Статті

Онлайн навчання очима фармацевта

04/08/2020

Сьогодні на порядку денному в усьому світі – якість та професіоналізм, які можна досягти тільки через якісну професійну освіту. Ще відомі письменники Ілля Ільф та Євген Петров зауважили: «Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим»

Лариса Просяник

Лариса Просяник

На саміті Ради Європи у Лісабоні у 2000 р. було прийнято «Меморандум освіти протягом життя». 20 років поспіль успішно впроваджується в життя дистанційне навчання, як складової такої освіти (Lifelong Learning). Відомо, що поява нової інформації, нових досягнень у науці, техніці, освіті, технологіях виробництва призводять до передчасного старіння знань фахівця, зниження його компетенції на 50% менш ніж за 5 років. За даними Національного інституту стратегічних досліджень, щорічно оновлюється близько 5% теоретичних і 20% професійних знань. В наш час не можна підготувати фахівця за період навчання протягом 5-6 років у фармацевтичному виші для професійної діяльності на все життя. Тож сучасний динамічний розвиток всіх галузей висуває вимоги постійного вдосконалення професійних компетенцій, розширення знань, володіння сучасними інформаційними технологіями. Щоб іти в ногу з часом, потрібно поповнювати базові знання, поєднуючи європейські практики і вітчизняний досвід, протягом усього професійного життя.

Безперервна професійна онлайн освіта – необхідний, важливий чинник розвитку суспільства. У вік бурхливого розвитку інформаційних технологій усі сфери життя пов’язані з користуванням комп’ютером, різними інформаційними, дистанційними платформами, технологіями. Особливо актуальною ця тема стала в період пандемії коронавірусу COVID-19. Майже всі навчальні заклади, асоціації, фармацевти, провізори перейшли на дистанційне навчання. Лекції, семінари, конференції, тренінги, практикуми, круглі столи, консультації успішно стали проводитись в режимі онлайн. Очевидні переваги такого навчання:

  • Наближення освіти до місця проживання, що сприяє доступності освіти; використання інформаційних технологій, з’явились мережі навчальних та консультаційних центрів;
  • Інноваційні методики викладання та навчання спонукають до розробки нових форм, методів, технік навчання, які більше задовольняють користувача;
  • Можливість донести нові базові знання для всіх, хто цього потребує;
  • Незалежна і об’єктивна система оцінки отриманої інформації, що виключає суб’єктивність;
  • Збільшення інвестицій в людські ресурси, як найважливіші капіталовкладення.

Останнім часом в Україні збільшилась кількість персональних комп’ютерів та розширився доступ до інтернету, тож у багатьох людей з’явилась можливість продовжувати освіту, удосконалювати свої знання, підвищувати професійні компетенції. Особливо це актуально для фахівців, що живуть у районах, віддалених від обласних центрів, де розташовані ВНЗ, а також людей з обмеженими можливостями або тих, хто в силу різних службових, побутових та інших обставин не може особисто відвідувати традиційні заняття. Є уже багато позитивних прикладів ефективного впровадження у фармацевтичних вишах онлайн навчання. Свою роль у прискоренні переходу до нових форм навчання зіграла пандемія коронавірусу COVID-19. Життя не зупинилося і потребувало пошуку сучасних форм для продовження навчання та професійного виконання обов’язків працівниками фармацевтичної галузі.

Аналіз проходження онлайн навчання моїми колегами, членами асоціації «Кум Део», і мій особистий досвід дозволяє зробити висновок, що ефективність такого навчання полягає у тому, що в центрі знаходитись студент, слухач. Онлайн навчання – це не легка прогулянка за новими знаннями. Дистанційне навчання потребує високого рівня мотивації, внутрішньої організованості, самодисципліни, хороших навичок володіння комп’ютерною технікою. Більше того, спосіб, зміст і форма подачі матеріалу не можуть бути шаблонні для всіх категорій і не повинні копіювати програми традиційних лекцій. Дистанційне навчання – це індивідуальний процес набуття знань. Як викладач не має можливості безпосередньо спілкуватись із аудиторією, так і слухач не має можливості спілкуватись із викладачем. Це створює своєрідний психологічний і професійний бар’єр, до якого ми не звикли навчаючись традиційними методами. Форма подачі матеріалу повинна бути індивідуальною і враховувати багато факторів, зокрема рівень загальної базової освіти, стаж, вік, досвід роботи, мережу, технічні можливості. Крім того, від викладача вимагається бути у ТОП-новинах, запроваджувати методи інтерактивного викладання, працювати над комунікаціями зворотного зв’язку.

Слухач, в свою чергу, повинен мати можливість корегувати процес навчання, впливати на його зміст, згідно з особистими потребами і завданнями. Також слухачу потрібно мати можливість безпосередньої взаємодії з викладачем у реальному часі або у асинхронний спосіб, який дає можливість вибирати зручний час для роботи над матеріалом навчальної програми. Надзвичайно важливо, щоб слухач, який навчається дистанційно, не відчував себе ізольованим наодинці з комп’ютером. Наприклад, навчання наших колег на курсах в інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ засвідчує, що ними була створена ділова атмосфера справжньої взаємодії, допомоги і підтримки. У нашої асоціації створились позитивні ділові стосунки з керівництвом, кафедрами, професорсько-викладацьким складом інституту, від яких ми отримуємо підтримку, партнерську допомогу і максимальне сприяння розвитку онлайн навчання в регіоні.

Одним із ефективних напрямків онлайн навчання є участь фармацевтів та провізорів у науково-практичних семінарах, конференціях, круглих столах, які проводять різні асоціації, школи, групи компаній, громадські організації. Онлайн навчання передбачає різні засоби доставки інформації – звичайна пошта, телефон, факс, інтернет, електронна пошта, інтерактивне телебачення, телеконференції, аудіо- та відеоконференції. Способи зв’язку повинні максимально відповідати зручності слухача, курсанта, студента. Здебільшого брати участь у навчанні приходиться в домашніх умовах після роботи у вечірній час. Це створює певні труднощі, особливо якщо в сім’ї один комп’ютер, а ним користуються ще 2-3 людей – діти-школярі чи студенти. Слухати семінар чи конференцію протягом 3-4 годин після напруженого трудового дня важко, а якщо семінар проводиться протягом усього дня це складно для працюючих людей.

На наш погляд, онлайн навчання потрібно диференціювати:

  • системне, планове, обов’язкове для слухачів, студентів, відповідне до учбових програм, що проводять навчальні заклади;
  • добровільне, вибіркове, обране за бажанням, що організовують і проводять професійні школи, асоціації;
  • ініціативне, самостійне, що залежить від мотивації, інтересу і особистих потреб.

Хотілося б зазначити, що не всі лекції, виступи, повідомлення, інфографіка, що пропонуються на таких заходах, є цікавими і необхідними для практичних працівників аптек. У них багато академізму, уже відомих базових знань, застарілої інформації, мало практичних порад. Разом із тим, аналіз опитування членів нашої асоціації показав, що фармацевтам та провізорам, що працюють за першим столом, потрібно більше інформації про застосування на практиці протоколів провізора в період коронавірусу COVID 19; нові групи лікарських засобів, які не вивчали у вузах; нові методи лікування цукрового діабету; причини видалення з ринку лікарських засобів; зміни до трудового законодавства; дистанційну торгівлю ліками; новини фармацевтичного ринку.

Онлайн навчання має бути мотивованим для обох сторін. Більш цікавим, інформативним, новим, доступним, мотивованим, не нав’язливим, більш якісним в порівнянні з традиційними методами і формами навчання. На жаль, в освіті і не тільки в фармацевтичній, спостерігається тенденція черги за дипломом, сертифікатом, посвідченням, а не за знаннями.

Загальновідомим фактом є робота аптечних закладів спрямована лише на бізнес, прибуток, максимум продажів і великий чек. Вивчення програм конференцій, семінарів, тренінгів засвідчує, що тематика навчання і виступів спікерів, лекторів, тренерів здебільшого спрямована на вміння ефективно продавати, спонукати пацієнта до покупки лікарських засобів. Зрозуміло, що фармацевтичний бізнес – важлива частина економічного розвитку держави, це і робочі місця, і податки, і, головне, добробут і здоров’я людей. Ми повинні акцентувати увагу на професійних якостях, фармацевтичній опіці, належній аптечній практиці, етичному кодексі фармацевта, а не на здібностях фахівця з вищою фармацевтичною освітою на вміннях продавати. В іншому випадку із висококласного фахівця ми отримаємо продавця товарів, а із закладу міністерства охорони здоров’я України – торговельну точку з продажу товарів широкого вжитку. На жаль, така тенденція уже має місце серед аптечних закладів. Виникають прості і логічні запитання. Для чого навчатися у фармацевтичному DYP п’ять-шість років? Кому потрібні професійні знання фармацевта , провізора? Для чого потрібно підвищувати кваліфікацію кожні п’ять років? Для чого потрібні академії, університети, інститути підвищення кваліфікації спеціалістів фармації? І кому потрібна кваліфікація фармацевта, якщо вона немає мотивації і гідної оплати? Мають зрозуміти всі від міністра охорони здоров’я України до студента першого курсу – кваліфікація фармацевта – це запобіжний захід, що унеможливлює перетворення аптеки на торгову точку.

В умовах проведення медичної реформи фармація загубилася на фоні загальних проблем медицини і сприймається як її молодша сестра. На сьогодні тільки Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками опікується аптечними закладами, здійснюючи контроль за якістю ліків та дотримання аптеками ліцензійних умов. Але ніхто по-справжньому не переймається якістю, професіоналізмом, кваліфікацією фармацевтів, не кажу вже про захист їх прав та інтересів. Якщо кваліфікація, досвід, професіоналізм фармацевта нікому не потрібні, держава має чесно повідомити суспільству, що для роботи в аптеці не потрібні спеціальні знання, адже аптека – звичайний магазин. Зайшов в аптеку з кошиком, як у супермаркеті, набрав ліків за списком чи на власний розсуд, оплатив на касі і на вихід – іди лікуйся.

Великим недоліком в організації навчання фармацевтів є відсутність єдиного координуючого центру, який би мобілізував наявний науковий, організаційний, методичний, виробничий потенціал і вивів на вищий рівень відповідний європейським стандартам принцип: «Навчання протягом усього життя». Питання професійної освіти і підвищення кваліфікації працівників аптечних закладів порушувалась ще під час VIII Національного з’їзду фармацевтів України, але воно так і «висить» уже багато років. Кожен із суб’єктів фармацевтичної науки і освіти – академія, університети, факультети, кафедри – «варяться у власному соку». Хоча всім зрозуміло, що невідкладно потрібен фундаментальний комплексний підхід. Час настав!

Підписатися на електронну версію журналу "Фармацевт Практик"
Альтернативи не існує. Навчання має бути комбінованим – і традиційним, і в режимі онлайн, а вибір залишить за слухачем, згідно його можливостей і мотивації. Освіта майбутнього працює уже сьогодні. Наша громадська організація підтримує онлайн навчання через впровадження власного проєкту: «Навчання через усе життя».

Лариса Просяник, голова правління «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део»

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ