Законодательство

Наказ МОЗ України від 07.09.2012 № 706 “Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30 березня 2012 року № 227”

07/09/2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.09.2012                                                                                                                      N 706
м.Київ
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30 березня 2012 року № 227

У зв’язку із структурно-організаційними та кадровими змінами у Міністерстві охорони здоров’я України

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30 березня 2012 року № 227 “Про виконання Указу Президента України № 187/2012 “Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2012 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” (далі – Наказ) такі зміни:

1.1. Пункти 2 – 4 Наказу викласти у такій редакції:

” 2. Відповідальними за організацію своєчасного виконання заходів за розділами визначити:

2.1. Заступника Міністра Толстанова О. К, директора Департаменту з реформ та розвитку медичної допомоги Хобзея М.К.- за розділ “Реформа медичного обслуговування”;

2.2. Заступника Міністра – керівника апарату Богачева Р. М., директора Департаменту економіки та ресурсного забезпечення Дуду В.П.- за фінансові заходи розділів “Реформа медичного обслуговування”, “Реформа державних фінансів” та завдання “Удосконалення державної регуляторної політики у сфері екологічної безпеки” розділу “Дерегуляція та розвиток підприємництва”;

2.3. Начальника Юридичного управління Пивоварова А.А.- за розділ “Дерегуляція та розвиток підприємництва”.

2.4. Начальника Управління громадського здоров’я Григоренко А.А.- за завдання: “Забезпечення безпечності харчових продуктів та окремих показників якості цих продуктів”, “Реформування надання адміністративних послуг” розділу “Дерегуляція та розвиток підприємництва” у межах компетенції;

2.5. Начальника Управління контролю якості медичних послуг Донченко Т. М., голів Державної служби України з лікарських засобів Соловйова О. С., Державної санітарно-епідеміологічної служби України Пономаренка А. М., Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та інших соціально-небезпечних захворювань Александріну Т.А.- за завдання: “Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування”, “Державний нагляд (контроль)” розділу “Дерегуляція і розвиток підприємництва” у межах компетенції;

2.6. Начальника Управління лікарських засобів та медичних продукції Коношевич Л.В.- за завдання “Забезпечення якості та доступності лікарських засобів” розділу “Реформа медичного обслуговування”;

2.7. Голову Державної санітарно-епідеміологічної служби України Пономаренка А. М., голову Державної служби України з лікарських засобів Соловйова О.С.- за заходи Плану Міністерства охорони здоров’я України з подальшого виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” (далі -План) у межах компетенції;

2.8. Директора Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки Осійчука М.С.- за розділ “Реформа системи державного управління”;

2.9. Голову Державної санітарно-епідеміологічної служби України Пономаренка А.М.- за завдання “Реформування Державної санітарно-епідеміологічної служби України”.

3. Відповідальним за організацію своєчасного виконання заходів за розділами:

3.1. Постійно взаємодіяти з Комітетом з економічних реформ при Президентові України, відповідними підрозділами Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо вирішення проблемних аспектів завдань;

3.2. Контролювати виконання заходів Плану, у тому числі дотримання термінів розробки законопроектів та актів Кабінету Міністрів України, їх погодження із заінтересованими органами та подання в установленому порядку до Кабінету Міністрів України – до 10 числа місяця, вказаного як остаточний термін виконання;

3.3. Узагальнювати надану відповідальними виконавцями заходів Плану інформацію в межах напряму у терміни, визначені Планом; звітувати керівникам відповідних напрямів реформ, що визначені Указом Президента України від 15 березня 2012 року № 198 “Про керівників напрямів реформ”, про стан виконання заходів Плану не пізніше 28 числа місяця, вказаного як остаточний термін виконання;

3.4. Щотижня інформувати (до 1200 щочетверга) Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення стосовно фактичної ситуації щодо виконання заходів Плану з підтвердженими копіями (у т.ч. електронна версія на e-mail: [email protected]).

4. Відповідальним за завдання та заходи Плану забезпечити:

4.1. Виконання заходів Плану та подання інформації відповідальним за розділи – до 5 числа місяця, вказаного як термін виконання;

4. 2. Подання відповідальним за розділи Плану пропозицій щодо розробки законопроектів та внесення змін до нормативно-правових актів, передбачених Планом, до 5 числа місяця, визначеного Планом;

4.3. Узагальнення інформації у межах завдання та звітування відповідальним за розділи Плану не пізніше 20 числа звітного місяця, подання копій листів, надісланих відповідальним за напрями реформ, з метою подальшого їх подання до Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення для моніторингу;

4.4. Щотижня надання інформації (до 1200щочетверга) відповідальним за розділи Плану про зміни у виконанні пунктів Плану з підтвердженими копіями (у т.ч. електронної версії на e-mail: [email protected]).”

1.2. Доповнити Наказ пунктами 5 та 6 такого змісту:

“5. Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення (Сіденко Ю. Г.) здійснювати щотижневий моніторинг виконання заходів Плану, затвердженого цим Наказом, та інформування керівництва МОЗ України із заслуховуванням на апаратних нарадах про стан виконання Плану.

6. Персональну відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання завдань покласти на виконавців заходів Плану у межах компетенції.”

У зв’язку з цим пункти 5 та 6 вважати відповідно пунктами 7 та 8.

2. Унести зміни до Плану МОЗ України з виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого наказом МОЗ України від 30 березня 2012 року № 227, виклавши у редакції, що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, головам Державної служби України з лікарських засобів, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань забезпечити виконання цього наказу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр                                                                                                            Р. Богатирьова
Підготувала +Марія Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ