Законодательство

Постанова КМУ від 5 січня 2011 р. № 4 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203”

Законодательство

Постанова КМУ від 5 січня 2011 р. № 4 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203”

30/01/2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 січня 2011 р. № 4
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» і від 10 жовт­ня 2007 р. № 1203 «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах» зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров’я привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 жовтня 2011 року.

Прем’єр-міністр України

М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 р. № 4

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203

1. У переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770:

1) у таблиці I:

список № 1 доповнити такими позиціями:

«Бензилморфін
3-моноацетилморфін
6-моноацетилморфін»;

список № 2 доповнити такими позиціями:

«АТМ (альфа-метилтриптамін) 2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін
NMT (N-метилтриптамін) 2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін
Буфотенин (5-OH-DMT) 3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-індол-5-ол
Бутилон (b-кето МВDB) 2-метиламіно-1(3–4-метилендіоксифеніл)бутан-1-он
БДБ (J, BDB) L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін)
Етилон (b-кето МДЕА) 2-етиламіно-1(3–4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он)
MBDB 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилбутан-2-амін
MDOH (N-гідрокси-3,4-метилендіоксиамфетамін) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-гідроксипропан-2-амін
Мета-хлорфенілпіперазин (mCPP) 1-(3-хлорфеніл)піперазин
Метилон (b-кето МДМА) (3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)
СР 55,940 (-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-диметилгептил) феніл]-транс-4-(3-гідрокси-пропіл)циклогексаном)
2С-Е 2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін
2С-І 2,5-диметокси-4-йодофенетиламін
2С-Т-2 2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін
2С-Т-7 (2,5-диметокси-4-N-пропілтіофенетиламін)
PCA (пара-хлорамфетамін, 4-CA)
JWH-250 1-пентил-3-(2-метоксифенілацетил)-індол
JWH-251 1-пентил-3-(2- метоксифенілацетил)індол
JWH-203 2-(2-хлорфеніл)-1-(1-фенілетиліндол-3-іл) етанон
5-МеО-АМТ 5-метокси-альфа-метилтріптамін
5-МеО-NМТ
SR-18 (RCS-8, ВЕМ-8) 1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-індол-3-іл)-2-(2-метоксифеніл)етанон
SR-19(BTM-4, ERIc-4, RCS-4) (4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-індол-3-іл) метанон
1-(3-трифторфеніл)-піперазин)
2-фторметкатинон
3-фторметкатинон
4-метил-N-етилкатинон
Плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містить псилоцибін чи (або) псилоцин
Насіння Гермала (Peganum Harmalae) та екстракти і настойки з нього
Лоза Каапи «Золотої» (Banisteriopsis саарі) та екстракти і настойки з неї
Кора Чалипонга (Diplopterys cabrerana) та екстракти і настойки з неї
Кора Мімози (Mimosa Hostilis) та екстракти і настойки з неї
Кактус Сан-Педро (Echinopsis pachanoi, syn. Tricho-cereus pachanoi) та екстракти і настойки з нього»;

(Дію підпункту 2 пункту 1 зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМУ № 327 від 02.03.2011 р.)

(Дію підпункту 2 пункту 1 зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМУ № 1050 від 05.10.2011 р.)

2) список № 2 таблиці II після позиції

«Дронабінол ((-)-транс-дельта-9- тетрагідроканабінол) (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол

доповнити такою позицією:

«Кетамін (±)-2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)циклогексанон)»;

(Дію підпункту 3 пункту 1 зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМУ № 327 від 02.03.2011 р.)

(Дію підпункту 2 пункту 1 зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМУ № 1050 від 05.10.2011 р.)

3) список № 2 таблиці III доповнити такими позиціями:

«Амінептин 7-[(10,11-дигідро-5Н-дибензо [а, г]-циклогептен-5-іл)аміно]гептанова кислота
Амітриптилін (5-(3-диметиламінопропіліден)-10,11-дигідродибензоциклогептен)
Апрофен (тарен) 5-діетиламіноетилового ефіру 1,1-дифенілпропіонової кислоти гідрохлорид
Гама-бутиролактон
Левана (моно-[7-бром-2-оксо-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1Н-бензо[1,4діазепін-3-іл] сукцинату моногідрат)
Тіанептин (RS)-7 [(3-хлор-6, 11-дигідро-6-метилдибензо [с, е] [1,2] тіазепін-11-іл) аміно]гептанової кислоти S, S-діоксид
Фенілетиламін (2-фенілетиламін, b-фенілетиламін, 1-аміно-2-феніл-етан)»;

4) у таблиці IV:

список № 1 доповнити такими позиціями:

«Ангідрид оцтової кислоти оцтовий ангідрид
Фенілоцтова кислота альфа-толуїлова кислота»;

у списку № 2:

виключити такі позиції:

«Ангідрид оцтової кислоти оцтовий ангідрид»;
«Фенілоцтова кислота альфа-толуїлова кислота»;

примітку доповнити абзацами такого змісту:

«Речовини, що містять не менш як 45 відсотків таких прекурсорів, як сірчана кислота, та 15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Суміші, що містять кілька перелічених у цьому списку речовин, підлягають контролю, якщо їх сумарна концентрація дорівнює або перевищує концентрацію, встановлену для однієї з речовин (з урахуванням положень першого та другого абзаців цієї примітки).

Концентрація речовин, перелічених у цьому списку, визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).»

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1203:

позицію «Кодеїн» викласти в такій редакції:

«Кодеїн 25 міліграмів — для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози2 міліграми на мілілітр — для недозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози»;

позицію «Псевдоефедрин» викласти в такій редакції:

«Псевдоефедрин 25 міліграмів — для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози2 міліграми на мілілітр — для недозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози»;

позицію «Фенілпропаноламін» викласти в такій редакції:

«Фенілпропаноламін 25 міліграмів — для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози2 міліграми на мілілітр — для недозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози».

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ