Законодательство

Розпорядження № 18481-1.3/2.0/17-12 від 31.08.2012

31/08/2012

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 3 ЛІКАРСБКИХ ЗАСОБІВ

(Держлжслужба України)

проспект Перемоги, 120, м. Київ, 03115, тел/факс: (044)450-12-06 e-mail: [email protected], https://www.diklz.gov.ua Код €ДРПОУ 377Й9480

На №_____________                                                                                   від___________

Керівникам суб’єктів

господарювання, які займаються реалізацією (торгівлею), зберіганням і застосуванням лікарських засобів

Керівникам територіальних органів Держлікслужби України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

У вщповщност1 до статей 9, 15, 20 Закону України «Про ліарські засоби», Положения про Державну службу України з ліарських засобів, затвердженого Указом Президента України № 440, наказів Міністерства охорони здоров’я України вщ 30.10.01 № 436 «Про затвердження інструкцп про порядок контролю якості лкарських засобів підчас оптової та роздрібної торпвлі та від 22.11.2011 за № 809 «П|ю затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасовоТ заборони) та поновлення o6iry Л1карських засоб1в на територи УкраТни», яю зареестроваш в MifljicTepcTBi юстицп УкраТни 05.02.02 за № 107/6395 та 30.01.2012 за № 126/20439,Ыдповщно, та на тдсташ факту заюнчення ди реестрацшного посвщчення лшарського засобу:

Назва лікарського засобу Форма лікарського засобу Виробник Країна виробника
ОМЕЗ Д Капсули № 30 Торрент Фармасьютикалс Індія

Суб’ектам господарської діяльноеи, яі здійснюють реалізацію (торпвлю), застосування Лікарських 3acoбів невідкладно – перевірити наявність вищезазначеного препарату;

– при виявленш вжити заходи по розмщенню в карантин або поверненню постачальнику для подальшого утилизації або знищення;

– повідомити територ1альний орган Держлжслужби України за місцем

засобу, помщеного в карантин i вжиті
Контроль за виконанням даного розпорядження здшснюють TepHTopianbHi орг&ни Держлжслужби УкраГни за мкщем розташування.

Невиконанйя даного розпорядження тягне за собою вщповщальшсть зпдно з чинним з»конодавством Украши.

Лікарського засобу дозволяеться лише за умови його перереестрації в УкраУш та внесения до Державного реестру Лікарських засобів України.
Заступник Голови                                                                                    А.Д. ЗахарашПідготувала +Марія Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ