Законодательство

Розпорядження від 26.04.2012 № 8399-1.2/2.1/17-12

26/04/2012

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

(Держлікслужба України)

На № ___________ від ____________

Керівникам суб’єктів господарювання,

які займаються реалізацією (торгівлею),

зберіганням і застосуванням лікарських засобів

Керівникам територіальних органів Держлікслужби України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

У відповідності до ст. 15, ст. 21 Закону України “Про лікарські засоби”, Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 440, п.п. 3.2., 3.2.2. “Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України”, затвердженого наказом МОЗ України від 22.11.2011 за № 809, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 30.01.2012 за № 126/20439, та на підставі підтвердження Обласним комунальним підприємством “Фармація”, м. Дніпропетровськ, Україна, факту фальсифікації лікарського засобу ФАРМАСЕПТ, розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 96 % по 100 мл у флаконах, серії 70111, з маркуванням виробника Обласного комунального підприємства “Фармація”, м. Дніпропетровськ, Україна, ЗАБОРОНЯЮ реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарського засобу ФАРМАСЕПТ, розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 96 % по 100 мл у флаконах, серії 70111, з маркуванням виробника Обласного комунального підприємства “Фармація”, м. Дніпропетровськ, Україна, який має ознакою фальсифікації:

“Сертифікат виробника”:

–        в сертифікаті якості виробника зазначено, що у серії 49721 флакон, а в оригінальному сертифікаті – 4972 флакони;

–     в показнику “Відносна густина” в графі “Результати” не вказана одиниця виміру (г/смЗ), на відміну від оригінального сертифікату виробника;

–      в показниках “Важкі метали” та “Залізо” графи “Результати” заповнені від руки, а в оригіналі – надруковані;

–     прізвище та ініціали завідувача лабораторією вказано – М.С. Юхименко, перекреслено та написано нерозбірливо вручну інше прізвище та ініціали, що нагадують “Н.Е. Кошелева”, в оригінальному сертифікаті надруковано Н.Е.Кошелева.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність лікарського засобу ФАРМАСЕПТ, розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 96 % по 100 мл у флаконах, серії 70111, з маркуванням виробника Обласного комунального підприємства “Фармація”, м. Дніпропетровськ, Україна, з вищезазначеними ознаками фальсифікації і вжити заходи щодо його вилучення з обігу шляхом знищення.

Суб’єкту господарювання, при наявності вказаного лікарського засобу, повідомити територіальний орган Держлікслужби України за місцем розташування про вжиті заходи щодо виконання даного розпорядження. У разі знищення відходів лікарського засобу, в двотижневий строк направити до територіального органу Держлікслужби України за місцем розташування копію акта про знищення відходів лікарського засобу. При наступних поставках лікарського засобу суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.

Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби України за місцем розташування.

Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.

Копії даного розпорядження направлені:

ДП “Державний експертний центр МОЗ України”;

Обласне комунальне підприємство “Фармація”,

м. Дніпропетровськ, Україна.

Перший заступник Голови

І. Б. Демченко

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ