Законодательство

Наказ від 10.12.2009 № 934 “Про затвердження Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік”

Законодательство

Наказ від 10.12.2009 № 934 “Про затвердження Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік”

30/12/2019

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.12.2009 N 934
м.Київ
Про затвердження Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік

На виконання статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік (далі – План), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ, підпорядкованих організацій, установ, підприємств, урядових органів державного управління, що діють у складі МОЗ, Голові Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів:

2.1. Здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2.2. При підготовці регуляторного акта, який не внесено до Плану, не пізніше десяти робочих днів з дня одержання відповідного доручення надавати інформацію Юридичному управлінню для внесення до Плану змін.

2.3. Щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним, подавати вичерпну інформацію Юридичному управлінню про хід виконання Плану.

4. Адміністративному департаменту (Бачинський В.Й.):

4.1. Забезпечити розміщення Плану на веб-сайті МОЗ.

4.2. Довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів МОЗ, підпорядкованих підприємств, установ, організацій, урядових органів державного управління, що діють у складі МОЗ, Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів.

5. Юридичному управлінню (Бронова В. М.) забезпечити подання Плану до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В.В.Лазоришинця.

Міністр  В.М.Князевич
Затверджено
наказ МОЗ України
від 10.12.2009 N 934
План
діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік
  № п/п Вид та назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта Строк підготовки Найменування підрозділу, відповідального за розроблення проекту
1. Наказ МОЗ “Про Порядок проходження атестації та експертизи цілительских здібностей для заняття народною медициною (цілительством)” Стаття 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на заняття народною медициною (цілительством)” (проект) І квартал ДП “Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України”
2. Наказ “Про Порядок заняття народною медициною (цілительством)” Стаття 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на заняття народною медициною (цілительством)” (проект) І квартал ДП “Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України”
3. Внесення змін до наказу МОЗ № 234 від 23.08.2002 “Про затвердження Порядку визначення установ з проведення атестації та експертизи в галузі народної і нетрадиційної медицини” (реєстрація в Мін’юсті 29.12.2002 за № 1029/7317) Стаття 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на заняття народною медициною (цілительством)” (проект) ІІ квартал ДП “Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України”
4. Наказ МОЗ “Про Порядок контролю за дотриманням порядку заняття народною медициною (цілительством)” Стаття 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на заняття народною медициною (цілительством)” (проект) ІІІ квартал ДП “Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України”
5. Наказ МОЗ “Про затвердження державної статистичної звітності №61-здоров “Звіт управлінь охорони здоров’я про результати заняття народною медициною (цілительством)” Стаття 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на заняття народною медициною (цілительством)” (проект) ІІІ квартал ДП “Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України”
6. Наказ МОЗ “Про затвердження Кваліфікаційних вимог цілителя” Стаття 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на заняття народною медициною (цілительством)” (проект) ІV квартал ДП “Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України”
7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на заняття народною медициною (цілительством)” (проект) Стаття 741 Основ законодавства України про охорону здоров’я І квартал ДП “Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України”
8. Наказ МОЗ “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з культивуванням рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з території України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку” Вимоги Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” І півріччя Комітет з контролю за наркотиками
9. Наказ МОЗ “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з культивуванням рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з території України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку” Вимоги Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” І півріччя Комітет з контролю за наркотиками
10. Наказ МОЗ України “Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я” Вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 №589 “Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом” II півріччя Комітет з контролю за наркотиками
11. Спільний наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та МОЗ “Про втрату чинності спільного наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2001 № 39/66” Вимоги Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” І півріччя Комітет з контролю за наркотиками
12. Спільний наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та МОЗ “Про втрату чинності спільного наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров’я України від 27.01.2004 N04/42” Вимоги Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” І півріччя Комітет з контролю за наркотиками
13. Нова редакція Закону України “Про лікарські засоби” На виконання рішення Верховної Ради України щодо розробки нової редакції Закону України “Про лікарські засоби” та створення робочих груп щодо реформування законодавства в секторі обігу лікарських засобів та товарів медичного призначення на основі Європейського законодавства ІІ квартал Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я
14. Наказ МОЗ “Про внесення змін до наказу МОЗ №426 від 26.08.2005 “Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення” В зв’язку з реорганізацією МОЗ та подальшою гармонізацією до європейського законодавства в сфері обігу лікарських засобів ІІ-ІП квартали Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я
15. Наказ МОЗ “Про затвердження Порядку ввезення на територію України, обігу, зберігання, знищення та вивезення з території України досліджуваних лікарських засобів” Відсутність врегулювання даного питання у зв’язку з набранням чинності наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 “Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики” III квартал Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я
16. Спільний наказ МОЗ та Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів “Про порядок взаємодії між ДП “Державний фармакологічний центр” та Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів” У зв’язку з зміною юридичного статусу Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів як центрального органу виконавчої влади та втратою актуальності чинного наказу МОЗ № 287 від 17.06.2009 “Про затвердження Порядку взаємодії між Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів МОЗ України та Державним фармакологічним центром МОЗ України в сфері обігу лікарських засобів” II квартал Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
17. Наказ МОЗ “Про затвердження порядку формування матеріалів реєстраційного досьє в частині фармацевтичної розробки” Проект розроблений, але погодження та затвердження перенесене в зв’язку з тим, що в даний момент подані зміни до постанови КМУ від 26.05.2005 №376 “Про затвердження Порядку державної реєстрації(перереєстраці) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)”, та наказу МОЗ №426 від 26.08.2005 “Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення III квартал Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я
18. Наказ МОЗ “Про затвердження критеріїв доведення взаємозамінності лікарських засобів” Розробка проекту перенесена в зв’язку з тим, що на початку 2010 року буде затверджена нова редакція керівництва ЕМЕА “Дослідження з біодоступності та біоеквівалентності”, базові принципи якого покладені в основу проекту наказу III квартал Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я
Начальник Юридичного управління В.М.Бронова

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ