Законодательство

Проект наказу МОЗ України “Про затвердження Порядку навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів”

24/07/2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.07.2012                                                                                                                             N
м.Київ
Повідомлення про оприлюднення
Проект наказу МОЗ України “Про затвердження Порядку навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів”

Пояснювальна записка
Аналіз регуляторного впливу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу МОЗ України
“Про затвердження Порядку навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів”

Наказ МОЗ України підготовлений відповідно до статті 45 Закону України “Про дорожній рух”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень” від 05.07.2011 № 3565-VI, на виконання пункту 2 додатка 2, пункту 1 додатка 5 до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 456, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 480-р “Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2015 року”, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345 “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів”, зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656, з метою визначення механізму проведення навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, створення бази даних медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів, підвищення професійного рівня та відповідальності медичних працівників, вдосконалення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху.

Проект регуляторного акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернетwww.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження від юридичних та фізичних осіб просимо надсилати у письмовому та/або електронному вигляді в термін до 25.08.2012 до Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. м. Грушевського буд. 7; Квітка Микола Іванович 253-82-92; e-mail – [email protected]
Заступник Міністра-
керівник апарату                                                                                                Р.М.Богачев

ПРОЕКТ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

______________ м. Київ № __________

Про затвердження Порядку
навчання медичних працівників
методам проведення щозмінного
передрейсового та післярейсового
медичних оглядів водіїв
транспортних засобів

Відповідно до статей 45, 46 Закону України “Про дорожній рух” з метою удосконалення системи медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, визначення механізму проведення навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо медичного забезпечення безпеки дорожнього руху.

3. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги (Хобзей М. К.) забезпечити у встановленому порядку подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Толстанова О. К.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Заступник Міністра-
керівник апарату                                                                                                Р.М.Богачев

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу МОЗ України
“Про затвердження Порядку навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Наказ МОЗ України підготовлений відповідно до статті 45 Закону України “Про дорожній рух”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень” від 05.07.2011 № 3565-VI, на виконання пункту 2 додатка 2, пункту 1 додатка 5 до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 456, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 480-р “Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2015 року”, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345 “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів”, зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656, на виконання листів Міністерства юстиції України від 25.03.2010 № 24-19/33, від 19.08.2011 № 26016-10.1.

2. Мета і завдання

Проект наказу розроблений з метою визначення механізму проведення навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, створення бази даних медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів підвищення професійного рівня та відповідальності медичних працівників, вдосконалення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху.

Шляхи досягнення – прийняття цього наказу.

3. Правові аспекти

На сьогодні у цій сфері правового регулювання діють:

– Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 року N 3353-XII;

– Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” від 24 вересня 2008 року № 586-VI;

– Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень” від 05 липня 2011 року № 3565-VI;

– Указ Президента України “Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом” від 20.05.2004 року № 570/2004;

– Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів” від 6 квітня 1998 року  № 456;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 480-р “Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2015 року”;

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів” від 05.06.2000 № 124/345;

– Наказ Міністерства транспорту України “Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів” від 17.01.2002 № 18;

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідним транспортним засобом” від 24.12.1999 № 299.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів та від суб’єктів господарювання.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Погоджено з МВС України, Антимонопольним комітетом України, Мінінфраструктури України, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект нормативного акта понад два місяці розміщено на офіційному сайті МОЗ України для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-правової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме подальшому розвитку системи охорони здоров’я, вдосконаленню медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, удосконалення навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів.
Заступник Міністра-
керівник апарату                                                                                                Р.М.Богачев

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
“Про затвердження Порядку навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів”
(далі – Проект наказу)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Масштаби дорожньо – транспортного травматизму та смертності внаслідок ДТП в Україні випереджають показники європейських держав. Зростаюча з кожним роком аварійність стає однією з серйозних соціально – економічних проблем держави. Безпека дорожнього руху – це система дій із забезпечення безпечного переміщення людей та вантажів механічними транспортними засобами, а також людей без транспортних засобів дорогами, що регламентується спеціальними адміністративно – правовими нормами й забезпечується державними органами виконавчої влади.

Прийняття цього наказу дозволить впорядкувати відповідні суперечності у нормативно – правових актах у сфері медичних аспектів безпеки дорожнього руху.

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Проект наказу розроблений з метою визначення механізму проведення навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, створення бази даних медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів підвищення професійного рівня та відповідальності медичних працівників, вдосконалення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху. Належна організація та проведення навчання медичних працівників позитивно вплинуть на забезпечення медичних аспектів безпеки дорожнього руху, зменшенню травматизму та смертності в дорожньо – транспортних пригодах.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Єдиним оптимальним способом досягнення цілі правового регулювання у цій сфері є прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Порядку навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів”.

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми планується вирішити шляхом прийняття наказу, тим самим закріпити положення, пов’язані з організацією та проведенням навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів відповідно до затверджених програм, з механізмами отримання посвідчень про підготовку фахівця з проведення навчання методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, сертифікатів про навчання медичних працівників методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів, штампів про придатність до керування транспортним засобом.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акту

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає виділення додаткових коштів з державного бюджету.

Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

У сфері правового регулювання діють:

– Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 року N 3353-XII;

– Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” від 24 вересня 2008 року № 586-VI;

– Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень” від 5 липня 2011 № 3565-VI”;

– Указ Президента України “Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом” від 20.05.2004 року № 570/2004;

–  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів” від 6 квітня 1998 року  № 456;

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів” від 05.06.2000 № 124/345;

– Наказ Міністерства транспорту України “Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів” від 17.01.2002 року № 18;

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідним транспортним засобом” від 24.12.1999 року № 299.

Зовнішні фактори на Проект наказу не впливають.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта буде здійснюватися Міністерством охорони здоров’я України.

6. Очікувані результати

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
вдосконалення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищення професійного рівня та відповідальності медичних працівників, удосконалення навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Здійснення суб’єктами господарювання діяльності, пов’язаної із забезпеченням проведення передрейсових, післярейсових медичних оглядів Оплата навчання відповідно до умов договорів
Сфера інтересів громадян
вдосконалення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Термін дії проекту акту необмежений (безтерміновий).

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у вигляді податків;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – всі суб’єкти господарювання, господарська діяльність яких пов’язана з проведенням медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, та медичних працівників, що їх здійснюють;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – витрачання коштів на навчання відповідно до умов договорів, передбачаються незначні витрати робочого часу на підготовку листа – направлення та пакету документів для проходження навчання.

Проект Наказу понад два місяці знаходиться на сайті МОЗ для проходження процедури громадського обговорення.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.
Заступник Міністра-
керівник апарату                                                                                                Р.М.Богачев

ДОВІДКА
щодо відповідності acquis communautaire наказу Міністерства охорони здоров’я України
“Про затвердження Порядку навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів”

За предметом правового регулювання наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Порядку навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів” не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, визначених Законом України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.
Віце-прем’єр-міністр України
Міністр                                                                                                         Р.В.Богатирьова
Підготувала +Марія Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ