Статті

Інтернет-реклама лікарських засобів: правила розміщення тексту попередження

Статті

Інтернет-реклама лікарських засобів: правила розміщення тексту попередження

20/01/2020

Умови для інформаційного забезпечення суспільства у сфері виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів (ЛЗ) в Україні повинна створювати держава. Так, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками інформує населення про існуючі та дозволені до використання лікарські засоби шляхом ведення Державного реєстру лікарських засобів України. Саме у ньому, окрім інформації про торгову марку, виробника, форму випуску, склад діючих речовин тощо, міститься розділ: «Дозволено рекламування». Відповідно щодо кожного лікарського засобу ставиться відмітка «Так» або «Ні». Це пов’язано із забороною реклами рецептурних ліків, а також безрецептурних, які внесені до переліку заборонених до рекламування

В Україні сьогодні відсутнє спеціальне правове регулювання реклами лікарських засобів у мережі інтернет. Тому необхідним є дослідження загальних норм рекламування й дотримання зазначених положень під час замовлення, створення та розміщення реклами на вебсторінках.

Однією з важливих вимог, які висуваються до змісту реклами лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що з’явилася улітку 2011 р., є розміщення тексту попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я», яке має займати не менше 15% площі (тривалості) всієї реклами.

Оскільки законодавство не визначає конкретних вимог до зображення тексту попередження, ми проаналізували судову практику, а також роз’яснення та приписи Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (далі — Держпродспоживслужба) й виокремили декілька правил його розміщення.

  • Перед розміщенням реклами необхідно переконатися, що площа (або тривалість) попередження становить не менше 15%, це приблизно 1/6–1/7 всього зображення. Існує практика настання відповідальності суб’єктів господарювання у тому разі, коли розмір попередження є меншим, ніж передбачений законом. Наприклад, 04.07.2014 р. Держпродспоживслужбою було складено протокол, яким відповідача проінформовано про встановлене порушення ч. 4  ст. 21 Закону України «Про рекламу», а саме: текст попередження «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я» займав площу менше ніж 15% площі всієї реклами, на підставі чого прийнято рішення про накладення штрафу в розмірі 1700 грн.
  • Усі слова зазначеного попередження мають бути однакового розміру. Рішенням Інспекції з питань захисту прав споживачів у м. Києві від 09.12.2014 р. було встановлено, що у рекламі розмір частини тексту попередження, передбаченого ч. 4 ст. 21 Закону України «Про рекламу» («… для вашого здоров’я»), є у два рази більшим, ніж розмір іншої частини тесту попередження («Самолікування може бути шкідливим…») Внаслідок цього змінюється значення тексту попередження і така реклама може ввести в оману споживачів реклами та завдати шкоди особам внаслідок двозначності. Це підтверджено й постановою Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 826/20064/14.
  • Зазначимо, що законом встановлено вичерпний перелік засобів, виробів та методів, у рекламі яких суб’єкти господарювання зобов’язані розміщувати попередження. Це лікарські засоби, вироби медичного призначення, методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації. Так, Інспекцією з питань захисту прав споживачів у Київській області при здійсненні контролю за дотриманням законодавства про рекламу було встановлено, що позивачем при розповсюдженні реклами стоматологічної клініки порушено вимоги ч. 4 ст. 21 Закону України «Про рекламу», а саме: зображення реклами розміщено без текстового попередження «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я». За фактом виявленого порушення посадовою особою Інспекції  з питань захисту прав споживачів у Київській області складено протокол, на підставі якого прийнято рішення щодо накладення штрафу в розмірі 5083 грн. Київським окружним адміністративним судом у справі № 810/3879/14 встановлено, що розміщення на рекламоносії графічного зображення особи, а також логотипу медичного центру та відповідного посилання на засоби зв’язку і місцезнаходження є рекламою закладу охорони  здоров’я. Отже, суд дійшов висновку, що зображене жодним чином не містить будь-яких посилань на лікарські засоби, медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, натомість містить найменування та місцезнаходження закладу де за попередньою згодою та після отримання консультації медичних працівників надаються послуги з охорони здоров’я.
  • Також з метою уникнення зауважень від Держпродспоживслужби радимо застосовувати контрастний, порівняно з фоном, текст попередження, а також уникати елементів прозорості у цій частині реклами.
  • Попередження має розміщуватися у взаємозв’язку з вимогою про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу чи виробу медичного призначення, рекомендацією щодо обов’язкового ознайомлення з інструкцією до лікарського засобу.

Проте законом передбачено випадки, коли необхідність застосування цього попередження виключається.

  • По-перше, якщо рекламу розміщено у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів. Варто зазначити, що аналіз терміну «видання», зазначеного у ЗУ «Про видавничу справу», дозволяє дійти висновку, що воно може бути електронним. Визначення поняття «електронне видання» ми можемо знайти лише у Державному стандарті 7157:2010, де відображено його різновиди: мережне електронне видання, самостійне електронне видання тощо. Обов’язковою умовою діяльності такого видання є наявність редакційної колегії, а також запис про те, що видання є спеціалізованим у межах фармацевтичної та медичної діяльності, створено виключно для фармацевтів і лікарів.
  • По-друге, якщо реклама розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Звертаємо вашу увагу, що листівки та оголошення мають бути належним чином утилізовані після проведення зазначених заходів. Так, посадовою особою Інспекції з питань захисту прав споживачів було зафіксовано факт розповсюдження рекламної продукції з інформацією про методику визначення алергенів, діагностику інфекційних захворювань, імунохімічні види досліджень тощо, яка розповсюджувалась без зазначення у змісті реклами тексту попередження «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я». Рішенням Севастопольського апеляційного адміністративного суду встановлено та підтверджено, що розповсюдження зазначених листівок дійсно мало місце після проведення лікарської міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методи лабораторної діагностики системних та інфекційних захворювань», яка проходила 14–15 лютого 2011 р. в Кримському державному медичному університеті. Суд зазначив, що, розповсюджуючи вказані листівки вже після проведення вищезазначеної медичної конференції, позивач свідомо поширював їх як рекламу в розумінні норм Закону України «Про рекламу».
  • По-третє, якщо відповідно до ст. 15 ЗУ «Про захист прав споживачів» створено вебсайт як платформу для розміщення інформації про продукцію з метою забезпечення права споживачів на інформацію. Відповідно до цієї статті споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. За згодою споживача така інформація може доноситися до нього за допомогою засобів дистанційного зв’язку (одним із яких може бути вебсайт). При цьому вона не вважатиметься рекламою, тому вимоги, передбачені до реклами, не застосовуються. Цю інформацію має розміщувати виробник або продавець лікарського засобу.

Наголошуємо на тому, що відсутність або неналежне оформлення зазначеного попередження є підставою для притягнення рекламодавця до відповідальності у частині недотримання встановлених законом вимог щодо змісту реклами. Згідно з рішенням суду в справі № 120/283/19-а відповідальною особою є замовник реклами, розповсюдженої з порушенням законодавства про рекламу, а не розміщувач реклами.

Уповноваженим органом щодо прийняття рішення про порушення у зазначеній сфері є Держпродспоживслужба, а санкцією є штраф, який сягає розміру 5-кратної вартості розповсюдженої реклами без урахування суми внесених (нарахованих) податків, зборів. За неможливості встановити вартість реклами накладається штраф у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 5100 грн. Накладати штрафи на рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами мають право Голова Держпродспоживслужби, його заступники, начальники територіальних органів Держпродспоживслужби та їхні заступники.

subscribe

Отже, практика нормативного регулювання розміщення попередження «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я» не відповідає сучасним умовам інформатизації. Ми вважаємо необхідним надання Держпродспоживслужбою офіційних роз’яснень щодо розміщення реклами лікарського засобу в мережі інтернет. Крім того, варто ініціювати розробку спеціальних норм шляхом внесення змін до ЗУ «Про рекламу» або створення нового закону щодо правил розміщення інтернет-реклами.

Євген Смичок, канд. юр. наук, засновник ЮК Develum,

Оксана Шкарупа, юрист ЮК Develum

 

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ