Законодательство

Постанова КМУ “Про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів” від 22.02.2006 р. № 209

Законодательство

Постанова КМУ “Про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів” від 22.02.2006 р. № 209

17/12/2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 лютого 2006 р.                                                                                                    N 209
Київ
Про академічну стипендію імені М.С. Грушевського  для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, що додається.
2. Установити, що 70 академічних стипендій призначаються студентам і 30 – аспірантам вищих навчальних закладів.
3. У пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. N 1542 ( 1542-96-п ) “Про впорядкування виплати стипендій аспірантам, а також академічних стипендій Президента України, іменних стипендій студентам, учням навчальних закладів та аспірантам” (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 593; Офіційний вісник
України, 2004 р., N 28, ст. 1871) слова “та академічні стипендії імені М.С. Грушевського студентам вищих навчальних закладів та аспірантам” виключити.

Прем’єр-міністр України                                                                                Ю.ЄХАНУРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. N 209

ПОЛОЖЕННЯ
про академічну стипендію імені М.С. Грушевського
для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів

1. Академічна стипендія імені М.С. Грушевського (далі – стипендія) призначається студентам та аспірантам державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (далі – вищі навчальні заклади) денної форми навчання, які найбільше
відзначилися в навчальній та науковій роботі, починаючи з другого
курсу.
2. Розподіл стипендій між вищими навчальними закладами здійснюється центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, у межах кількості
стипендій, встановленої МОН.
3. Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами вищих навчальних закладів.
4. Призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам – один раз на рік наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.
5. Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на призначення стипендії, надсилає протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної сесії центральному органу виконавчої влади, якому підпорядкований вищий навчальний заклад, мотивоване подання, в якому відзначає успішність кандидата, його наукову або
творчу роботу та участь у громадському житті навчального закладу, а також витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на призначення стипендії.
6. Студентам стипендія виплачується з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення, аспірантам – з дня призначення стипендії.
7. Студенти вищих навчальних закладів та аспіранти можуть бути позбавлені стипендії наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, за умови подання відповідних рішень вчених рад вищих навчальних закладів.
Підготувала +Марія Морозова

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ