Законодательство

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (щодо використання зображення лікарів) № 4344-VI від 07.02.2012

07/02/2012

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“     ”                     2012 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до
Закону України “Про рекламу”
________________________________

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України “Про рекламу” (Відомості Верховної Ради України, 2004 p., № 8, ст. 62; 2007 p., № 34, ст. 445; 2008 p., № 18, ст. 197; 2009 p., № 44, ст. 655; 2010 p., № 34, ст. 486; 2011 р., № 42, ст. 434) такі зміни:

1) частину першу статті 8 доповнити абзацом такого
змісту:

“рекламувати товари за участю або із використанням зображення лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.”;

2) частину сьому статті 21 виключити;

3) абзац десятий частини третьої статті 22 виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова
Верховної Ради України

                                    Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи  для розгляду Верховною Радою проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу”. Представлятиме проект Закону у Верховній Раді перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Копилов Вадим Анатолійович.   Додаток:   1. Текст законопроекту на  1  арк. 2. Проект постанови Верховної Ради на 1 арк. 3. Пояснювальна записка на  2   арк. 4. Порівняльна таблиця на    4  арк. 5. Текст законопроекту в електронній формі.

Прем’єр-міністр України                                                           Микола АЗАРОВ

    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА   до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу

  1. 1.     Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” розроблено на виконання пункту 27 Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2011 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 670-р та доручення Кабінету Міністрів України від 26.07.2010 № 43821/1-10.

  1. 2.     Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” підготовлено з метою практичної реалізації принципу реклами щодо точності, достовірності, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві шкоди, а також заборони використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами. Доведено, що образ лікаря у рекламі є одним з найпривабливіших для споживачів, викликає довіру і впевненість у правдивості інформації. Це діє на підсвідомість споживачів реклами та заважає їм зробити об’єктивний і свідомий вибір. З огляду на наведене, виникла необхідність внести зміни до Закону України “Про рекламу” та встановити загальну заборону використання у рекламі всіх товарів і послуг зображення медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.

  1. 3.     Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, законодавство України про рекламу. Реалізація акта не потребує внесення змін до чинного законодавства України.

  1. 4.     Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів.

  1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень МОЗ, Мінфіном, Антимонопольним комітетом України та Держкомпідприємництва. Мін’юстом надано експертний висновок із зауваженням щодо нормопроектувальної техніки, яке враховано.

  1. 6.     Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 7. Запобігання корупції У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 8. Громадське обговорення Громадське обговорення законопроекту проведено відповідно до вимог законодавства України.

  1. 9.     Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери.

  1. 10.           Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

  1. 11.           Прогноз результатів

Прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” сприятиме підвищенню рівня захисту прав споживачів реклами, практичної реалізації принципу реклами щодо точності, достовірності, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві шкоди, а також заборони використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами. Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України – керівник апарату                                                                                   В. П. Павленко _________________ 2011 р. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України ″Про внесення змін до  Закону України ″Про рекламу

Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта

 

Закон України “Про рекламу”  Стаття 8. Загальні вимоги до реклами

  1. У рекламі забороняється:

 

…розповсюджувати рекламу про спорудження житлового  будинку  з використанням   недержавних  коштів,  залучених  від  фізичних  та юридичних осіб,  у тому числі в управління,  без набуття/отримання суб’єктами    господарської   діяльності,   що   здійснюють   його будівництво чи інвестування та/або фінансування,  відповідно права власності   або   користування  земельною  ділянкою,  ліцензії  на здійснення   будівельної   діяльності,   дозволу   на    виконання будівельних  робіт  чи дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або  свідоцтва  про  реєстрацію  випуску цільових облігацій,  виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею  нерухомості,  що споруджується;  рекламувати товари за участю або із використанням зображення лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів

2. Розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно   до  законодавства  види  діяльності  або  товари,  що рекламуються,   підлягають   обов’язковій   сертифікації   або  їх виробництво  чи  реалізація вимагає наявності відповідних дозволу, ліцензії,  а  рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких  сертифіката, дозволу, ліцензії, засвідчених у встановленому порядку.

…Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації…інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності лікарського засобу.

 8. Забороняється  вміщувати  в  рекламі  лікарських   засобів

інформацію,   яка  дозволяє  припустити,  що  лікарський  засіб  є
харчовим,  косметичним  чи  іншим   споживчим   товаром   або   що
безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним
походженням.

9. У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів,  медичної  техніки,  методів  профілактики,  діагностики, лікування  і  реабілітації  забороняється  посилання  на те, що ці товари  мають  лікувальні  властивості,  якщо  такі властивості не підтверджені  у  встановленому  законодавством  порядку спеціально уповноваженим  центральним  органом  виконавчої  влади  з  охорони здоров’я.

10.  Забороняється  реклама проведення цілительства на масову аудиторію.

11. Забороняється   реклама   нових   методів   профілактики, діагностики,  реабілітації та лікарських засобів,  які знаходяться на розгляді  в  установленому  порядку,  але  ще  не  допущені  до застосування.

12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та  осіб, які  їх  надають,  дозволяється  лише  за  наявності  відповідного спеціального    дозволу    на    заняття    народною     медициною (цілительством),  виданого  Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним  органом,  і  повинна  містити  номер,  дату видачі  зазначеного  дозволу  та  назву  органу,  який його видав.

13. Положення  цієї  статті   не   поширюються   на   рекламу
лікарських   засобів,   медичної  техніки,  методів  профілактики,
діагностики,  лікування  і  реабілітації,   яка   розміщується   у
спеціалізованих  виданнях,  призначених  для  медичних  установ та
лікарів,  а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях,
симпозіумах з медичної тематики. Стаття 22. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються  алкогольні напої та тютюнові вироби…

3. Реклама  алкогольних  напоїв та тютюнових виробів,  знаків для  товарів  і  послуг,  інших  об’єктів  права   інтелектуальної власності,  під  якими  випускаються  алкогольні напої та тютюнові вироби:

забороняється на   товарах   та   у   друкованих    виданнях,
призначених   переважно   для  осіб  віком  до  18  років,  або  у
розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;…

не повинна створювати враження, що більшість людей палить або вживає алкогольні напої.

4. Спонсорування теле-,  радіопередач, театрально-концертних, спортивних  та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг,  інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється.

Зміст положення (норми) чинного законодавства
 Закон України “Про рекламу” Стаття 8. Загальні вимоги до реклами

  1. У рекламі забороняється:

…розповсюджувати рекламу про спорудження житлового  будинку  з використанням   недержавних  коштів,  залучених  від  фізичних  та юридичних осіб,  у тому числі в управління,  без набуття/отримання суб’єктами    господарської   діяльності,   що   здійснюють   його будівництво чи інвестування та/або фінансування,  відповідно права власності   або   користування  земельною  ділянкою,  ліцензії  на здійснення   будівельної   діяльності,   дозволу   на    виконання будівельних  робіт  чи дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або  свідоцтва  про  реєстрацію  випуску цільових облігацій,  виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею  нерухомості,  що споруджується.

2. Розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно   до  законодавства  види  діяльності  або  товари,  що рекламуються,   підлягають   обов’язковій   сертифікації   або  їх виробництво  чи  реалізація вимагає наявності відповідних дозволу, ліцензії,  а  рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких  сертифіката, дозволу, ліцензії, засвідчених у встановленому порядку.

Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації…інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності лікарського засобу.

7. У  рекламі лікарських засобів,  медичної техніки,  методів профілактики,  діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників,  а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.

8. Забороняється  вміщувати  в  рекламі  лікарських   засобів
інформацію,   яка  дозволяє  припустити,  що  лікарський  засіб  є
харчовим,  косметичним  чи  іншим   споживчим   товаром   або   що
безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним
походженням.

9. У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів,  медичної  техніки,  методів  профілактики,  діагностики, лікування  і  реабілітації  забороняється  посилання  на те, що ці товари  мають  лікувальні  властивості,  якщо  такі властивості не підтверджені  у  встановленому  законодавством  порядку спеціально уповноваженим  центральним  органом  виконавчої  влади  з  охорони здоров’я.

10.  Забороняється  реклама проведення цілительства на масову аудиторію.

11. Забороняється   реклама   нових   методів   профілактики, діагностики,  реабілітації та лікарських засобів,  які знаходяться на розгляді  в  установленому  порядку,  але  ще  не  допущені  до застосування.

12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та  осіб, які  їх  надають,  дозволяється  лише  за  наявності  відповідного спеціального    дозволу    на    заняття    народною     медициною (цілительством),  виданого  Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним  органом,  і  повинна  містити  номер,  дату видачі  зазначеного  дозволу  та  назву  органу,  який його видав.

13. Положення  цієї  статті   не   поширюються   на   рекламу
лікарських   засобів,   медичної  техніки,  методів  профілактики,
діагностики,  лікування  і  реабілітації,   яка   розміщується   у
спеціалізованих  виданнях,  призначених  для  медичних  установ та
лікарів,  а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях,
симпозіумах з медичної тематики. Стаття 22. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються  алкогольні напої та тютюнові вироби…

3. Реклама  алкогольних  напоїв та тютюнових виробів,  знаків для  товарів  і  послуг,  інших  об’єктів  права   інтелектуальної власності,  під  якими  випускаються  алкогольні напої та тютюнові вироби:

забороняється на   товарах   та   у   друкованих    виданнях,
призначених   переважно   для  осіб  віком  до  18  років,  або  у
розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;…

не може   містити  зображень  лікарів  та  інших  професійних медичних працівників,  а також осіб,  зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів;

не повинна створювати враження, що більшість людей палить або вживає алкогольні напої.

4. Спонсорування теле-,  радіопередач, театрально-концертних, спортивних  та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг,  інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється.

Директор департаменту розвитку торгівлі                                         І. М. Гарбарук

До № 9736 від 18.01.2012 р.,

внесеного Кабінетом Міністрів України

 

 

 

ВИСНОВОК

на проект Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»
(щодо використання зображення лікарів)

(реєстраційний № 9736)

 

У законопроекті пропонується шляхом внесення змін до статті 8 Закону України «Про рекламу», що визначає загальні вимоги до реклами, встановити заборону на використання «зображення лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів».

За змістом пояснювальної записки, необхідність внесення цих змін  обґрунтовується тим, що образ лікаря у рекламі є одним із чинників, який діє на підсвідомість споживачів реклами і заважає їм зробити об’єктивний і свідомий вибір.

На відміну від чинного Закону, яким забороняється участь лікарів та інших медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній      вигляд лікарів  у рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації (частина сьома статті 21), законопроектом передбачається поширити ці заборони на рекламування будь-яких товарів  за участю  вищезазначених осіб або з використанням їх зображення.

Розглянувши законопроект, управління вважає наведені аргументи  на користь цього законопроекту переконливими і підтримує його прийняття у запропонованій редакції.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу.

Керівник Головного управління                                         В. Борденюк

Вик.: К.Вербицький, В.Грицак

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет розглянув законопроект про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо використання зображення лікарів), реєстраційний № 9736 від 18.01.2012 року, внесений Кабінетом Міністрів України, і рекомендує Верховній Раді України відхилити цей проект Закону.

Законопроектом передбачається поширити заборону рекламування будь-яких товарів за участю або із використанням зображення лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.

Однак ця законодавча новела створює нерівні умови для лікарів, інших професійних медичних працівників та працівників інших професій щодо використання ними, як суб’єктами виборчих кампаній, політичної реклами під час передвиборчої агітації, що порушує конституційне право громадянина бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

На погляд Комітету недоцільним також є введення запропонованого обмеження у соціальній рекламі, коли довіра до лікарів на підсвідомому рівні споживачів може сприяти досягненню суспільно корисних цілей, популяризації загальнолюдських цінностей.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України пропонує за результатами розгляду у першому читанні законопроект прийнятий за основу.

Доповідач – перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Копилов Вадим Анатолійович.

Співдоповідачі:

голова підкомітету з питань реклами Комітету з питань свободи слова та інформації Кондратюк Олена Костянтинівна;

член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Семерак Остап Михайлович.

Додаток: висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, проект Постанови, електронні файли документів.

Голова Комітету                                                                           Юрій Стець

 

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ