Події

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в амбулаторно-поліклінічній практиці»

31/08/2012

29-30 листопада 2012 р. в м. Києві буде проведена науково-практична конференція «Інноваційні технології профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в амбулаторно-поліклінічній практиці»

Місце проведення: м. Київ вул. Верхня, 5.

Захід відбудеться на базі Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Науково-практина конференція включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України на 2012 рік (реєстраційний № 177).

Правила оформлення тез

Тези доповідей та статей повинні відповідати тематиці конференції. Мови українська, російська, англійська. Структура тез (статей): а) назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); б) прізвища та ініціали авторів; в) місто, заклад (установа) де проводилось наукове дослідження; г) в тексті вказується – мета, методи дослідження, результати, висновки. Тези (статті) друкуються через 1 інтервал, шрифтом Times New Roman, 14.
Тези (статті) приймаються до 15 жовтня 2012 року і подаються в надрукованому вигляді (2 екз.) та дискеті 3,5 чи компакт-диску у текстовому редакторі Word. Другий примірник підписується всіма авторами. Тези можуть бути надіслані на Е-mail: [email protected]сlinik-1.gov.ua. або поштою за адресою: Київ-01014, вул. Верхня, 5, ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Оргкомітет конференції «Інноваційні технології профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в амбулаторно-поліклінічній практиці»,. Тел. для довідок: 254-68-10.
Додаткова інформація на сайті установи www. clinic-1.gov.ua
Голова Оргкомітету конференції

Матеріали підготувала +Елизавета Григорьева

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ