Законодательство

Наказ МОЗ України від 13.07.2012 № 531 “Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації лікарів та провізорів (післядипломна освіта) у 2012 році”

13/07/2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.07.2012                                                                                                                      N 531
м.Київ
Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації лікарів та провізорів (післядипломна освіта) у 2012 році

Відповідно до Обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2012 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 583, підпунктів 3.2 та 3.3 наказу МОЗ України від 18.04.2012 № 271 “Про Конкурсну комісію з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України, організацію його формування та виконання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців (прийом) для державних потреб у 2012 році до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України згідно з додатком 1.

1.2. Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців (прийом) для державних потреб у 2012 році до вищих навчальних закладів І-IІ рівнів акредитації МОЗ України згідно з додатком 2.

1.3. Квоту цільового прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України в 2012 році згідно з додатком 3.

1.4. План прийому до клiнiчної ординатури, магістратури, аспірантури та докторантури до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ МОЗ України за державним замовленням у 2012 році згідно з додатком 4.

1.5. План прийому слухачів та лікарів (провізорів)-інтернів до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України за державним замовленням у 2012 році (післядипломна освіта) згідно з додатком 5.

2. Ректорам та директорам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, директорам науково-дослідних установ МОЗ України, Міністру охорони здоров’я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до компетенції:

2.1. Забезпечити виконання державного замовлення в обсягах, зазначених у додатках, затверджених цим наказом.

2.2. Взяти до уваги, що персональна відповідальність за виконання державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, лікарів (провізорів)-інтернів, підвищення кваліфікації лікарів (провізорів), дотримання ліцензійних вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України покладається на керівників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МОЗ України.

3. Ректорам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти:

3.1. Подати до МОЗ України до 1 жовтня 2012 року дані про виконання державного замовлення відповідно до затвердженої статистичної форми 2-3 НК “Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року”.

3.2. Упродовж п’яти календарних днів з дня зарахування студентів до вищого навчального закладу подати до МОЗ України зведені дані про результати прийому 2012 року за формами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та МОЗ України.

3.3. Забезпечити укладення з МОЗ України договорів про виконання державного замовлення на підготовку фахівців за напрямами підготовки зі спеціальностей відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра та спеціаліста у порядку та у строки, що визначені наказом МОЗ України від 18.04.2012 № 271 “Про Конкурсну комісію з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України, організацію його формування та виконання“.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Р. Богачева.

Підстава: постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 583 “Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2012 році” та рішення Конкурсної комісії з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України від 13.07.2012.

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр                                                                                                         Р.В.Богатирьова
Підготувала +Марія Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ