Новини

НФаУ пропонує вступникам-2019 нові магістерські програми

Новини

НФаУ пропонує вступникам-2019 нові магістерські програми

11/06/2019

У Національному фармацевтичному університеті розроблено вісім нових авторських освітньо-професійних магістерських програм з терміном навчання 1 рік 6 міс, які можуть бути цікаві фахівцям як фармацевтичного напрямку, так і іншим спеціалістам

Традиційно у НфаУ можна продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями, отриманими за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»:

 • Фармація
 • Клінічна фармація
 • Технології парфумерно-косметичних засобів
 • Технології фармацевтичних препаратів.

Є магістерські програми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»:

біотехнологічного напрямку:

 • Промислова біотехнологія
 • Фармацевтична біотехнологія

економічного та управлінського:

 • Економіка підприємства
 • Маркетинг
 • Менеджмент організацій та адміністрування

медичного:

 • Лабораторна діагностика.

Магістратуру можна розглядати і як реальну альтернативу другої вищої освіти, для цього ми пропонуємо програми:

 • Якість, стандартизація та сертифікація,
 • Адміністративний менеджмент,
 • Логістика,
 • Педагогіка вищої школи.

Дисципліни викладають провідні професори і доценти за авторськими програмами. Слухачам магістратури навчальний план дозволяє свідомо обирати базові та елективні курси, орієнтуватися в логіці вивчення навчального матеріалу, робити вибір потрібних дисциплін. У магістратурі більше годин приділено дисциплінам спеціалізації, дослідницьким проектам та виробничій практиці.

Дотримуючись політики підвищення рівня компетенцій фахівців, сьогодні НФаУ впроваджує нові магістерські освітньо-професійні програми

за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»:

 • Фармацевтичне правознавство
 • Фармацевтичний маркетинг та адміністрування
 • Оцінка технологій охорони здоров’я
 • Клінічні дослідження
 • Косметологія
 • Гомеопатична фармація

за спеціальністю 073 «Менеджмент»:

 • Менеджмент клінічних досліджень
 • Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом.

Алла Котвіцька, д-р фарм. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор НФаУ: «Серед стратегічних цілей університету одними з головних є формування системи вищої фармацевтичної освіти та організація навчального процесу. Науковці НФаУ розробляють та впроваджують заходи щодо гармонізації навчальних планів з досвідом провідних європейських університетів, здійснення міжнародної акредитації освітніх програм університету. Розробці та впровадженню нових освітньо-професійних магістерських програм передував глибокий аналіз фармацевтичного сектора нашої держави».

Тетяна Крутських, д-р фарм. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи НФаУ: «Магістерські освітньо-професійні програми НФаУ — це сучасні програми, орієнтовані на ринок праці. На сьогодні специфіка підготовки магістрів полягає у розвитку інтегрованих компетенцій, тобто здатності приймати рішення, брати на себе відповідальність, проводити аналіз, здійснювати комунікативні функції. Магістр — це фахівець нового рівня, мобільний і адаптований до сучасних швидкоплинних умов у динамічному світі».

Нові магістерські освітньо-професійні програми

Освітня програма «Фармацевтичне правознавство»

Підготовка кадрів із системними правовими знаннями для адміністративних посад у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я.

Освітня програма «Фармацевтичний маркетинг та адміністрування»

Підготовка фахівців для здійснення маркетингової діяльності на фармацевтичному ринку, які володіють маркетинговими інструментами — управління маркетингом, дослідження та аналітика фармацевтичного ринку, управління ціновою, асортиментною, збутовою, комунікативною політикою, CRM-системами, поведінкою та лояльністю споживачів.

Освітньо-професійна програма «Оцінка технологій охорони здоров’я»

Підготовка експертів з HTA (Health Technology Assessment), які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками щодо моделювання та проведення оцінки технологій охорони здоров’я, доцільності включення їх до стандартів лікування і програм відшкодування.

Освітньо-професійні програми «Клінічні дослідження» (галузь знань «Охорона здоров’я») та «Менеджмент клінічних досліджень» (галузь знань «Управління та адміністрування»)

Підготовка кваліфікованих спеціалістів з організації та проведення клінічних досліджень в Україні на рівні світових стандартів.

Освітньо-професійна програма «Косметологія»

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які об’єднують базову фармацевтичну освіту (комплекс технологічних, хімічних, медико-біологічних, фармакологічних та організаційно-економічних дисциплін) і профільну — косметологічні дисципліни.

Освітньо-професійна програма «Гомеопатична фармація»

Підготовка кваліфікованих кадрів, які знаються на техніці виготовлення гомеопатичних препаратів, можуть надавати професійні консультації щодо їхнього застосування.

Освітньо-професійна програма «Управління охороною здоровя та фармацевтичним бізнесом»

Підготовка кадрів з управління закладами охорони здоров’я і різними видами фармацевтичного бізнесу.

Конкурсний відбір

При вступі на денну, вечірню та заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю конкурсний відбір відбувається за сумою балів тестування за фахом, іспиту з інземної мови.

При вступі на денну, вечірню та заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю конкурсний відбір відбувається за результатами фахового вступного випробування. додаткового вступного випробування відповідно до обраної спеціальності, іспиту з іноземної мови та середнього бала дипломапро здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

СТРОКИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ

Денна, вечірня, заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів – 2 липня
Закінчення прийому заяв та документів – 23 липня
Строки проведення вступних випробувань – 24-28 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – 29 липня
Строки виконання вимог до зарахування не пізніше – 5 серпня
Терміни зарахування вступників не пізніше – 7 серпня

Контакти

Детальніше про магістерські освітньо-професійні програми НФаУ можна дізнатися на сторінці: https://nuph.edu.ua/osvitni-programi/

За телефонами: +38 057 7063068, +38 057 3415161, +380671910231 (viber)

E-mail: [email protected]

Джерело: НФаУ

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ