Законодательство

ПОСТАНОВА КМУ “Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів” від 8 серпня 2011 р. № 932

08/08/2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2011 р.                                                                                                     № 932

Київ

Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

З метою забезпечення ефективного використання коштів державного та місцевих бюджетів на закупівлю лікарських засобів і виробів медичного призначення та відповідно до частини третьої статті 8 Закону України “Про ціни і ціноутворення” Кабінет Міністрів Українипостановляє:

1. Установити, що:

1) з 1 вересня 2011 р.:

підлягають реєстрації оптово-відпускні ціни на:

– лікарські засоби, включені до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 “Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету” (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 480), крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин (далі – лікарські засоби);

– вироби медичного призначення, а саме перев’язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, призначені для пакування і зберігання медичних виробів та лікарських засобів, наборів реагентів для медичного фотометричного, імуноферментного, радіоімунологічного та інших видів аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших матеріалів і вироби, які застосовуються у медицині, крім медичної техніки, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 74 від 11.01.2012}

заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби і вироби медичного призначення за цінами, які не перевищують рівень зареєстрованих оптово-відпускних цін з урахуванням мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”(Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825, № 91, ст. 3020; 2009 р., № 27, ст. 906);

{Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 11.01.2012}

Дія абзацу п’ятого цього підпункту не поширюється до 1 квітня 2012 р. на лікарські засоби і вироби медичного призначення, ціни на які не внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення;

{Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 11.01.2012}

2) внесені до 1 вересня 2011 р. до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби задекларовані зміни таких цін вважаються зареєстрованими оптово-відпускними цінами і підлягають перереєстрації до 1 січня 2012 р. відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

2. Затвердити Порядок реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів(додається).

3. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”(Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825, № 91, ст. 3020; 2009 р., № 27, ст. 906) зміни, що додаються.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2010 р. № 1012 “Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 85, ст. 2991).

5. Міністерству охорони здоров’я:

1) вжити до 1 січня 2012 р. заходів до запровадження проведення моніторингу цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

2) подати в місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України щодо внесення до Положення про Міністерство охорони здоров’я України змін стосовно здійснення Міністерством реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

3) передбачити під час розроблення нової редакції Закону України “Про лікарські засоби” та проекту Закону України “Про вироби медичного призначення” відповідні положення щодо запровадження системи державного регулювання цін на такі засоби та вироби;

4) утворити робочу групу з вирішення спірних питань щодо реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, до складу якої обов’язково включити представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Антимонопольного комітету;

5) привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України                                                                                      М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2011 р. № 932

ПОРЯДОК

реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації оптово-відпускних цін на:

лікарські засоби, включені до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 “Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету” (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 480), крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин (далі – лікарські засоби);

вироби медичного призначення, а саме перев’язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, призначені для пакування і зберігання медичних виробів та лікарських засобів, наборів реагентів для медичного фотометричного, імуноферментного, радіоімунологічного та інших видів аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших матеріалів і вироби, які застосовуються у медицині, крім медичної техніки, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

{Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 74 від 11.01.2012}

2. Реєстрації підлягає оптово-відпускна ціна на кожну лікарську форму, дозування та споживчу упаковку лікарського засобу, а також на усі типи, види, марки виробів медичного призначення:

вітчизняного виробництва – у національній валюті без урахування витрат, пов’язаних з навантаженням, розвантаженням та транспортуванням;

іноземного виробництва – у національній та іноземній валюті із зазначенням офіційного курсу, встановленого Національним банком на дату подання заяви про реєстрацію оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення (далі – заява).

3. Для реєстрації оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноважений представник виробника виробу медичного призначення (далі – заявник) подає МОЗ:

1) заяву за формою, встановленою МОЗ;

2) копію реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, виданого МОЗ, або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення, виданого Держлікслужбою;

3) розрахунок оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення:

вітчизняного виробництва – за формою згідно з додатком 1;

іноземного виробництва – за формою згідно з додатком 2;

{Підпункт 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 74 від 11.01.2012}

4) інформаційну довідку про зареєстровані ціни на лікарські засоби або вироби медичного призначення в країні їх походження та країнах СНД і ЄС, де застосовується державне регулювання цін, за формою згідно з додатком 3;

{Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 11.01.2012}

5) копії декларації митної вартості, рахунка-фактури (інвойсу) для лікарських засобів або виробів медичного призначення іноземного виробництва;

{Підпункт 5 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 74 від 11.01.2012}

6) інформацію про ціну виробу медичного призначення в країні походження і країнах Європейського Союзу та СНД за умови застосування в таких країнах державного регулювання цін на вироби медичного призначення.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 74 від 11.01.2012}

4. Документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, засвідчуються підписом заявника, скріпленим печаткою, та подаються до МОЗ у двох примірниках. Відповідальність за достовірність зазначеної в таких документах інформації несе заявник.

5. За умови подання в повному обсязі та належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, МОЗ надсилає у п’ятиденний строк з дати їх реєстрації один примірник документів на розгляд Мінекономрозвитку для подання протягом 10 робочих днів висновку щодо розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення (далі – висновок).

6. МОЗ видає у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання позитивного висновку Мінекономрозвитку, наказ про реєстрацію оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення і вносить відомості до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

7. Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін затверджуються МОЗ за погодженням з Антимонопольним комітетом.

8. МОЗ розміщує інформацію про реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення на своєму офіційному веб-сайті.

9. У разі коли документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, подані не в повному обсязі або оформлені з порушенням встановлених вимог та/або Мінекономрозвитку подало негативний висновок, МОЗ повідомляє про це заявника у письмовій формі протягом п’яти робочих днів.

Якщо заявник не усунув виявлені недоліки та/або Мінекономрозвитку подало негативний висновок, відомості до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення не вносяться.

10. Відомості про оптово-відпускну ціну на лікарський засіб або виріб медичного призначення є чинними протягом строку дії реєстраційного посвідчення на такий засіб або свідоцтва про державну реєстрацію такого виробу.

Перереєстрація оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення здійснюється в порядку, встановленому для її реєстрації, не частіше ніж один раз у квартал за умови зміни ціни на сировину, матеріали, розміру накладних видатків, курсу іноземної валюти.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 11.01.2012}

;Додаток 1
до Порядку

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2012 р. № 74)

РОЗРАХУНОК
оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення вітчизняного виробництва

{Додаток 1 редакції Постанови КМ № 74 від 11.01.2012}

Додаток 2
до Порядку

РОЗРАХУНОК
оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення іноземного виробництва

{Порядок доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 74 від 11.01.2012}

Додаток 3
до Порядку

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про зареєстровані ціни на лікарські засоби або вироби медичного призначення в країні їх походження та країнах СНД і ЄС, де застосовується державне регулювання цін, що вносяться до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2011 р. № 932

ЗМІНИ

1. Підпункт 2 викласти в такій редакції:

2) “на лікарські засоби і вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які включені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни. При цьому розмір оптово-відпускної ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу, усі типи, види, марки виробів медичного призначення не повинен перевищувати розмір зареєстрованої у гривнях оптово-відпускної ціни, внесеної до зазначеного реєстру.”.

2. В абзаці четвертому слова “за бюджетні кошти” замінити словами “за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів”.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ