Новини

Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою

04/10/2018

Під такою назвою 28–29 вересня 2018 р. у Львівському національному медичному університеті (ЛНМУ) імені Данила Галицького відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 90-й річниці від дня народження професора Р.М. Піняжка і 75-й річниці від дня народження професора О.Л. Грома.

Піняжко Роман Михайлович

Роман Михайлович Піняжко (архів)

Організатори форуму –– ЛНМУ імені Данила Галицького, зокрема кафедра організації та економіки фармації (ОЕФ), ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», Галицька фармацевтична асоціація. Партнерами наукового заходу виступили оптова фармацевтична компанія ОФК HURTAP® SA (Республіка Польща); ПАТ «Галичфарм» Корпорації «Артеріум»; ТОВ «Тетрамед» (м. Рівне); ТОВ «Іва-фарм» (м. Івано-Франківськ); ПП ФК «Здорова родина» (м. Івано-Франківськ); представництво в Україні фірми «Мукос Фарма ЦЗ с.р.о.» (Чеська Республіка); газета «Еженедельник АПТЕКА»; журнал «Фармацевт Практик».

Гром Орест Лаврентійович

Орест Лаврентійович Гром (архів)

Загалом до оргкомітету конференції надійшло 98 тез доповідей від 23 закладів вищої освіти та 8 практичних організацій України, Польщі, Словаччини, Молдови і Росії. Ці матеріали представлені у збірнику наукових праць. Окрім цього, до конференції були видані дві монографії: «Професор Піняжко Роман Михайлович: віхи життєвого і творчого шляху» (автори: Б.П. Громовик, Б.С. Зіменковський, А.Й. Дацко, Д.Т. Грушковська, Н.Б. Ярко) і «Професор Гром Орест Лаврентійович: віхи життєвого і творчого шляху» (автори: Б.П. Громовик, Б.С. Зіменковський, О.Р. Левицька, О.М. Корнієнко).

Працівники інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького в актовій залі теоретичного корпусу університету організували книжкові виставки, присвячені ювілярам. Усього для огляду було відібрано понад 100 матеріалів з фондів бібліотеки. Персональні книжкові виставки не лише окреслили широкий спектр наукових робіт професорів Романа Піняжка та Ореста Грома, а й містили видання біографічного характеру та спогади.
Крім того, на конференції були представлені креативні та оригінальні речі ручної роботи (хендмейд), виконані працівниками кафедри ОЕФ Наталією Ханик та Мар’яною Бобко.

Творці управлінської фармацевтичної науки

У вітальному слові Бориса Зіменковського, ректора ЛНМУ імені Данила Галицького, академіка НАМН України, професора, доктора фармацевтичних наук, до учасників конференції, опублікованому в збірнику матеріалів наукового форуму, сказано, що конференція має всі підстави стати комунікаційним, інформаційним та освітнім майданчиком для управлінців фармацевтичної галузі. Це чудова нагода для обміну досвідом і думками з нагальних питань сучасності: проблем фармацевтичної освіти й науки, управління та правового регулювання у фармації, особливостей фармацевтичної допомоги при окремих нозологіях та багатьох інших. Це справді унікальна можливість для критичного аналізу нинішньої ситуації, обміну досвідом і пошуку оптимального шляху розвитку української фармації.

У сучасних умовах увага науковців має бути сконцентрована насамперед на дослідженні теоретичних і методологічних засад підготовки адекватних управлінських рішень, забезпеченні достатньої комплексності досліджень системних аспектів державного регулювання і саморегулювання у фармацевтичній галузі України та моделей її розвитку. Значення й унікальність конференції з міжнародною участю «Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» полягає в тому, що вона присвячена знаменним датам від дня народження двох професорів і завідувачів кафедри ОЕФ Університету – Романа Піняжка (1928–1983) та Ореста Грома (1943–2012), які залишили помітний слід у розвитку фармацевтичної і, зокрема, управлінської науки України. Під керівництвом Романа Піняжка виконано одну докторську і 13 кандидатських дисертацій, він був автором понад 160 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі двох монографій, одного навчального посібника, чотирьох інструктивно-методичних матеріалів й одного довідника. Під керівництвом Ореста Грома захищено 10 кандидатських дисертацій. Його творчий доробок склав майже 300 наукових і навчально-методичних праць, зокрема дев’ять монографій і довідників, два навчальних посібники та сім галузевих методичних рекомендацій, інформаційних листів і нововведень.

Роман Піняжко та Орест Гром були співавторами навчального видання «Основи й методи управління в фармації» (К.: Вища шк., 1986 p.), яке було рекомендовано Головним управлінням навчальних закладів МОЗ СРСР для студентів фармацевтичних інститутів (факультетів). Зазначене видання за ідеологією, структурою та змістом матеріалу є прототипом сучасних підручників і навчальних посібників з фармацевтичного менеджменту. Підсумовуючи творчі шляхи Романа Піняжка та Ореста Грома, варто зазначити, що їхні численні дослідження з організації фармацевтичної справи добре відомі науковій і практичній фармацевтичній громадськості України та сусідніх держав.

Неля Бик

Детально про головне

На початку пленарного засідання учасники конференції мали змогу переглянути фільм про життя і творчість професора Романа Піняжка та професора Ореста Грома, створений співробітниками кафедри ОЕФ.

Далі виконавчий директор Галицької фармацевтичної асоціації Неля Бик виголосила спільну з головою ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» Олегом Клімовим доповідь, яка була присвячена ролі фармацевтичного працівника в сучасній системі охорони здоров’я.

Голова правління оптової фармацевтичної компанії HURTAP® SA (м. Лодзь, Республіка Польща) Віктор Напюра у своїй промові наголос зробив на особливостях розвитку оптового та роздрібного сегментів фармацевтичного ринку Польщі.

Віктор Напюра

Віктор Напюра

Виступ завідувача кафедри ОЕФ ЛНМУ імені Данила Галицького, професора Богдана Громовика був присвячений вебометричному аналізу кадрового складу кафедр закладів вищої освіти України, на яких викладаються випускні фармацевтичні дисципліни – ОЕФ, менеджмент та маркетинг у фармації, аптечна і промислова технології лікарських засобів, фармацевтична хімія і фармакогнозія. Доповідач розповів, що понад четверта частина викладачів цих кафедр без наукового ступеня, а майже двадцята їх частина мають науковий ступінь не фармацевтичного спрямування. На посаді завідувача майже третини випускних кафедр теж працюють особи без наукового фармацевтичного ступеня. Зазначене не сприяє розвитку фармацевтичної науки і належному рівню підготовки студентів-провізорів з випускних дисциплін.

Керівник служби навчання і розвитку персоналу ПАТ «Галичфарм» Корпорації «Артеріум» Мар’яна Івашина розповіла учасникам конференції про участь роботодавців у процесі підготовки фармацевтичних кадрів. Вона констатувала, зокрема, що Корпорація «Артеріум» активно долучається до освіти студентів проектом стажування «З досвідом у майбутнє», допомогою в проходженні практики і можливістю екскурсійно відвідати підприємства Корпорації.

Богдан Громовик

Богдан Громовик

Концептуальною та ґрунтовною була доповідь професора Тараса Грошового – завідувача кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. Він комплексно і всебічно окреслив питання дизайну експерименту та інформаційних технологій при проведенні наукових досліджень у фармації на сучасному етапі.

Продовжив пленарне засідання завідувач кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії ЛНМУ імені Данила Галицького професор Роман Лесик, який виступив з доповіддю «Кафедра фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: вчора, сьогодні, завтра». Такий історичний екскурс особливо актуальний через те, що і Роман Піняжко і Орест Гром за первинною науковою спрямованістю були фармацевтичними хіміками і мали спільного наукового керівника –– професора Миколу Туркевича –– видатного вченого, багаторічного завідувача названої кафедри.

Керівник відділу маркетингу представництва в Україні фірми «Мукос Фарма ЦЗ с.р.о.» (Чеська Республіка) Ігор Головацький здійснив короткий екскурс в історію створення препарату вобензим.

Завершив пленарне засідання виступ Томаша Запрутка – науковця з Познанського медичного університету імені Кароля Марцінковського, який окреслив проблеми доступності лікарських засобів у Республіці Польща.

subscribe

Конференцію продовжило секційне засідання, на якому було виголошено близько двадцяти доповідей науковців з Харкова, Запоріжжя, Івано-Франківська та Львова.

Усі доповіді на конференції були змістовними, цікавими, відображали весь широкий спектр діяльності та проблемних питань фармацевтичної науки і практики.

Резолюція конференції

У резолюції науково-практичної конференції з міжнародною участю, зокрема, запропоновано: сприяти доопрацюванню та лобіюванню ухвалення Верховною Радою України законопроектів «Про фармацевтичне самоврядування», «Про фармацевтичну діяльність» та «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами»; розгорнути серед фармацевтичної спільноти всіх регіонів всебічну і широку дискусію щодо принципів і шляхів поєднання державного управління фармацевтичним сектором галузі охорони здоров’я та фармацевтичного самоврядування; сприяти розвитку і впровадженню надійних механізмів саморегуляції професії фармацевта; ініціювати скасування заочної форми навчання і перехід на підготовку лише магістрів фармації та розділення спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» на дві окремі спеціальності; опрацювати пропозиції щодо доцільності наявного числа фармацевтичних факультетів в Україні та уніфікації у сфері діяльності і назв кафедр, за якими закріпляються випускні фармацевтичні дисципліни; фармацевтичним роботодавцям активніше долучатися до практичної підготовки магістрів фармації шляхом соціального діалогу із закладами вищої фармацевтичної освіти та використання комплексу форм соціального партнерства.

Фото Ігоря Садового

 

ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ