Законодательство

Постанова КМУ від 10.09.2008 N 843 “Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”

Законодательство

Постанова КМУ від 10.09.2008 N 843 “Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”

14/02/2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 2008 р. N 843
Київ
Про затвердження критерію, за яким оцінюється
ступінь ризику від провадження діяльності
у сфері охорони здоров’я для безпеки життя
і здоров’я населення та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю)

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1090 ( 1090-2011-п ) від 26.10.2011 }

 

     Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

     Затвердити критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2008 р. N 843
КРИТЕРІЙ,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження діяльності у сфері
охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я
населення та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю)
     1. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення, є можливість завдання шкоди здоров’ю, працездатності та життю людини чи здоров’ю майбутніх поколінь, що обумовлено:
     1) несприятливими наслідками надання медичної допомоги;
     2) несприятливими наслідками зайняття народною медициною (цілительством);
     3) порушенням технологічного процесу переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
     4) порушенням спеціальних умов зберігання, реалізації донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
     5) порушенням спеціальних умов переробки, консервації, зберігання, реалізації пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
{ Підпункт 5 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1090 ( 1090-2011-п ) від 26.10.2011 }
     6) порушенням умов виробництва та зберігання лікарських засобів;
     7) порушенням умов реалізації лікарських засобів;
     8) порушенням умов культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі – перелік), розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку ( 770-2000-п ).
     2. Установлюються три ступені ризику – високий, середній та незначний.
     3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, що провадять такі види господарської діяльності:
     медична практика;
     переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини; { Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1090 (1090-2011-п ) від 26.10.2011 }
     діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ; { Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1090 ( 1090-2011-п ) від 26.10.2011 }
     виробництво лікарських засобів;
     оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами;
     культивування рослин, включених до таблиці I переліку ( 770-2000-п ), розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку ( 770-2000-п ).
     4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, що займаються народною медициною (цілительством).
     5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.
     6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:
     з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на рік;
     із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки;
     з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять років.

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ