Законодательство

Наказ від 29.05.1998 № 140 Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 05.02.98 N 20 “Про затвердження Інструкції…

Законодательство

Наказ від 29.05.1998 № 140 Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 05.02.98 N 20 “Про затвердження Інструкції…

30/12/2019

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.05.1998 N 140
м.Київ
Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 05.02.98 N 20 “Про затвердження Інструкції з діловодства у Міністерстві охорони здоров’я України”

Відповідно до зауважень Міністерства юстиції від 31.03.98 N 19-40-252 та роз’яснення Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 14.04.98 N 05-193 наказую:

1. Внести зміни та доповнення до Інструкції з діловодства у Міністерстві охорони здоров’я України, затверджену наказом МОЗ від 05.02.98 N 20:

1.1. Пункт 3.3.5 викласти у такій редакції:

“Документи реєструються у межах груп залежно від назви, виду, автора і змісту. Наприклад, окремо реєструються закони України; акти та кореспонденція Верховної Ради України; акти Президента України та Кабінету Міністрів України; рішення колегії МОЗ, акти ревізій фінансово-господарської діяльності; накази Міністерства:

з основної діяльності:

про прийняття, переведення, звільнення, заохочення, сумісництво працівників;

про надання відпусток;

про накладання стягнень на працівника, відрядження працівників, з адміністративно-господарських питань, що не мають характеру основної діяльності Міністерства (передача матеріальних цінностей, закріплення автотранспорту за підвідомчими закладами, затвердження баз проходження практики, медзабезпечення з’їздів, конференцій; затвердження складу робочих груп, тимчасових комісій тощо)”.

1.2. У частині другій пункту 4.1.2 слова “бланк вказівки” та із переліку додатків цифру “9” вилучити.

1.3. У пункті 4.2.3 слово “вказівка” вилучити.

1.4. Частину третю пункту 7.2.4 викласти у такій редакції:

“Накази групуються у такі справи:

з основної діяльності;

про прийняття, переведення, звільнення, заохочення, сумісництво працівників;

про надання відпусток;

про надання стягнень на працівника, відрядження працівників, з адміністративно-господарських питань, що не мають характеру основної діяльності Міністерства (передача матеріальних цінностей, закріплення автотранспорту за підвідомчими закладами, затвердження баз проходження практики, медзабезпечення з’їздів, конференцій, затвердження складу робочих груп, тимчасових комісій, про проведення ревізій фінансово-господарської діяльності підвідомчих органів і закладів, що проводяться за щорічним планом, тощо)”.

Під час реєстрації наказів з основної діяльності проставляється дата і номер наказу:

про прийняття, переведення, звільнення, заохочення, сумісництво працівників після номера наказу проставляється буква “О”;

про надання відпусток після номера наказу проставляються букви “ОС”;

про накладання стягнень на працівника, відрядження працівників, з адміністративно-господарських питань, що не мають характеру основної діяльності Міністерства, після номера наказу проставляються букви “Адм.”.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Управління справами Мотюка М.П.

Міністр А.М.Сердюк

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ