Новини

ЄБА: бізнес вітає легалізацію інтернет-торгівлі ліками

Новини

ЄБА: бізнес вітає легалізацію інтернет-торгівлі ліками

29/09/2020

17 вересня 2020 р. Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №3615-1 щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Таке рішення вводить у правове поле України розповсюджену світову практику онлайн-продажу та доставки ліків

Компанії – члени Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) – вважають, що впровадження легальної дистанційної торгівлі ліками на постійній основі сприятиме покращенню як фізичної доступності ліків для пацієнтів, у першу чергу, маломобільних груп населення та людей, що проживають у сільській місцевості, так і фінансової доступності завдяки підвищенню конкуренції у сфері роздрібної торгівлі ліками.

Вказаний законопроєкт було розроблено профільним Комітетом ВРУ із активним залученням представників бізнес-спільноти. Ним запроваджується низка вимог до здійснення інтернет-торгівлі ліками. Так, зазначену діяльність матимуть право здійснювати виключно ліцензовані суб’єкти – аптеки, а інформація про офіційні веб-сайти, з яких такі ліки продаються, буде вноситись до окремо створеного Переліку, завдяки якому кожен громадянин України зможе перевірити, чи дійсно він є легальним, а отже й безпечним для купівлі ліків. Для зручності користувачів на кожному легальному веб-сайті з продажу ліків буде розміщений спеціальний логотип, що підтверджує законність такого сайту та одночасно є гіперпосиланням на вищевказаний Перелік.

Окремо законопроєктом №3615-1 врегульовано питання контролю за здійсненням доставки ліків. Зокрема, її можливо буде здійснювати виключно з аптечних закладів, визначені вимоги до організаційних та технічних умов, що повинні забезпечувати власні служби доставки аптек або за договором оператори поштового зв’язку. Кабінетом Міністрів України буде запроваджена Типова форма договору про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачу, щодо якого у законопроєкті визначена ціла низка умов, що також покликані забезпечити контрольованість та безпечність такої діяльності.

Компанії – члени ЄБА – вважають, що законопроєкт №3615-1 відповідає євроінтеграційним прагненням України, оскільки в ньому врахована практика країн-членів ЄС, а також положення Директиви 2001/83/ЄС Європейського парламенту та Ради від 6 листопада 2001 р. «Про Кодекс спільноти відносно лікарських препаратів, призначених для споживання людьми» та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) №699/2014 від 24 червня 2014 року «Щодо проектування загального логотипу для ідентифікації осіб, що пропонують лікарські засоби для дистанційного продажу населенню, та технічних, електронних та криптографічних вимог для перевірки їх справжності».

Прийнятий законопроєкт встановлює збалансовані та зрозумілі «правила гри» щодо електронної торгівлі ліками на законодавчому рівні, забезпечуючи при цьому надійний захист споживачів від небезпечних і неякісних ліків. Разом із тим, подальшого врегулювання та деталізації потребують положення щодо можливості використовувати веб-сайти так званих електронних медичних інформаційних систем при замовленні лікарських засобів, адже, за загальним правилом, така діяльність повинна провадитися через веб-сайт суб’єкта господарювання, який має право здійснювати електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Крім того, на підзаконному рівні є необхідним деталізувати положення щодо порядку здійснення Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками своїх наглядових повноважень за суб’єктами ринку на всіх етапах обігу лікарських засобів, у тому числі під час доставки, договірного оформлення правовідносин таких суб’єктів (зокрема, через затвердження КМУ Типової форми договору про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачу). Такий комплекс правового регулювання повинен, в першу чергу, захистити інтереси кінцевих споживачів, адже в такому разі буде встановлена чітка простежуваність всього шляху прямування ліків – від замовлення до отримання споживачем, а споживач буде впевнений, що якість ліків не постраждає у разі придбання їх через мережу інтернет, оскільки для всіх способів придбання ліків (з аптек безпосередньо чи через доставку) будуть встановлені однакові суворі вимоги та правила.

В той же час, представники бізнесу очікують на подальше активне залучення фахівців фармацевтичної галузі зі сторони Уряду, МОЗ та Держлікслужби з метою розробки підзаконних актів для врегулювання дистанційної торгівлі ліками, що має містити чітку деталізацію положень прийнятого закону, зокрема змін до Ліцензійних умов, затвердження Типової форми договору про здійснення доставки, порядків ведення реєстру он-лайн аптек та використання логотипу тощо.

Джерело: прес-служба ЄБА

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ