Наука

Вакцина БЦЖ дійсно може знижувати смертність від COVID-19

Наука

Вакцина БЦЖ дійсно може знижувати смертність від COVID-19

15/07/2020

Група вчених із Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Національного інституту здоров’я США опублікували* в журналі PNAS результати дослідження впливу вакцинації БЦЖ та смертністю від COVID-1 у тій чи іншій країні. Вони показали, що чим більшим є охоплення вакцинацією, особливо людей старшого віку, тим нижчою є смертність від COVID-19

Ще в березні-квітні 2020 р., коли епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 охопила Європу, деякі епідеміологи відзначали цікаву закономірність: у регіонах, де більшість населення отримувала протитуберкульозну вакцину БЦЖ, епідемія не набувала такого жахливого розмаху, як там, де вакцинації БЦЖ не проводили взагалі або проводили недовго. Гіпотезу про вплив БЦЖ на смертність від COVID-19 підтримували також не дуже надійні дані про неспецифічний противірусний ефект вакцини. Різниця в смертності була помітною між Західною Європою, де щеплення БЦЖ давно не є або ніколи не було обов’язковим, та Східною, де багато країн масово вакцинує дітей до сьогодні. Також цікавий приклад – Німеччина, де на території колишньої НДР вакцинованих БЦЖ значно більше, ніж у Західній Німеччині, а смертність від COVID-19 є нижчою. Але всі ці спостереження сприймалися скептично: їх пояснювали різним рівнем тестування в різних країнах, різними підходами до визначення «смертей від COVID-19» тощо. І взагалі, надто різними соціально, економічно та демографічно є країни, надто відрізняються їх протиепідемічні заходи та стан медицини, щоб порівнювати їх показники напряму.

Вчені з Національного інституту здоров’я США підійшли до справи ґрунтовно. Вони виділили фактори (щільність та вікову структуру населення, урбанізацію тощо), за якими вибрали подібні країни (або американські штати або міста) для аналізу. Статистику смертності вони рахували від дня першої зафіксованої в країні смерті від COVID-19 та протягом 30 діб.

В різних країнах вакцинацію БЦЖ проводили в різні роки, десь її переривали, десь проводять досі, а десь не проводили взагалі (наприклад, у Італії та Нідерландах). Тому вчені ввели в розрахунки так званий БЦЖ-індекс – величину, що відображає долю вакцинованих людей серед населення із урахуванням їх віку, адже смертність від COVID-19 є найвищою серед літніх людей. Отже, БЦЖ-індекс = (вік найстаршої вакцинованої когорти × загальну кількість років вакцинації БЦЖ в країні)/стандартизаційний параметр (5,625) × середнє охоплення вакцинацією БЦЖ. Так, наприклад, в Італії та Нідерландах БЦЖ-індекс дорівнює 0, в Швеції та Швейцарії наближається до 0,1, в Дані – до 0,5, в Польщі та Норвегії – до 0,75, в Фінляндії та Україні – до 0,9, а в Литві – до максимального значення 1,0.

Зв’язок між смертністю від COVID-19 та вакцинацією БЦЖ в Європі

Зв’язок між смертністю від COVID-19 та вакцинацією БЦЖ в Європі: (A) Карта, що ілюструє різний рівень смертності від COVID-19. (B) Карта, що ілюструє політику щодо вакцинації БЦЖ: продовжується нині, припинена, ніколи не проводилася. (C) Формула розрахунку БЦЖ-індексу. (D) Кореляція між БЦЖ-індексом та смертністю від COVID-19 на 1 млн населення в усіх країнах Європи. (E) Кореляція між БЦЖ-індексом та смертністю від COVID-19 на 1 млн населення протягом першого місяцю пандемії в соціально подібних країнах Європи (L.E. Escobar et al., 2020*).

В результаті аналізу вчені виявили потужну кореляцію між БЦЖ-індексом та смертністю від COVID-19 в соціально подібних країнах Європи. Зростання БЦЖ-індексу на 10% пов’язане зі зниженням смертності від COVID-19 на 10,4%. Отже, схоже, вакцина БЦЖ все ж таки має захисний ефект.

Автори визнають, що остаточно довести позитивний вплив вакцини БЦЖ на прогноз COVID-19 зможуть лише дослідження механізмів її безпосереднього фізіологічного ефекту.

Підписатися на електронну версію журналу "Фармацевт Практик"
Нагадаємо, що БЦЖ (бацила Кальметта-Герена) – це вакцина проти туберкульозу, виготовлена з Mycobacterium bovis і вперше використана в 1921 році. БЦЖ не є надійним захисником від туберкульозу легень, але допомагає запобігти дисемінованому ураженню у дітей. Вакцинація БЦЖ набула поширення після Другої світової війни та нині є однією із вакцин, що найширше застосовуються в світі, першою чергою, в країнах третього світу, де актуальна проблема туберкульозу. В Україні БЦЖ входить до календаря профілактичних щеплень, вакцину вводять на 3-5-й день після народження.

* Escobar LE, Molina-Cruz A, Barillas-Mury C. BCG vaccine protection from severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) // Proceedings of the National Academy of Sciences, Jul 2020, 202008410; DOI: 10.1073/pnas.2008410117

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ