Лікарські засобиСтатті

Жіночі проблеми: менструальна мігрень

21/02/2019

Для багатьох жінок «критичні дні» щомісяця перетворюються на суттєву проблему: початок та останні дні циклу супроводжує справжній «букет» неприємних відчуттів (переймоподібний біль внизу живота, нагрубання та болючість молочних залоз, біль у спині, запаморочення, нудота тощо). При цьому близько 50–70% жінок у певні фази менструального циклу страждають від нападів мігрені. У 14% жінок мігрень виникає виключно під час менструацій [1]

Що таке менструальна мігрень, і чому вона виникає?

Причиною менструальної мігрені зазвичай є різкі зміни рівня статевих гормонів — естрогену та прогестерону. Зокрема, одним з важливих чинників, що провокують напади мігрені, є зниження рівня естрогенів у сироватці крові в кінці менструального циклу після його тривалого підвищення [2].

Менструальну мігрень поділяють на «чисту» менструальну мігрень, за якої напади виникають виключно в перименструальний період, і так звану менструально-асоційовану мігрень, що супроводжується нападами як в перименструальний період, так і в інші фази циклу [1].

Як зрозуміти, що це саме мігрень?

Відрізнити звичайний головний біль від мігрені можна за допомогою простого опитувальника (таблиця).

діагностика мігрені

Клінічні особливості мігрені

Менструальна мігрень має певні клінічні особливості. Найчастіше напад мігрені виникає на 2–3-й день менструації. При цьому напади менструальної та менструально-асоційованої мігрені є інтенсивніші, ніж «звичайна» мігрень, триваліші та частіше супроводжуються нудотою та блюванням.

Натомість найвищу інтенсивність мають напади, що виникають за 2 дні до початку менструації. Встановлено, що ймовірність більшої інтенсивності нападів є вищою в 2,1 раза порівняно із нападами, що розвиваються в перші три дні менструації, і в 3,4 раза вищою за такі, що відзначаються в інші фази циклу [1].

Інтенсивні мігренозні напади суттєво дезадаптують жінок та ускладнюють процес лікування.

Лікування мігрені: з чого починати ?

Для купірування менструальної мігрені можна використовувати ті самі препарати, що й для лікування звичайної мігрені, однак існують певні особливості. Оскільки напади є більш важкими і до того ж набагато гірше реагують на терапію, лікування бажано починати одразу із використання специфічних протимігренозних препаратів — триптанів [1].

Серед препаратів цього класу особливо виділяється ризатриптан, який характеризується більш високою ефективністю та сприятливим профілем безпеки.

Ризатриптан забезпечує збереження безбольового статусу протягом 24 год, зменшує вираженість нудоти, фото- та фонофобії. При цьому він є ефективним протягом тривалого періоду (до 12 міс) у лікуванні декількох нападів мігрені з більшою послідовною ефективністю в купіруванні кількох нападів, ніж інші триптани [3].

Різоптан® — препарат вибору для купірування нападу при менструальній мігрені

Ефективність використання триптанів (ризатриптану, суматриптану, наратриптану, золмітриптану, альмотриптану) при менструальній мігрені було оцінено в численних рандомізованих, плацебо-контрольованих проспективних дослідженнях.

Встановлено, що саме ризатриптан має кращі загальні показники щодо купірування нападів менструальної мігрені, починаючи від досягнення знеболювання протягом 2 год, та впевнено демонструючи здатність до стійкого зменшення вираженості болю протягом усієї доби [4].

Отже, ризатриптан можна розглядати як препарат вибору для купірування нападів у жінок із менструальною мігренню.

Різоптан® — препарат ризатриптану виробництва компанії «Фарма Старт», яка належить до групи компаній «Асіно» (Швейцарія) для невідкладного купірування головного болю при нападах мігрені з аурою або без неї. Різоптан® виробляється відповідно з міжнародними стандартами якості, що дозволяє забезпечити відповідний рівень ефективності та безпеки.

Саме тому, Різоптан® може стати рішенням для жінок, що страждають на менструальну мігрень та позбавити жінок хоча б однієї проблеми.

Література

  1. Азимова Ю.Э. Менструальная мигрень: современный взгляд на проблему // Регулярные выпуски «РМЖ». — 2017; 21: 1586–1590.
  2. Громова С.А., Табеева Г.Р. Менструальная мигрень: эпидемиология, патогенез, диагностика, клинические особенности // Нейрология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2010; 2 (2).
  3. Ризатриптан в лечении мигрени // Український медичний часопис. — 2016; 4 (114).
  4. Maasumi K. et al. Menstrual Migraine and Treatment Options: Review // Headache. — 2017; 57 (2): 194–208.

різоптан

Р. П. МОЗ України: №UA/15160/01/01, Наказ МОЗ України від 18.05.2016 №453.

Повна інформація знаходиться в інструкціях для медичного застосування препаратів. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників, для розміщення в спеціалізованих виданнях для медичних установ та лікарів, і для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

“Фармацевт Практик” #2′ 2019

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ