Законодательство

Наказ МОЗ “Про забезпечення функціонування в МОЗ України інформаційних систем, пов’язаних з використанням глобальної інформаційної мережі Інтернет ” від 16.07.2002 № 265

Законодательство

Наказ МОЗ “Про забезпечення функціонування в МОЗ України інформаційних систем, пов’язаних з використанням глобальної інформаційної мережі Інтернет ” від 16.07.2002 № 265

21/01/2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 265                                                                                                                      16.07.2002
м.Київ
Про забезпечення функціонування в МОЗ України інформаційних систем, пов’язаних з використанням глобальної інформаційної мережі Інтернет

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”, від 12.04.2002 N 522 “Про затвердження Порядку про підключення до глобальних мереж передачі даних” та п. 3.1 наказу МОЗ України від 19.02.2002 N 102 “Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3” наказую:

1. Затвердити Положення про веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України (додається).

2. Затвердити Порядок користування послугами доступу до Інтернет та електронної пошти в МОЗ України (додається).

4. Визначити, що офіційною електронною адресою МОЗ України є адреса [email protected]

3. Управлінню справами (Мотюк М. П.) підготувати та подати на затвердження зміни та доповнення до Інструкції з діловодства у Міністерстві охорони здоров’я України, затвердженої наказом МОЗ України від 05.02.98 N 20 (далі – Інструкція), у частині прийняття, розгляду і реєстрації документів, отриманих електронною поштою.

4. Визначити, що до внесення відповідних змін до Інструкції, діє порядок, за яким кореспонденція, що надходить до Міністерства електронною поштою, підпадає під визначення документа, створеного за допомогою ПК.

5. Відділу оперативного вирішення задач МОЗ України УЦІТ та НР (Львова Р. М.):

5.1. Забезпечити, у межах наявних технічних можливостей, надання послуг доступу до Інтернет і електронної пошти співробітникам МОЗ України та адміністрування окремих сегментів локальної мережі МОЗ (підрозділи: Головне управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення, Управління міжнародних зв’язків, Головне управління економіки, Управління бухгалтерського обліку та звітності, Головне санітарно-епідеміологічне управління).

5.2. Виконувати оперативний моніторинг використання інтернет-ресурсів співробітниками МОЗ України та функціонування системи електронної пошти і періодично надавати відповідну інформацію керівникам структурних підрозділів МОЗ України.

6. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України вжити заходів щодо унеможливлення використання співробітниками Міністерства доступу до Інтернет та електронної пошти в цілях, безпосередньо не пов’язаних із виконанням ними службових обов’язків.

7. Головному управлінню економіки (Вовк М. Г.) та Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Лузан В. І.) забезпечити оплату фактично наданих послуг доступу до Інтернет та електронної пошти.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Поляченка Ю. В.

Міністр                                                                                                        В. Ф. Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 16 липня 2002 р. N 265

ПОЛОЖЕННЯ
про веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення відповідно до законів України “Про інформацію”, “Про захист інформації в автоматизованих системах”, “Про державну таємницю”, “Про авторське право і суміжні права”, Указу Президента України від 31.07.2000 N 928 “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 N 918/2000, постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” та наказу МОЗ України від 19.02.2002 N 102 “Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3” визначає статус веб-сайту Міністерства охорони здоров’я України як офіційного інформаційного ресурсу щодо діяльності Міністерства охорони здоров’я України.

Веб-сайт Міністерства є складовою частиною Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України.

2. Веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності Міністерства, установ, організацій, закладів та підприємств галузі, реалізації державних програм в галузі охорони здоров’я, надання інформаційних послуг громадськості, взаємообмін інформацією з іншими органами державної влади України та органами місцевого самоврядування, українськими, іноземними та міжнародними структурами з питань, пов’язаних з діяльністю МОЗ України.

3. Веб-сайт Міністерства функціонує відповідно до діючого законодавства.

4. Веб-сайт Міністерства охорони здоров’я не може використовуватись в цілях, не пов’язаних з діяльністю Міністерства та з метою отримання прибутку.

Розділ II. Структура та дизайн веб-сайту

 

5. Веб-сайт МОЗ України складається з таких основних розділів:

– міністерство – інформація, що стосується Міністерства, його структури, керівництва та співробітників, функцій, т. ін.;

– заклади – перелік установ, організацій, підприємств, закладів та органів управління галузі, що знаходяться у сфері управління Міністерства, відповідна контактна інформація;

– новини – розділ містить інформацію щодо новин та хроніки подій, тощо;

– документи – нормативно-правові документи, що визначають діяльність галузі, прийняті різними державними структурами;

– довідка – база оперативної та статистичної інформації з питань, віднесених до компетенції Міністерства;

– контакти – контактна інформація, зворотній зв’язок з відвідувачами веб-сайту;

– пошук – пошук інформації на веб-сайті та в Інтернет;

– ресурси – каталог Інтернет-ресурсів з медицини та охорони здоров’я, посилання на веб-ресурси державних структур, т. ін.

6. Дизайн веб-сайту Міністерства включає такі складові:

– логотип веб-сайту, що складається із стилізованого зображення чаші з змією на синьому тлі, навколо якої розташований напис “Міністерство охорони здоров’я” на фоні стилізованих зображень Державного Прапору України;

– кольорова схема веб-сайту, що складається з двох основних кольорів – темно-синього та темно-оранжевого;

– основний шрифт веб-сайту – гарнітура типу “гельветика”;

– макет типової сторінки веб-сайту, що складається з трьох вертикальних смуг, з яких ліва містить логотип та головне меню веб-сайту, середня – основну інформацію веб-сторінки та додаткові меню, права – додаткові дані та/або зображення, що несуть стилістичне або інформаційне навантаження.

7. Періодично, але не частіше одного разу на рік, дизайн веб-сайту може переглядатися, при цьому вносяться відповідні зміни до цього Положення. Структура веб-сайту не є сталою та може змінюватися в разі потреби без внесення змін до даного Положення.

Розділ III. Інформаційне наповнення веб-сайту

 

8. Інформаційне наповнення веб-сайту Міністерства включає:

а) найменування Міністерства та його структурних підрозділів;

б) основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;

в) структура та керівництво Міністерства;

г) прізвища, імена та по-батькові керівників;

ґ) місцезнаходження та контактна інформація апарату Міністерства, його структурних підрозділів та органів державного управління, створених у його складі (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти);

д) основні функції структурних підрозділів, прізвища, імена, по-батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників та співробітників;

е) нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Міністерства;

є) порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у сфері, віднесеної до компетенції Міністерства та його органів (зразки документів, розрахункові рахунки для внесення платежів, розмір цих платежів тощо);

ж) зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до Міністерства та його органів;

з) розпорядок роботи Міністерства та години прийому керівництва;

и) місцезнаходження та контактна інформація Міністерства охорони здоров’я АР Крим, Головного управління охорони здоров’я м. Києва, обласних та міського м. Севастополя управлінь охорони здоров’я, установ, організацій, закладів та підприємств, що належать до сфери управління МОЗ України;

і) дані щодо цільових програм в галузі охорони здоров’я;

ї) відомості щодо проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;

й) державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції МОЗ України;

к) поточні та заплановані заходи і події, що стосуються МОЗ України;

л) відомості про наявні вакансії;

м) інформація щодо позаштатних спеціалістів МОЗ та начальників управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій, міської держадміністрації м. Севастополя та Головного управління охорони здоров’я міської держадміністрації м. Києва;

н) інформація про діяльність громадських організацій з проблем охорони здоров’я (за згодою);

о) інформація про міжнародне співробітництво в галузі охорони здоров’я;

п) інформація щодо роботи фахових медичних товариств та асоціацій (за згодою);

р) оперативна та статистична інформація із захворюваності на окремі особливо небезпечні інфекційні хвороби в Україні, дані щодо інших небезпечних факторів;

с) інформаційні довідники з питань, що знаходяться у віданні Міністерства.

9. На веб-сайті Міністерства може розташовуватись надіслана відвідувачами інформація, відгуки, статті, листування з визначених тем.

10. Окремі розділи веб-сайту можуть містити інформацію, орієнтовану виключно на окремі категорії відвідувачів, з частковим або повним обмеженням доступу до неї з боку інших відвідувачів веб-сайту.

11. Веб-сайт може містити індивідуальні веб-сторінки установ, організацій, закладів та інших органів управління галузі.

12. Вся інформація, що розміщується на веб-сайті МОЗ України, підлягає попередньому літературному редагуванню.

13. Інформація на веб-сайті подається українською мовою, окремі розділи можуть дублюватися англійською мовою.

Розділ IV. Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту

 

14. Відповідальний за організацію діяльності веб-сайту МОЗ України:

– затверджує зміни до даного Положення;

– визначає відповідальних за наповнення окремих рубрик веб-сайту виконавців;

– затверджує зміни структури веб-сайту МОЗ України.

15. Відповідальний за поновлення інформації на веб-сайті МОЗ України підрозділ:

– забезпечує збір та узагальнення інформації, що надається відповідальними виконавцями;

– відповідає за своєчасне поновлення інформації на веб-сайті МОЗ України;

– вирішує поточні питання, пов’язані з поновленням інформації на веб-сайті;

– погоджує пропозиції відповідальних виконавців щодо змін структури веб-сайту;

– готує пропозиції щодо внесення змін до даного Положення.

16. Відповідальний виконавець – керівник визначеного структурного підрозділу МОЗ України або підпорядкованої МОЗ України установи:

– надає з визначеною періодичністю та в задані терміни до відповідального за поновлення інформації на веб-сайті МОЗ України підрозділу інформацію для розміщення на веб-сайті МОЗ України;

– особисто відповідає за зміст та своєчасність надання інформації;

– погоджує з відповідним заступником Держсекретаря зміст та періодичність оновлення інформації нових рубрик, що розміщуються на веб-сайті МОЗ України.

17. Відповідальний за технічний супровід веб-сайту МОЗ України підрозділ:

– забезпечує функціонування всіх підсистем офіційного веб-сайту МОЗ України за адресою www.moz.gov.ua та захист розташованої на веб-сайті інформації від несанкціонованої модифікації;

– забезпечує оновлення на веб-сайті інформації, наданої відповідальним за поновлення інформації на веб-сайті МОЗ України підрозділом;

– розробляє, за зверненням відповідального за поновлення інформації на веб-сайті МОЗ України підрозділу, дизайн веб-сайту МОЗ України, готує відповідний макет та типові шаблони сторінок;

– вносить, у разі потреби, поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту.

Розділ V. Регламент функціонування Веб-сайту

 

18. Періодичність поновлення інформації основних рубрик визначається відповідно до додатка 2 наказу МОЗ України від 19.02.2002 N 102, для нових рубрик періодичність поновлення визначається відповідальним виконавцем за погодженням з заступником Держсекретаря відповідно до напряму діяльності.

19. Для окремих рубрик веб-сайту термін поновлення інформаційного наповнення веб-сайту, що обраховується як період часу між офіційно засвідченим фактом виникнення змін та висвітленням на веб-сайті відповідно відкоригованої інформації, встановлюються:

а) для рубрик, по яких поновлення інформації відбувається при внесенні змін:

Рубрики за підпунктами п. 8 цього Положення Термін поновлення, робочих днів Термін
надання інформації відповідальному за поновлення інформації підрозділу відповідальним виконавцем надання інформації відповідальному за технічний супровід підрозділу відповідальним за поновлення інформації підрозділом висвітлення на веб-сайті оновленої інформації відповідальним за технічний супровід підрозділом

а), в), г), з)

1 4 год. робочого часу 2 год. робочого часу 2 год. робочого часу

ґ), д), є), ж)

5 3 робочі дні 1 робочий день 1 робочий день

и)

10 5 робочих днів 1 робочий день 4 робочі дні

б) для рубрик, по яких встановлено періодичність поновлення інформації:

Встановлена періодичність поновлення інформації Термін
надання інформації відповідальному за поновлення інформації підрозділу відповідальним виконавцем надання інформації відповідальному за технічний супровід підрозділу відповідальним за поновлення інформації підрозділом висвітлення на веб-сайті оновленої інформації відповідальним за технічний супровід підрозділом

Щотижнево

перший робочий день наступного тижня 1 робочий день 1 робочий день

Щомісячно

перший тиждень наступного місяця 3 робочих дні 3 робочих дні

Щоквартально

перший місяць наступного кварталу 5 робочих днів 5 робочих днів

Щорічно

перший квартал наступного року 10 робочих днів 10 робочих днів

20. Інформація для розміщення на веб-сайті МОЗ України подається на паперових носіях та обов’язково дублюється в електронному вигляді. Форма подання інформації, що містить переважно текстові дані – електронний документ Microsoft Word, документів, що містять переважно табличні дані або ділову графіку – Microsoft Excel / Microsoft Graph, ілюстративний графічний матеріал – графічні файли у форматі JPEG. У виключних випадках можливе подання інформації тільки на паперових носіях (наприклад, у разі надання термінової інформації по факсу).

21. Інформація для розміщення та веб-сайті подається за підписом відповідального виконавця та візується у відповідальному за поновлення інформації на веб-сайті МОЗ підрозділі.

22. Відповідальність за зміст наданої інформації несе відповідальний виконавець. Літературна редакція інформації може здійснюватись як самим відповідальним виконавцем, так і відповідальним за технічний супровід веб-сайту МОЗ України підрозділом за погодженням з відповідальним виконавцем.

23. Розміщення на веб-сайті МОЗ України інформації, що отримується в автоматичному режимі з функціонуючих банків даних, має такі особливості:

а) терміни та періоди оновлення інформації визначаються в кожному окремому випадку згідно з режимами функціонування відповідних банків даних;

б) у разі, якщо достовірність інформації забезпечується на рівні відповідного банку даних, поновлення інформації може виконуватись у автоматичному режимі та не потребує візування і додаткового погодження.

Розділ VI. Фінансування робіт, пов’язаних з технічним забезпеченням функціонування веб-сайту МОЗ України

 

24. Міністерство охорони здоров’я планує та здійснює видатки, пов’язані із забезпеченням функціонування веб-сайту МОЗ України, за рахунок коштів, передбачених у Держбюджеті України по програмі “Організація і регулювання діяльності установ та окремі програми і заходи в системі охорони здоров’я” шляхом оплати угод з відповідальним за технічний супровід веб-сайту МОЗ України підрозділом.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 16 липня 2002 р. N 265

Порядок
користування послугами доступу до Інтернет та електронної пошти в МОЗ України

 

Розділ I. Загальні положення

 

1. Співробітники МОЗ використовують Інтернет-ресурси та користуються електронною поштою відповідно до діючого законодавства.

2. Відповідальність за забезпечення використання співробітниками МОЗ України доступу до Інтернет та електронної пошти виключно в службових цілях несуть керівники відповідних структурних підрозділів Міністерства.

3. Підрозділом, що надає послуги доступу до Інтернет в Міністерстві, здійснюється оперативний моніторинг використання співробітниками МОЗ України Інтернет-ресурсів та електронної пошти виключно в межах документування напрямків (адрес) та обсягів отриманої (переданої) інформації без ознайомлення із змістом інформації. Дані моніторингу надаються за запитом керівникам відповідних структурних підрозділів МОЗ України і не можуть бути оприлюднені без їх згоди.

Розділ II. Порядок реєстрації та ліквідації адрес електронної пошти

 

4. Реєстрація нових та ліквідація існуючих адрес електронної пошти виконується підрозділом, що надає послуги доступу до Інтернет в Міністерстві.

5. Реєстрація нових адрес електронної пошти здійснюється за зверненням:

а) Управління справами – для керівництва МОЗ України;

б) керівника структурного підрозділу МОЗ України – для відповідного підрозділу або окремого його співробітника;

в) керівника Головного управління (Управління) за погодженням з відповідним заступником Держсекретаря – для окремих підпорядкованих МОЗ України установ, організацій та закладів.

Звернення щодо реєстрації адреси електронної пошти (поштової скриньки) повинно містити, для кожної адреси, такі дані:

– бажане найменування поштової скриньки, що може містити символи латинського алфавіту, цифри та окремі знаки пунктуації – всього до 12 символів;

– посаду, прізвище, ім’я та по-батькові відповідальної особи;

– дані щодо комп’ютера, який повинен бути налаштований для роботи з електронною поштою.

Реєстрація нової адреси здійснюється за наявності технічних можливостей в термін до 3-х робочих днів. В реєстрації відмовляється в разі, якщо запитана адреса співпадає з зареєстрованою раніше.

6. Ліквідація адреси електронної пошти (поштової скриньки) здійснюється за зверненням тієї ж посадової особи, що зверталася щодо її реєстрації. Звернення щодо ліквідації адреси електронної пошти повинне містити такі дані:

– найменування поштової скриньки, що повинна ліквідовуватись;

– найменування поштової скриньки, на яку здійснюватиметься переадресація кореспонденції, що продовжуватиме надходити на ліквідовану адресу, та терміни здійснення такої переадресації (до 3-х місяців).

7. Підрозділ, що забезпечує функціонування системи електронної пошти МОЗ, самостійно реєструє та ліквідовує додаткові технічні адреси електронної пошти в домені moz.gov.ua. Окремі з зазначених технічних адрес можуть бути оприлюднені, в разі виникнення такої потреби, за погодженням відповідного профільного підрозділу МОЗ України.

Розділ III. Порядок надання доступу до Інтернет

 

8. Надання доступу до Інтернет виконується підрозділом, що надає послуги доступу до Інтернет в Міністерстві.

9. Надання (припинення надання) доступу до Інтернет конкретному співробітнику Міністерства здійснюється за зверненням керівника відповідного структурного підрозділу МОЗ України (для керівництва МОЗ – за поданням Управління справами), що повинно містити такі дані:

– посаду, прізвище, ім’я та по-батькові відповідальної особи, якій надається (припиняється надання) доступу до Інтернет;

– дані щодо комп’ютера, що планується використовувати (використовувався) зазначеною відповідальною особою для здійснення доступу до Інтернет;

– підтвердження того, що зазначений комп’ютер не використовується зараз та не буде використовуватись в подальшому для обробки або зберігання інформації з обмеженим доступом, яка є об’єктом державної власності і охороняються згідно з законодавством.

Розділ IV. Супровід технічних засобів надання доступу до Інтернет та системи електронної пошти МОЗ України

 

10. Супровід технічних засобів надання доступу до Інтернет та системи електронної пошти МОЗ України здійснюється підрозділом, що надає послуги доступу до Інтернет у Міністерстві, та включає:

– забезпечення функціонування відповідних технічних засобів;

– визначення та доведення до відома користувачів технічних вимог щодо оформлення поштових відправлень та користування послугами доступу до Інтернет, введення необхідних обмежень;

– виконання моніторингу руху кореспонденції по абонентах та обсягах;

– виконання моніторингу використання Інтернет ресурсів по клієнтах, напрямках та обсягах;

– забезпечення конфіденційності кореспонденції абонентів під час її обробки поштовим сервером.

Розділ V. Фінансування робіт, пов’язаних з технічним забезпеченням функціонування електронної пошти МОЗ України

 

11. Міністерство охорони здоров’я планує та здійснює видатки, пов’язані із наданням послуг доступу до Інтернет та електронної пошти, за рахунок коштів, передбачених у Держбюджеті України, шляхом оплати угод з підрозділом, що надає послуги доступу до Інтернет у Міністерстві.
Підготувала +Марія Морозова

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ