Законодательство

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення у Міжнародній клініці відновного лікування заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч” від 28 березня 2011 р. № 325

Законодательство

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення у Міжнародній клініці відновного лікування заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч” від 28 березня 2011 р. № 325

29/12/2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 березня 2011 р.                                                                                                 № 325
Київ

Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення у Міжнародній клініці відновного лікування заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 522 від 13.06.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 522 від 13.06.2012}

Кабінет Міністрів України  постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення у Міжнародній клініці відновного лікування заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 522 від 13.06.2012}
Прем’єр-міністр України                                                                                      М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 325

ПОРЯДОК
використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення у Міжнародній клініці відновного лікування заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

{У назві та тексті Порядку слово “відновлювального” замінено словом “відновного”, а цифри “2011” – цифрами “2012” згідно з Постановою КМ № 522 від 13.06.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2012 році коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті за програмою “Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування” (далі – бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 522 від 13.06.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем програми є МОЗ.

3. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, шляхом застосування високоефективної інноваційної медичної технології.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення реабілітації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, хворих на дитячий церебральний параліч (далі – діти пільгових категорій).

5. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головні управління (управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі – територіальні органи охорони здоров’я) затверджують з урахуванням встановлених їм квот списки дітей пільгових категорій, що направляються на реабілітацію (далі – списки), і подають їх МОЗ у встановлений ним строк.

Зазначені квоти встановлюються МОЗ пропорційно співвідношенню чисельності дітей пільгових категорій відповідної адміністративно-територіальної одиниці до загальної чисельності таких дітей.

6. МОЗ на підставі поданих територіальними органами охорони здоров’я списків складає графік направлення на реабілітацію дітей пільгових категорій, що затверджується наказом МОЗ.

7. Вимоги щодо складення і подання списків встановлюються МОЗ із застосуванням принципу ефективності використання бюджетних коштів та урахуванням критеріїв обґрунтованості потреби в послугах з реабілітації дітей пільгових категорій.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

МОЗ укладає після проведення в установленому порядку процедури державних закупівель договір про надання послуг з реабілітації дітей пільгових категорій.

У договорі зазначається кількість дітей пільгових категорій, які можуть пройти реабілітацію до 31 грудня 2012 року, вартість послуг з реабілітації та умови щодо проведення відповідних розрахунків.

9. Переможець, визначений за результатами проведення процедури державної закупівлі, подає МОЗ у визначений строк звіт про кількість дітей пільгових категорій, які пройшли реабілітацію відповідно до списку і графіка направлення на реабілітацію зазначених дітей, а також про використання бюджетних коштів за встановленою МОЗ формою.

10. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно доПорядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

11. Складення та подання звітності про виконання паспорта бюджетної програми, фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Підготувала +Марія Морозова

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ