Законодательство

Наказ МОЗ України від 03.02.2011 № 62 “Про списання з бухгалтерського облiку основних засобiв Iллiчiвської стоматологiчної полiклiнiки Iллiчiвської басейнової лiкарнi на водному транспорті МОЗ України”

Законодательство

Наказ МОЗ України від 03.02.2011 № 62 “Про списання з бухгалтерського облiку основних засобiв Iллiчiвської стоматологiчної полiклiнiки Iллiчiвської басейнової лiкарнi на водному транспорті МОЗ України”

04/12/2019

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.02.2011                                                                                                                       N 62
м.Київ
Про списання з бухгалтерського облiку основних засобiв Iллiчiвської стоматологiчної полiклiнiки Iллiчiвської басейнової лiкарнi на водному транспорті МОЗ України

Вiдповiдно до Порядку списання об’єктiв державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.11.2007 № 1314 щодо списання основних фондiв (засобiв), морально та фiзично зношених, непридатних для подальшого використання, вiдновлення яких неможливе чи економiчно недоцiльне

НАКАЗУЮ:

1. Дати згоду на списання основних засобiв, якi облiковуються на балансi Iллiчiвської стоматологiчної полiклiнiки Iллiчiвської басейнової лiкарнi на водному транспорті МОЗ України згiдно з вiдомiстю вiд 08.10.2010 №3 на загальну суму за первiсною вартiстю 105657,00 (сто п’ять тисяч шiстсот п’ятдесят сiм) грн. 00 коп., кiлькiсть об’єктiв – 9.

2. Головному лiкарю Iллiчiвської стоматологiчної полiклiнiки Iллiчiвської басейнової лiкарнi на водному транспорті МОЗ України Агакiшевiй Т.О.забезпечити списання основних засобiв згiдно з вiдомiстю, зазначеною у пунктi 1 наказу, та вiдобразити за кореспонденцiєю субрахункiв Плану рахункiв бухгалтерського облiку бюджетних установ, в пояснювальнiй записцi до квартального i рiчного звiтiв та надати до Департаменту економiки, фiнансiв i бухгалтерської звiтностi звiт за встановленою формою про списання об’єктiв державної власностi у визначений термiн.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності Левицького О. І.
Заступника Мiнiстра                                                                                        С.М.Копитов
Підготувала +Марія Морозова

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ