Законодательство

Проект Закону про внесення зміни до статті 31 Закону України “Про відходи” (щодо медичних відходів) № 10555 від 01.06.2012

01/06/2012

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“     ”                     2012 р.

Закон УкраЇни

Про внесення зміни до статті 31
Закону України “Про відходи”

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміну до частини першої статті 31 Закону України “Про відходи” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36—37, ст. 242; 2010 р., № 10, ст. 107), доповнивши пункт “г” словами “системи збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у процесі надання послуг з охорони здоров’я людей, ветеринарних послуг, пов’язаних з цим дослідних робіт, а також неякісних та фальсифікованих лікарських засобів;”.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова
Верховної Ради України

 

 

 

 

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України “Про внесення зміни до статті 31 Закону України “Про відходи”.

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр екології та природних ресурсів Ставицький Едуард Анатолійович.

Додаток: 1. Текст законопроекту на __ арк.

2. Проект постанови Верховної Ради на __ арк.

3. Пояснювальна записка на __ арк.

4. Порівняльна таблиця на __ арк.

5. Текст матеріалів в електронній формі.

Прем’єр-міністр України                                                                            Микола АЗАРОВ

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін

до статті 31 Закону України «Про відходи»

1.Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 31 Закону України «Про відходи» (далі – проект закону)  розроблений на виконання пункту 7 доручення Президента України від 30 травня 2011 року «Щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері поводження з відходами» і пункту 107.3 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України
від 12 березня 2012 року № 187/2012.

В Україні щороку утворюється 380 — 400 тис. тонн медичних відходів, з них 100 — 120 тис. тонн. небезпечні.

Відмінною ознакою медичних відходів від інших є надто висока ступінь обсіменіння їх патогенною мікрофлорою, що є основною причиною віднесення цих відходів до категорії небезпечних.

Медичні відходи є чинниками прямого і опосередкованого ризику забруднення навколишнього середовища, виникнення інфекційних та неінфекційних захворювань серед населення, тому Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відносить медичні відходи до групи небезпечних і рекомендує створення спеціальних служб для їх переробки.

Одним із основних методів щодо знешкодження небезпечних медичних відходів, що використовується в Україні є пряме спалювання цих відходів у відкритому просторі, що призводить до забруднення довкілля та негативно впливає на здоров’я людей.

Спостерігається багато випадків, коли небезпечні медичні відходи змішуються з твердими побутовими відходами та потрапляють на полігони та несанкціоновані сміттєзвалища, а це може привести до ризику поширення туберкульозу, зараження дорослих і дітей вірусами гепатиту В і С, мікроорганізмами різних хвороб, іншими вірусними інфекціями та зараження природного середовища.

Таким чином, існуюча практика поводження з медичними відходами не забезпечує захист населення і навколишнього природного середовища від їх шкідливого впливу. Ця ситуація притаманна нині практично усім населеним пунктам України і становить загальнодержавну проблему, необхідність вирішення якої відповідає основним принципам державної політики у сфері поводження з відходами, сформульованим у Законі України «Про відходи» щодо забезпечення нормальної життєдіяльності населення, належного рівня санітарного очищення населених пунктів, охорони довкілля та ресурсозбереження.

2. Мета і шляхи досягнення

Головною метою проекту є наділення Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади повноваженнями щодо створення системи збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у процесі надання послуг з охорони здоров’я людей, ветеринарних послуг, пов’язаних з цим дослідних робіт, Проект постанови Кабінету Міністрів потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством агропромислового комплексу, Міністерством регіонального розвитку і будівництва та Міністерством юстиції.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

1. Цивільний кодекс України.

2. Господарський кодекс України.

3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».

4. Закон України «Про відходи».

5. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

6. Наказ Міністерства охорони здоров’я від 08.07.2004 № 349, зареєстрований в Міністерстві юстиції 23 липня 2004 за № 916/9515.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством регіонального розвитку і будівництва та Міністерством юстиції.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції.

Законопроект не містить чинників, що можуть стати основою для корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів.

Законопроект не стосується питань соціально-трудової сфери і не зачіпає інтереси працівників і роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не відноситься до категорії регуляторних актів.

11. Прогноз результатів

Прийняття цього законопроекту  сприятиме:

створенню ефективної системи поводження з медичними відходами;

посиленню державного контролю щодо їх збирання, видалення, знешкодження та утилізації;

зменшенню негативного впливу небезпечних медичних відходів на навколишнє природне середовище та здоров`я людини за рахунок впровадження нових сучасних високоефективних методів утилізації медичних відходів відповідно до сучасних вимог охорони довкілля;

запобіганню несанкціонованого попадання цих відходів на сміттєзвалища;

зменшенню навантаження на полігони твердих побутових відходів;

створенню енергозберігаючих технологій (шляхом утилізації медичних відходів отримувати альтернативні види енергії);

створенню додаткових робочих місць у цій сфері;

зниження рівня різних інфекційних захворювань.
Міністр                                                                                                         Е.А. Ставицький

«____»____________2012 р.

Порівняльна таблиця до проекту Закону України
«Про внесення змін до статті 31 Закону України «Про відходи»

Чинна редакція Редакція із запропонованими змінами та доповненнями
Стаття 31. Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів  утворення відходівг) розроблення та впровадження системи поводження з пакувальними матеріалами і тарою; системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); системи збирання, заготівлі та утилізації зношених шин, резинотехнічних виробів та відходів резинотехнічного виробництва; системи заготівлі та утилізації непридатних до використання транспортних засобів; системи збирання та утилізації електричного та
електронного обладнання;
Стаття 31. Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів
утворення відходівг) розроблення та впровадження системи поводження з
пакувальними матеріалами і тарою; системи збирання, видалення,
знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); системи
збирання, заготівлі та утилізації зношених шин, резинотехнічних
виробів та відходів резинотехнічного виробництва; системи
заготівлі та утилізації непридатних до використання транспортних
засобів; системи збирання та утилізації електричного та
електронного обладнання, системи збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у процесі надання послуг з охорони здоров’я людей, ветеринарних послуг, пов’язаних з цим дослідних робіт, а також неякісних та фальсифікованих лікарських засобів;

Директор Департаменту екологічної безпеки                                                   О.Соколов

 

 

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ