Законодательство

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України “Про внесення змін до наказу МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 № 124/345”

24/07/2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.07.2012                                                                                                                             N
м.Київ
Повідомлення про оприлюднення
Проект наказу МОЗ України та Міністерства внутрішніх справ України “Про внесення змін до наказу МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 № 124/345”
Пояснювальна записка
Аналіз регуляторного впливу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення
проекту наказу МОЗ України та Міністерства внутрішніх справ України “Про внесення змін до наказу МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 № 124/345”

Наказом вносяться зміни до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656. Зміни спрямовані на приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” від 24.09.2008 № 586-VI, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень” від 05.07.2011 № 3565-VI, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 480-р “Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2015 року”.

Внесені зміни сприятимуть підвищенню професійного рівня, відповідальності медичних працівників у питаннях медичних оглядів водіїв транспортних засобів, організації навчання медичних працівників методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів та розвитку конкуренції.

Проект регуляторного акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернетwww.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження від юридичних та фізичних осіб просимо надсилати у письмовому та/абоелектронномувигляді в термін до 25.08.2012 до Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. м. Грушевського буд. 7; Квітка Микола Іванович253-82-92; e-mail – [email protected]
Заступник Міністра- керівник апарату                                                             Р.М.Богачев

ПРОЕКТ

Про внесення змін до наказу

МОЗ України та МВС України

від 05.06.2000 № 124/345

Відповідно до статей 45, 46 Закону України “Про дорожній рух”

НАКАЗУЄМО:

1. Унести Зміни до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656 (далі – Положення), що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів у закладах охорони здоров’я відповідно до вимог Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з урахуванням змін, затверджених цим наказом.

3. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги (Хобзей М. К.) забезпечити у встановленому порядку подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України та заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу обов’язків.
Віце-прем’єр-міністр України- Міністр
Міністр внутрішніх справ України
______________                                                                                         Р.В.Богатирьова
____________                                                                                              В.Ю.Захарченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656

(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від ____________ № __________)

Зміни
до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

1. У другому реченні пункту 1.8 слова “закладу охорони здоров’я” замінити словами “медичної комісії”.

2. Пункт 1.9 викласти у такій редакції:

“Щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів проводяться лікарями або середніми медичними працівниками, які здійснюють медичний контроль обслуговування водіїв підприємств, установ, організацій. Консультаційно-дорадчі функції щодо навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів покладаються на Державне підприємство “Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій” Міністерства охорони здоров’я України. Медичні працівники мають право проводити зазначені медичні огляди після періодичного (1 раз на п’ять років) навчання методам їх проведення в установах, державних комерційних, комунальних унітарних, приватних підприємствах, господарських товариствах та у фізичних осіб — підприємців, акредитованих у встановленому Міністерством охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) порядку, та які мають такі повноваження відповідно до чинного законодавства, визначених МОЗ України”.

3. У пункті 1.10 слова “та його філіали організовують та контролюють роботу і підготовку” замінити словами “виконує організаційно-дорадчі функції щодо підготовки”.

4. У другому реченні пункту 5.3 слова “та його філіалах” вилучити.

5. У пункті 8 додатку 1 до Положення слова “закладу охорони здоров’я” замінити словами “медичної комісії”.

6. У пункті 2 додатку 2 до Положення слова “місцевого філіалу” вилучити.

Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Начальник ДДАІ МВС України
___________________                                                                                        М.К.Хобзей
______________                                                                                                В.М.Лозовий

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу МОЗ України та Міністерства внутрішніх справ України “Про внесення змін до наказу МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 № 124/345”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказ розроблено МОЗ України відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467/2011.

Наказом вносяться зміни до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656. Зміни спрямовані на приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” від 24.09.2008 № 586-VI, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень” від 05.07.2011 № 3565-VI, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 480-р “Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2015 року”.

Внесені зміни сприятимуть підвищенню професійного рівня, відповідальності медичних працівників у питаннях медичних оглядів водіїв транспортних засобів, організації навчання медичних працівників методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів та розвитку конкуренції.

2. Мета і завдання

Зазначений  наказ розроблено відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” від 24.09.2008 № 586-VI з метою вдосконалення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, впорядкування відповідних суперечностей у нормативно-правових актах у сфері медичних аспектів безпеки дорожнього руху, навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, підвищення професійного рівня та відповідальності лікарів, які працюють у складі комісій з медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Закон України “Про дорожній рух”, Закон України “Про автомобільний транспорт”, наказ МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 № 124/345 “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів”, наказ МОЗ України від 24.12.1999 № 299 “Про затвердження переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами”.

Видання цього наказу потребує розроблення наказу МОЗ України щодо порядку навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація  зазначеного наказу не потребує додаткових матеріальних витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Погоджено з МВС України, Антимонопольним комітетом України, Мінінфраструктури України, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

6. Регіональний аспект

Зазначений  наказ не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць  України.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю, оскільки обов’язковість проходження медичних оглядів визначена законом.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-правової сфери.

10. Прогноз результатів

Видання зазначеного наказу забезпечить приведення у відповідність до чинного законодавства норм, що регулюють відносини у сфері безпеки дорожнього руху, зменшення аварійності на дорогах та посилить контроль за станом здоров’я водіїв.
Заступник Міністра- керівник апарату                                                             Р.М.Богачев

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу МОЗ України та Міністерства внутрішніх справ України “Про внесення змін до наказу МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 № 124/345” (далі – Проект наказу)

1. Визначення та аналізпроблеми, яку передбачаєтьсярозв’язати шляхом державногорегулювання

Масштаби дорожньо – транспортного травматизму та смертності внаслідок ДТП в Україні випереджають показники європейських держав. Зростаюча з кожним роком аварійність стає однією з серйозних соціально – економічних проблем держави. Безпека дорожнього руху – це система дій із забезпечення безпечного переміщення людей та вантажів механічними транспортними засобами, а також людей без транспортних засобів дорогами, що регламентується спеціальними адміністративно – правовими нормами й забезпечується державними органами виконавчої влади.

Прийняття цього наказу дозволить впорядкувати відповідні суперечності у нормативно – правових актах у сфері медичних аспектів безпеки дорожнього руху.

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Проект наказу розроблений з метою сприятимуть підвищенню професійного рівня, відповідальності медичних працівників у питаннях медичних оглядів водіїв транспортних засобів, організації навчання медичних працівників методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів та розвитку конкуренції. Належна організація та проведення навчання медичних працівників, організація роботи комісій з медичних оглядів водіїв та кандидатів у водії позитивно вплинуть на забезпечення медичних аспектів безпеки дорожнього руху, зменшенню травматизму та смертності в дорожньо – транспортних пригодах.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Єдиним оптимальним способом досягнення цілі правового регулювання у цій сфері є прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України “Про внесення змін до наказу МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 № 124/345”.

4. Механізм і заходи, якізабезпечуютьрозв’язанняпроблеми

Розв’язання проблеми планується вирішити шляхом прийняття наказу, тим самим закріпити положення, пов’язані з організацією та проведенням навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів відповідно до затверджених програм, організацією роботи комісій з медичних оглядів водіїв та кандидатів у водії.

5. Обґрунтуванняможливостідосягненняцілей у разіприйняттярегуляторного акту

Впровадження та виконаннявимог акта не передбачаєвиділеннядодатковихкоштів з державного бюджету.

Можливоїшкодиуразінастанняочікуванихнаслідківдії акта не прогнозується.

У сфері правового регулювання діють:

– Закон України “Про дорожнійрух” від 30 червня 1993 року N 3353-XII;

– Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” від 24 вересня 2008 року № 586-VI;

– Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень” від 5 липня 2011 № 3565-VI”;

– Указ Президента України “Про заходи щодопосиленнябезпекипасажирськихперевезеньавтомобільним транспортом” від 20.05.2004року № 570/2004;

–  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів” від 6 квітня 1998 року  № 456;

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів” від 05.06.2000 № 124/345;

– НаказМіністерства транспорту України “Про затвердженняПоложення про робочий час і часвідпочинкуводіївавтотранспортнихзасобів” від 17.01.2002 року № 18;

– НаказМіністерстваохорониздоров’яУкраїни “Про затвердженняПерелікузахворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керуваннявідповіднимтранспортнимзасобом” від 24.12.1999року № 299.

Зовнішніфактори на Проект наказу не впливають.

Державний контроль та нагляд за додержаннямвимог акта буде здійснюватисяМіністерствомохорониздоров’яУкраїни.

6. Очікуванірезультати

Прийняття наказу:

сприятимеподальшому розвитку системи охорони здоров’я, вдосконаленню медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищення професійного рівня та відповідальності лікарів, які працюють у складі комісій з медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів шляхом визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами, відсутності у водія медичних протипоказань до керування засобом відповідної категорії, сприятиме попередженню причин та умов виникнення дорожньо-транспортних пригод;

сприятимеудосконаленню організації навчання медичних працівників методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів та розвитку конкуренції.

удосконалить порядок діяльності комісій з медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів.

7. Обґрунтуваннязапропонованого строку діїрегуляторного акту.

Терміндії проекту акту необмежений (безтерміновий).

8. Прогнознізначенняпоказниківрезультативності

Прогнозні значення показників наступні:

надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у вигляді податків;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – всі суб’єкти господарювання, господарська діяльність яких пов’язана з проведенням медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, та медичних працівників, що їх здійснюють;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – витрачання коштів на навчання відповідно до умов договорів, передбачаються незначні витрати робочого часу на підготовку листа – направлення та пакету документів для проходження навчання.

Проект Наказу понад два місяці знаходиться на сайті МОЗ для проходженняпроцедуригромадськогообговорення.

9. Заходи, з допомогоюяких буде здійснюватисявідстеженнярезультативності регуляторного акта

Відстеженнярезультативності регуляторного акта буде здійснюватисьпіслянабраннячинностіцього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.
Заступник Міністра- керівник апарату                                                             Р.М.Богачев
Підготувала +Марія Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ