

Оприлюднено Наказ МОЗ України від 10.05.2018 № 868 “Про затвердження десятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності”.

Завантажити десятий випуск “Державного формуляру лікарських засобів” можна на сайті МОЗ

Метою розробки Державного формуляра лікарських засобів є створення на державному рівні та впровадження якісної формулярної системи раціональної фармакотерапії – безпечного, ефективного та економічно обгрунтованого застосування ліків через забезпечення працівників охорони здоров’я об’єктивною професійно спрямованою інформацією про них, що є вагомою складовою покращання якості та підвищення клінічної та економічної ефективності медичної допомоги. Державний формуляр розрахований на лікарів всіх спеціальностей, клінічних фармакологів, провізорів, клінічних провізорів, організаторів системи охорони здоров’я, студентів вищих медичних навчальних закладів.

Структура документу є традиційною і відповідає міжнародним вимогам до складання формулярів. Державний формуляр містить, зокрема, інформацію щодо фармакотерапевтичної дії, вибору, виписування, особливостей призначення, правил відпуску лікарських засобів тощо.

Розробка десятого випуску Державного формуляра здійснювалась за 21 основними розділами та 9 додатками. Наведення даних про рівень доказовості ефективності лікарських засобів, а також їх перспективне опрацювання, є пріоритетним, проте не простим питанням, механізм реалізації якого активно розробляється та буде постійно удосконалюватись при подальшому перегляді Державного формуляра.

У десятому випуску оновлено всі розділи, вилучені лікарські засоби, що не були зареєстровані в Україні станом на 01.09.2017 р. Включення до Державного формуляра нових лікарських засобів з доведеною ефективністю, безпекою, базується на даних первинних, вторинних, третинних джерел наукової інформації у відповідності до засад доказової медицини. Фаховий науковий супровід Державного формуляра здійснено консультативно-експертними групами, в складі яких працювали провідні спеціалісти, співробітники науково-дослідних установ, підпорядкованих НАМН та МОЗ України. Авторський колектив включає фахівців з клінічної фармації, клінічної фармакології, клініцистів, представників професійних медичних асоціацій, науковців, організаторів охорони здоров’я та ін.

Для забезпечення публічності процесу створення даного медико-нормативного документу проект десятого випуску Державного формуляра традиційно було розміщено на сайтах МОЗ України та ДП «Державний експертний центр МОЗ України» для громадського обговорення.

Джерело: сайт МОЗ України

ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ