Законодательство

Наказ МОЗ України від 02.07.2012 № 481 “Про списання з бухгалтерського обліку основних засобів Державного підприємства “Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України”

02/07/2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.07.2012                                                                                                                      N 481
м.Київ
Про списання з бухгалтерського обліку основних засобів Державного підприємства “Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України”

Відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.07 №1314, щодо списання основних фондів (засобів), морально та фізично зношених, непридатних для подальшого використання, відновлення яких неможливе чи економічно недоцільне, та Протоколу № 65 від 28.04.2012

НАКАЗУЮ:

1. Дати згоду на списання основних засобів, які обліковуються на балансі Державного підприємства “Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України”, згідно з відомістю від 01.04.2012 на загальну суму за первісною вартістю 5039 (п’ять тисяч тридцять дев’ять) грн.00 коп., кількість об’єктів – 1.

2. Головному лікарю Державного підприємства “Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України” забезпечити списання основних засобів згідно з відомістю, зазначеною у пункті 1 наказу, та відобразити відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку державних підприємств в пояснювальній записці до квартального і річного звітів та подати до Управління бухгалтерського обліку звіт за встановленою формою про списання об’єктів державної власності у визначений термін.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра- керівника апарату Богачева Р. М.
Віце-прем’єр-міністр України
Міністр                                                                                                         Р.В.Богатирьова
Подготовила +Мария Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ