Законодательство

Наказ МОЗ України від 30.03.2012 № 227 “Про виконання Указу Президента України № 187/2012 “Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефект…”

30/03/2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.03.2012 N 227
м.Київ
Про виконання Указу Президента України № 187/2012 “Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”

З метою реалізації завдань та заходів у галузі охорони здоров’я, визначених Указом Президента України № 187/2012 “Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, згідно з Планом організації виконання Указу Президента України від 12.03.2012 № 187, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 (протокол № 21),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План МОЗ України з виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” (далі – План), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра – керівнику апарату, заступнику Міністра, відповідно до функціональних обов’язків, забезпечити:
2.1. Координацію виконання Плану у встановлені терміни та подання у разі потреби обґрунтованих пропозицій про перенесення строку виконання;
2.2. Завершення виконання Національного плану дій на 2011 рік, затверджено Указом Президента України від 27.04.2011 № 504, а саме: заходів із супроводження у Верховній Раді України законопроектів – до прийняття законів.

3. Відповідальним за виконання забезпечувати:

– розробку законопроектів та актів Кабінету Міністрів, передбачених Національним планом, до 10 числа місяця, визначеного Національним планом, погоджувати їх із заінтересованими органами (протягом п’яти днів) та подавати в установленому порядку Кабінету Міністрів;

– проведення із залученням наукових установ, експертів, членів Науково-експертної ради з питань оцінки реформ в охороні здоров’я Міністерства охорони здоров’я України та прес-служби роз’яснювальної роботи щодо змісту Національного плану;

– щомісячне інформування керівників відповідних напрямів реформ про стан виконання заходів та подання пропозицій про зняття з контролю або щодо перенесення термінів з визначенням нового строку виконання – до 28 числа звітного місяця;

– надавати не пізніше 28 числа звітного місяця інформацію та копії надісланих листів до Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я для зведеного моніторингу та підготовки звіту.

4. Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я здійснювати:

– постійний моніторинг виконання Плану;

– інформування Кабінету Міністрів України про стан виконання завдань, основним виконавцем яких є МОЗ, до 4 числа наступного за звітним місяця;

– систематичне звітування на апаратній нараді МОЗ та колегії МОЗ про стан виконання Плану.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2012 № 69 “Про затвердження Плану виконання завдань на 2012 рік щодо реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр
Р.В.Богатирьова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ