Законодательство

Наказ від 08.04.2009 № 230 Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України

15/01/2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.04.2009                                                                                                                      N 230
м.Київ
Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України

З метою вдосконалення проведення процесу ліцензування господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Ліцензійну комісію Міністерства охорони здоров’я України (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра, голову Ліцензійної комісії Митника З. М.

Міністр                                                                                                              В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

від 08.04.2009 № 230

ПОЛОЖЕННЯ
про Ліцензійну комісію
Міністерства охорони здоров’я України

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров’я України (далі – Ліцензійна комісія).

2. Ліцензійна комісія є дорадчим органом і утворюється за наказом МОЗ України для вирішення питань, пов’язаних з ліцензуванням господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю).

3. У своїй роботі Ліцензійна комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно – правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також наказами Міністерства охорони здоров’я України.

Функції Ліцензійної комісії

Ліцензійна комісія:

а) розглядає питання та надає рекомендації керівництву Міністерства охорони здоров’я України щодо видачі ліцензій, залишення заяв на видачу ліцензій без розгляду, відмов у видачі ліцензій, видачі розпоряджень щодо усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, анулювання ліцензій з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю);

б) розглядає пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності.

Склад Ліцензійної комісії

До складу Ліцензійної комісії Міністерства входять:

 

– заступник Міністра охорони здоров’я України (голова Ліцензійної комісії);

 

– заступник Міністра охорони здоров’я України (заступник голови Ліцензійної комісії);

– керівники структурних підрозділів Міністра охорони здоров’я України;

 

– директор ДП “Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України”;

 

– секретар Ліцензійної комісії.

Персональний склад Ліцензійної комісії затверджується наказом МОЗ України.

Організація роботи Ліцензійної комісії

Організаційною формою роботи Ліцензійної комісії є засідання. Засідання Ліцензійної комісії проводяться, як правило, один раз в 10 робочих днів, а у разі необхідності частіше.

Дата, час, місце проведення, порядок денний засідання визначаються головою Ліцензійної комісії.

Підготовка проекту порядку денного та протоколу засідання Ліцензійної комісії здійснюється секретарем Ліцензійної комісії.

На розгляд Ліцензійної комісії подається проект протоколу засідання Ліцензійної комісії з визначенням доповідача з кожного питання.

Членам Ліцензійної комісії матеріали подають не пізніше ніж за один день до засідання.

Секретар Ліцензійної комісії, відповідає за підготовку та подання матеріалів на засідання Ліцензійної комісії.

Порядок проведення засідання Ліцензійної комісії

Засідання Ліцензійної комісії веде її голова, а у разі його відсутності – заступник голови Ліцензійної комісії.

Засідання Ліцензійної комісії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Ліцензійної комісії.

Члени Ліцензійної комісії беруть участь у засіданнях Ліцензійної комісії особисто.

Члени Ліцензійної комісії і запрошені особи беруть участь у розгляді окремих питань, в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

У разі рівної кількості голосів, голос голови Ліцензійної комісії є вирішальним.

Рішення Ліцензійної комісії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ліцензійної комісії.

Ліцензійна комісія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Після засідання Ліцензійної комісії секретар доопрацьовує проект рішення з урахуванням зауважень і пропозицій висловлених під час засідання.

Рішення Ліцензійної комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим та всіма членами Ліцензійної комісії.

Протокол Ліцензійної комісії затверджується наказом МОЗ України.

 

Контроль за виконанням рішень Ліцензійної комісії

Контроль за виконанням рішень Ліцензійної комісії покладено на заступника Міністра, голову Ліцензійної комісії.

Заступник Міністра,
голова Ліцензійної комісії                                                                                    З.М.Митник
Підготувала +Марія Морозова

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ