Статті

LifeLong Learning: дистанційна освіта

20/03/2017

Зростаючі вимоги ринку праці висувають перед робітником завдання постійного вдосконалення професійних компетенцій, необхідність розширення знань у суміжних дисциплінах, володіння сучасними інформаційними технологіями тощо. В наш час не можна протягом 5–6 років навчання у виші підготувати людину до професійної діяльності на все життя. Вирішення проблеми полягає в переході до освіти протягом життя, де базові знання повинні періодично доповнюватися програмами додаткової освіти

Професійна освіта — важливий чинник розвитку суспільства

Ще у 2000 р. під час Лісабонського саміту Ради Європи було прийнято «Меморандум освіти протягом життя», в якому зазначено, що безперервна освіта має стати головною політичною програмою громадянського суспільства. У Меморандумі було визначено 6 принципів:

Нові базові знання і навички для всіх. Мета: гарантувати доступ до освіти для отримання або поновлення навичок, необхідних для включення людини в інформаційне суспільство.

Збільшення інвестицій в людські ресурси. Мета: підвищення капіталовкладень в людські ресурси як найважливішого надбання Європи.

Інноваційні методики викладання й навчання. Мета: розробити нові методи і техніки навчання, які більш орієнтовані на користувача.

Нова система оцінки отриманої освіти. Мета: підвищити мотивацію до безперервної освіти.

Розвиток наставництва й консультування. Мета: забезпечити вільний доступ до отримання інформації про освітні можливості та необхідних консультацій і рекомендацій.

Наближення освіти до місця проживання. Мета: сприяти доступності освіти за допомогою мережі навчальних та консультаційних пунктів, використання інформаційних технологій [2].

За даними Національного інституту стратегічних досліджень, щорічно оновлюються близько 5% теоретичних і 20% професійних знань. Американські фахівці вважають, що через появу нової інформації старіння знань фахівця, зниження його компетентності на 50% відбувається менш ніж за 5 років. Іншими словами, за нашої системи вищої освіти це стається раніше ніж закінчується навчання у виші [1]

Закон України «Про вищу освіту» серед основних принципів державної політики називає сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом життя [3]. Декларація цього принципу є важливим чинником соціально-економічного розвитку і національної безпеки України.

Читайте також: Післядипломна освіта: а як на Волині?

В аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень зазначалось, що навчання протягом життя — повноправне освітнє поле, на якому повинні бути визнані всі можливі форми, формати й методи навчання, а не тільки формальна освіта. «Важливо, щоб в Україні сформувалася загальна культура навчання — щоб навчання цінувалося, заохочувалося й було доступним усім бажаючим, стало невід’ємною частиною трудових відносин» [4].

Дистанційне навчання — індивідуалізований процес набуття знань

В останнє десятиліття з розвитком технологій, збільшенням кількості персональних комп’ютерів та розширенням доступу до інтернету у багатьох людей з’явилась можливість продовжити освіту. Це стосується не тільки людей, що живуть у віддалених районах або мають фізичні проблеми, а й тих, чий розклад не дозволяє особисто відвідувати традиційні заняття. Саме завдяки новітнім інформаційним технологіям у США виникла дистанційна форма навчання, яка поєднує в собі кращі риси очного та заочного навчання, а також екстернату [5]. Треба зауважити, що якісні програми дистанційної освіти потребують більш високого рівня самодисципліни і мотивації, ніж більшість традиційних форм навчання. Така освіта стане в нагоді мотивованим людям, які готові відповідально ставитись до самовдосконалення. Якими є основні характеристики якісної програми дистанційної освіти?

У центрі освіти — учень

Програма дистанційної освіти не повинна копіювати програми лекцій. Курс належить організовувати таким чином, щоб залучати студента до співпраці. Студент повинен мати можливість керувати процесом навчання, впливати на його зміст згідно з особистими потребами і завданнями.

Різноманітність каналів комунікації

Програма дистанційної освіти передбачає різні засоби доставки інформації — звичайна пошта, телефон, факс, інтернет, електронна пошта, інтерактивне телебачення, телеконференції, аудіо- та відеоконференції. Способи зв’язку повинні максимально відповідати зручному для студента стилю навчання.

Читайте також: Английский для фармацевта

Синхронність і асинхронність навчання

Керуючи процесом навчання, студент обирає можливість безпосередньої участі в ньому (наприклад, у телеконференціях або вебінарах, під час безпосередньої взаємодії з викладачем у реальному часі) або асинхронний спосіб, який дає можливість вибирати зручний час для роботи над матеріалом курсу.

Зворотний зв’язок

Студент, який навчається дистанційно, не повинен відчувати себе ізольованим. Для створення справжньої атмосфери взаємодії в нього має бути можливість отримувати від інструкторів онлайнову допомогу і підтримку через чати та форуми, онлайнові інформаційні дошки, онлайнові магазини та інші засоби консультування і підтримки студентів [6].

Слід зазначити, що залучення до освітнього процесу інформаційних технологій найближчим часом, вочевидь, буде посилюватись через вступ у доросле життя так званого покоління центеніалів. На думку психологів і соціологів, покоління, що з’явилось на світ після 2000 р., не уявляє собі, як можна жити без гаджетів та інтернету. Центеніали користуються різними комп’ютерними програмами так само природно, як і дихають. Вони прагнуть дивитися, а не читати, щоб отримати максимальний обсяг інформації в гранично стислі терміни; люблять спілкуватися в мережі. Це перше покоління, яке виросло в мультикультурному середовищі. Центеніали звикають мислити глобально і тому швидше приймають рішення [7].

Підготувала Наталія Малішевська

 

Юлія Клименюк, бізнес-консультант, бізнес-тренер, партнер PHARM АКЕДЕМІЯ:

klimenyuk_yu«Дистанционное обучение — это новые возможности в развитии персонала. Это удобно, практично и эффективно! У студента PHARM АКЕДЕМИИ индивидуальный график обучения, поэтому он самостоятельно решает, когда, в каком темпе и сколько времени уделять изучению материала. Это учеба без отрыва от основного вида деятельности, поэтому важно, чтобы студент имел возможность доступа к учебным материалам в любое удобное время и в любом месте, что позволяет ему оставаться мобильным. Наши программы предусматривают возможность вернуться к любому материалу — повторно ознакомиться в спокойной обстановке, уточнить детали урока в удобное время.

У каждого студента есть «Личный кабинет». Чтобы разобраться с его устройством и дальнейшим управлением, существуют консультанты. Служба техподдержки готова оказать помощь 24 ч в сутки. Через «Личный кабинет» студент получает доступ к материалам курса. Так, перед началом занятия он может ознакомиться онлайн с материалами урока. Кроме основных занятий, каждый курс содержит дополнительные уроки, на которых можно получить индивидуальное или групповое консультирование по вопросам в отношении пройденного материала. Обучение предполагает также онлайн-тестирование (результаты видит только студент).

В PHARM АКЕДЕМИИ существуют различные программы. Есть курсы обучения, рассчитанные на 1–2 мес, есть разовые занятия, также есть индивидуальные проекты обучения. Так, в 2016 г. был курс «Школы категорийного менеджмента», который прошли 88 категорийных менеджеров из разных аптечных сетей Украины и стран СНГ. В прошлом году проводились также «школы» для заведующих аптеками, индивидуальные программы по работе КАМов с аптечными сетями, отдельные курсы для категорийных менеджеров по работе в программе Excel»

Оксана Тищенко, керівник відділу постачання ТОВ «Київфарм»:

«Навчатися в «Школі категорійного менеджменту» було одне задоволення! Інформація представлена в легкій, доступній для розуміння формі. Теми були дуже корисні, висвітлювались різнобічно. Велика кількість практичних завдань допомогла розібратися в кожній з них. Курс мені дуже допоміг. Тепер я втілюю отримані знання на практиці. Дякую!»

Олена Біленко, керівник департаменту комерції ТОВ «Київфарм»:

«Наш начальник отдела закупок обучался в «Школе категорийного менеджмента». На занятиях были детально рассмотрены этапы внедрения категорийного менеджмента, студенты научились определять роль категории, стратегию и тактику работы с ней, оценивать результаты и методы анализа категории. Теперь навыки управления ассортиментом успешно применяются на практике. Хочу отметить, что занятия проводились в удобное для сотрудников время. Всегда была обратная связь с преподавателем. К каждому занятию предлагались практические кейсы, которые сейчас используются в работе»

 

Література

1. «Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика». Аналітична записка.
2. A Memorandum on Lifelong Learning [Electronic resource] // Commission of the european communities.
3. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України.
4. «Освіта протягом життя як чинник людського розвитку». Аналітична записка. 
5. Дистанційна освіта в Америці. 
6. Дистанційна освіта — що це?
7. ОТЦЫ И ДЕТИ: поколение не выбирают.

“Фармацевт Практик” #2′ 2017

 

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ