Законодательство

Наказ від 07.09.2009 № 661 Про утворення, затвердження складу постійнодіючої комісії та порядку розгляду документів стосовно питань оренди державного майна

Законодательство

Наказ від 07.09.2009 № 661 Про утворення, затвердження складу постійнодіючої комісії та порядку розгляду документів стосовно питань оренди державного майна

19/12/2019

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.09.2009 N 661
м.Київ
Про утворення, затвердження складу постійнодіючої комісії та порядку розгляду документів стосовно питань оренди державного майна

З метою забезпечення належного опрацювання питань розпорядження майном закладів, що входять до сфери управління МОЗ України, здійснення контролю за ефективністю використання державного майна, відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України “Про управління об’єктами державної власності”, “Про оренду державного та комунального майна” та в зв’язку зі змінами в штатному розписі МОЗ України

НАКАЗУЮ:

1. Утворити постійнодіючу комісію МОЗ України з розгляду документів стосовно надання в оренду нежилих приміщень закладів, що входять до сфери управління МОЗ України (далі – Комісія).

2. Затвердити:

2.1. Склад Комісії (додається);

2.2. Порядок розгляду документів стосовно надання в оренду нежилих приміщень закладів, що входять до сфери управління МОЗ України (додається).

3 Наказ МОЗ України від 03.06.2008 № 195-Адм “Про створення комісії з питань оренди державного майна” вважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бідного В. Г.

Міністр В.М.Князевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
від 07.09.2009 №661

 

 

Склад
постійнодіючої комісії МОЗ України з розгляду документів
стосовно надання в оренду нежилих приміщень закладів,
що входять до сфери управління МОЗ України
Яковенко І. В. заступник Міністра охорони здоров’я України, голова комісії;
Банчук М. В. директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки, заступник голови комісії;
Жданова М. П. директор Департаменту розвитку медичної допомоги;
Левицький О. І. директор Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності;
Моісеєнко Р. О. директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
Мухарська Л. М. заступник директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
Лузан В. І. заступник Директора Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності, начальник Відділу зведеної фінансової звітності та методології бухгалтерського обліку;
Бронова В. М. начальник Юридичного управління;
Стахівський С. М. начальник Відділу запобігання корупційним і злочинним проявам Департаменту кадрової політики, освіти і науки;
Дзюба О. М. Заступник начальника Відділу освіти Департаменту кадрової політики, освіти і науки;
Тимошенко Л. О. начальник Відділу інвестицій, будівництва та майнових відносин, секретар комісії.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
від 07.09.2009 №661
Порядок розгляду документів стосовно надання
в оренду нежилих приміщень закладів,
що входять до сфери управління МОЗ України

1. Документи, що надаються Фондом державного майна, його регіональними відділеннями чи представництвами на розгляд до Міністерства, для прийняття рішення щодо оренди нежилих приміщень закладів, що входять до сфери управління МОЗ України, поступають Голові або заступнику Голови постійнодіючої комісії МОЗ України з розгляду документів стосовно надання в оренду нежилих приміщень закладів, входять до сфери управління МОЗ України (далі – Комісія).

2. Голова або заступник Голови Комісії, надають документи секретарю Комісії, для опрацювання згідно чинного законодавства, та призначають дату і місце проведення засідання Комісії.

 

3. За результатами опрацювання документів, Секретар Комісії готує проект протоколу засідання Комісії, який перед засіданням, надає кожному члену Комісії.

 

4. Комісія розглядає подані документи та надає висновки про умови укладання (подовження дії) договору оренди або відмову в укладенні (подовженні дії) договору оренди державного майна закладів, що входять до сфери управління МОЗ України.

 

5. На розгляд Комісії можуть виноситись й інші питання, які пов’язані з орендою державного майна.

6. Рішення Комісії з питань оренди державного майна приймається на засіданні простою більшістю голосів у разі участі в голосуванні не менше як двох третин її членів, оформлюється протоколом, який готує секретар Комісії та підписується всіма членами Комісії.

7. На підставі рішення Комісії, готуються листи щодо прийнятих висновків про умови укладання (подовження дії) договору оренди або відмову в укладенні (подовженні дії) договору оренди державного майна закладів, що входять до сфери управління МОЗ України , які підписуються Головою Комісії або заступником Голови Комісії.

Заступник Міністра В.Г.Бідний

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ