Законодательство

Проект наказу МОЗ України “Про затвердження Положення про порядок ведення бази даних обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма№ 083/о (облікова)”

24/07/2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.07.2012                                                                                                                             N
м.Київ
Повідомлення про оприлюднення
Проект наказу “Про затвердження Положення про порядок ведення бази даних обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма№ 083/о (облікова)”

Пояснювальна записка
Аналіз регуляторного впливу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу МОЗ України
” Про затвердження Положення про порядок ведення бази даних обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма№ 083/о (облікова) “

Наказ МОЗ України підготовлений відповідно до Закону України “Про дорожній рух” від 30.06.1993 № 3353-XII, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” від 24.09.2008 року N 586-VІ, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень” від 05.07.2011 № 3565-VI, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 480-р “Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2015 року”, наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345 “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів”, зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656.

Проект регуляторного акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернетwww.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження від юридичних та фізичних осіб просимо надсилати у письмовому та/або електронному вигляді в термін до 25.08.2012 до Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. м. Грушевського буд. 7; Квітка Микола Іванович 253-82-92; e-mail – [email protected]
Заступник Міністра- керівник апарату                                                             Р.М.Богачев

ПРОЕКТ

Про затвердження Положення
про порядок ведення бази даних
обліку забезпечення та
використання закладами охорони
здоров’я бланків Медичної довідки
щодо придатності до керування
транспортним засобом, форма
№ 083/о (облікова)

Відповідно до Закону України “Про дорожній рух”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.93 № 340 ” Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами”, з метою організації діяльності комісій з медичних оглядів водіїв транспортних засобів

НАКАЗУЮ:

– Затвердити Положення про порядок ведення бази даних обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма № 083/о (облікова), далі – Положення, що додається.

2. Державному підприємству “Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій” Міністерства охорони здоров’я України забезпечити:

2.1. Заклади охорони здоров’я, яким надано право проводити медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, комп’ютерною програмою для ведення бази даних обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма № 083/о (облікова), далі – база даних, та іншими методично-інформаційними матеріалами.

2.2. Організацію обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма № 083/о (облікова).

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

3.1. Дотримання вимог Положення та проведення навчання користувачів бази даних.

3.2. Визначити відповідальних осіб з питань організації та впровадження бази даних.

3.3. Організацію проведення постійного моніторингу діяльності комісій з медичних оглядів водіїв транспортних засобів комісією з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп’яніння відповідно до Положення про комісію, затвердженого наказом МОЗ України від 28.11.97 № 339, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390.

4. Установити, що база даних є невід’ємною складовою частиною проведення попередніх, періодичних та позачергових медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів.

5. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги (Хобзей М. К.) забезпечити постійний контроль за організацією впровадження ведення бази даних та подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

6. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Толстанова О. К.
Віце-прем’єр-міністр України- Міністр                                                      Р.В.Богатирьова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу МОЗ України
“Про затвердження Положення про порядок ведення бази даних обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма № 083/о (облікова)”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Проект наказу “Про затвердження Положення про порядок ведення бази даних обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма № 083/о (облікова)” розроблений Міністерством охорони здоров’я України відповідно до Закону України “Про дорожній рух” від 30.06.1993 № 3353-XII, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” від 24.09.2008 № 586-VІ, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень” від 05.07.2011 № 3565-VI, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 480-р “Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2015 року”, наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345 “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів”.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблений з метою

вдосконалення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами, відсутності у водія медичних протипоказань до керування засобом відповідної категорії, попередження причин та умов виникнення дорожньо-транспортних пригод;

встановлення організації діяльності комісій з медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма№ 083/о (облікова).

Шляхи досягнення – прийняття цього наказу.

3. Правові аспекти

На сьогодні у цій сфері правового регулювання діють:

– Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19 листопада 1992 року № 2801-XII ,

– Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 року № 3353-XII;

– Закон України “Про автомобільний транспорт” від 5 квітня 2001 року № 2344-III;

– Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” від 24 вересня 2008 року № 586-VI;

– Указ Президента України “Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом” від 20.05.2004 року № 570/2004;

– Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів” від 6 квітня 1998 року  № 456;

– Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами” від 8 травня 1993 року № 340;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2015 року” від 25.05.2011 року № 480-р;

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів” від 05.06.2000 року № 124/345;

– Наказ Міністерства транспорту України “Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів” від 17.01.2002 року № 18;

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідним транспортним засобом” від 24.12.1999 року № 299;

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про створення Єдиного реєстру комісій з медичних оглядів водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів” від 19.09.2005 року № 478;

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про вдосконалення системи контролю за проведенням медичних оглядів водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів і обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів” від 17.07.2008 року № 392.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів та від суб’єктів господарювання.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Погоджено з МВС України, Антимонопольним комітетом України, Мінінфраструктури України, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

7. Громадське обговорення

Проект документа акта понад два місяці розміщено на офіційному сайті МОЗ України для громадського обговорення.

8. Прогноз результатів

Прийняття наказу:

сприятиме подальшому розвитку системи охорони здоров’я, вдосконаленню медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищення професійного рівня та відповідальності лікарів, які працюють у складі комісій з медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів шляхом визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами, відсутності у водія медичних протипоказань до керування засобом відповідної категорії, сприятиме попередженню причин та умов виникнення дорожньо-транспортних пригод;

встановить порядок діяльності комісій з медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма № 083/о (облікова).
Заступник Міністра- керівник апарату                                                             Р.М.Богачев

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
“Про затвердження Положення про порядок ведення бази даних обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма№ 083/о (облікова)”
(далі – Проект наказу)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Масштаби дорожньо – транспортного травматизму та смертності внаслідок ДТП в Україні випереджають показники європейських держав. Зростаюча з кожним роком аварійність стає однією з серйозних соціально – економічних проблем держави. Безпека дорожнього руху – це система дій із забезпечення безпечного переміщення людей та вантажів механічними транспортними засобами, а також людей без транспортних засобів дорогами, що регламентується спеціальними адміністративно – правовими нормами й забезпечується державними органами виконавчої влади.

Прийняття цього наказу дозволить впорядкувати відповідні суперечності у нормативно – правових актах у сфері медичних аспектів безпеки дорожнього руху, встановить порядок діяльності комісій з медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма № 083/о (облікова).

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Проект наказу розроблений з метою вдосконалення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами, відсутності у водія медичних протипоказань до керування засобом відповідної категорії, попередження причин та умов виникнення дорожньо-транспортних пригод.

Вжиті заходи позитивно вплинуть на забезпечення фактичного проходження медичних оглядів водіями та кандидатами у водії, зменшенню травматизму та смертності в дорожньо – транспортних пригодах.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Єдиним оптимальним способом досягнення цілі правового регулювання у цій сфері є прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Положення про порядок ведення бази даних обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідкищодо придатності до керування транспортним засобом, форма№ 083/о (облікова)”.

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми планується вирішити шляхом прийняття наказу, тим самим закріпити положення, пов’язані з організації діяльності комісій з медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; веденням бази даних обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма № 083/о (облікова); з переліками необхідних документів, які подаються для внесення інформації до неї; з механізмами отримання довідок, печаток, тощо.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акту

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає виділення додаткових коштів з державного бюджету.

Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

У сфері правового регулювання діють:

– Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”;

– Закон України “Про дорожній рух”;

– Закон України “Про автомобільний транспорт”;

– Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”;

– Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень”;

– Указ Президента України “Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом” від 20.05.2004 № 570/2004;

– Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів” від 6 квітня 1998 р.  № 456;

– Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами” від 8 травня 1993 р. № 340;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 480-р “Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2015 року”;

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів” від 05.06.2000 № 124/345;

– Наказ Міністерства транспорту України “Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів” від 17.01.2002 № 18;

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідним транспортним засобом” від 24.12.1999 № 299;

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про створення Єдиного реєстру комісій з медичних оглядів водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів” від 19.09.2005 р. № 478;

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про вдосконалення системи контролю за проведенням медичних оглядів водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів і обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів” від 17.07.2008 № 392.

Зовнішні фактори на Проект наказу не впливають.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта буде здійснюватися Міністерством охорони здоров’я України.

6. Очікувані результати

Прийняття наказу:

сприятиме подальшому розвитку системи охорони здоров’я, вдосконаленню медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищення професійного рівня та відповідальності лікарів, які працюють у складі комісій з медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів шляхом визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами, відсутності у водія медичних протипоказань до керування засобом відповідної категорії, сприятиме попередженню причин та умов виникнення дорожньо-транспортних пригод;

встановить порядок діяльності комісій з медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма № 083/о (облікова);

забезпечить контроль за фактичним проходженням кандидатами в водії та водіями медичних оглядів.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Термін дії проекту акту необмежений (безтерміновий).

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів передбачаються від сплати відповідних податків та внесків;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – всі суб’єкти господарювання, господарська діяльність яких пов’язана з медичним оглядом кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – витрачання коштів передбачається на придбання бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма № 083/о (облікова), передбачаються незначні витрати робочого часу на підготовку заяви, пакету документів.

Проект Наказу знаходиться на сайті МОЗ для проходження процедури громадського обговорення.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.
Заступник Міністра- керівник апарату                                                             Р.М.Богачев

ДОВІДКА
щодо відповідності acquis communautaire наказу Міністерства охорони здоров’я України
“Про затвердження Положення про порядок ведення бази даних обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма№ 083/о (облікова)”

За предметом правового регулювання наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Положення про порядок ведення бази даних обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров’я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма № 083/о (облікова)” не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, визначених Законом України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.
Заступник Міністра- керівник апарату                                                             Р.М.Богачев
Підготувала +Марія Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ