Законодательство

Наказ МОЗ України від 19.10.2012 № 820 “Про списання з бухгалтерського облiку основних засобiв Державного закладу “Українська протичумна станція” Міністерства охорони здоров’я України”

19/10/2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.10.2012                                                                                                                      N 820
м.Київ
Про списання з бухгалтерського облiку основних засобiв Державного закладу “Українська протичумна станція” Міністерства охорони здоров’я України

Вiдповiдно до Порядку списання об’єктiв державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08 листопада 2007 року № 1314 щодо списання основних фондів (засобів) морально та фiзично зношених, непридатних для подальшого використання, вiдновлення яких неможливе чи економiчно недоцiльне, та Протоколу № 105 вiд 10 вересня 2012 року

НАКАЗУЮ:

1. Дати  згоду на списання  основних засобiв,   якi  облiковуються  на балансi Державного закладу “Українська протичумна станція” Міністерства охорони здоров’я України згідно з вiдомiстю вiд 16 липня 2012 року № 1 на загальну суму за первiсною вартiстю 24217,00 (двадцять чотири тисячі двісті сімнадцять) грн. 00 коп., кiлькiсть об’єктiв – 1.

2 . Начальнику Державного закладу “Українська протичумна станція” Міністерства охорони здоров’я України Хайтовичу О.Б.забезпечити списання основних засобiв згiдно з вiдомiстю, зазначеною у пунктi 1 наказу, та вiдобразити за кореспонденцiєю субрахункiв Плану рахункiв бухгалтерського облiку бюджетних установ у пояснювальнiй записцi до квартального i рiчного звiтiв та подати до Управлiння бухгалтерського облiку МОЗ України звiт за встановленою формою про списання об’єктiв державної власностi у визначений термiн .

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Богачева Р. М.
Віце-прем’єр-міністр України-Міністр                                                         Р. Богатирьова
Підготувала +Марія Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ