Законодательство

Наказ МОЗ України від 29.11.2013 № 1040 “Про затвердження Методики розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля”

29/11/2013

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.11.2013                                                                                                                   N 1040
м.Київ
Про затвердження Методики розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля

Відповідно до підпункту 7.1 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та пункту 4 Порядку видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 761,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методику розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля, що додається.

2. Управлінню громадського здоров’я (А. Григоренко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

Міністр                                                                                                           Р. Богатирьова
Підготувала +Марія Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ