Законодательство

Розпорядження КМУ “Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну” від 05.03.2009 № 247-р

Законодательство

Розпорядження КМУ “Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну” від 05.03.2009 № 247-р

20/01/2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 березня 2009 р.                                                                                                 N 247-р
Київ
Деякі питання забезпечення хворих
на цукровий діабет препаратами інсуліну

1. МОЗ розробити і затвердити:
1) у місячний строк – порядок ведення реєстру хворих на цукровий діабет;
2) у тримісячний строк:
протоколи надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет;
порядок визначення на конкурсних засадах уповноважених аптечних закладів для відпуску хворим на цукровий діабет препаратів інсуліну (далі – аптечні заклади);
разом з МВС та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади порядок видачі рецептурних бланків суворої звітності для відпуску препаратів інсуліну;
разом з Мінфіном порядок відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних з відпуском препаратів інсуліну; разом з Держлікінспекцією порядок здійснення контролю за якістю препаратів інсуліну, дотриманням вимог їх транспортування
та зберігання.
2. Мінекономіки разом з МОЗ у тримісячний строк розробити і затвердити порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері утворення цін на препарати інсуліну.
3. МОЗ розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про внесення змін до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості” ( 694-17 )
в частині визначення можливості закупівлі препаратів інсуліну іноземного виробництва для забезпечення лікування певних категорій хворих на цукровий діабет – дітей віком до 18 років, вагітних та осіб з декомпенсацією цукрового діабету.
4. Мінфіну разом з МОЗ під час підготовки законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” передбачити додатково:
160 млн. гривень для забезпечення лікування хворих на
цукровий діабет;
15 млн. гривень для формування МОЗ реєстру хворих на цукровий
діабет.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям
забезпечити:
1) здійснення контролю за дотриманням закладами охорони здоров’я вимог, що визначені протоколами надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет;
2) ведення реєстру хворих на цукровий діабет у встановленому МОЗ порядку, подання щокварталу до 10 числа наступного місяця МОЗ і аптечним закладам даних, включених до реєстру;
3) визначення на конкурсних засадах аптечних закладів у встановленому МОЗ порядку;
4) відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних з відпуском препаратів інсуліну, відповідно до порядку, затвердженого МОЗ разом з Мінфіном.

Прем’єр-міністр України                                                                            Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28
Підготувала +Марія Морозова

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ