Лікарські засобиСтатті

Жіночі проблеми: менструальна мігрень

21/02/2019

Для багатьох жінок «критичні дні» щомісяця перетворюються на суттєву проблему: початок та останні дні циклу супроводжує справжній «букет» неприємних відчуттів (переймоподібний біль внизу живота, нагрубання та болючість молочних залоз, біль у спині, запаморочення, нудота тощо). При цьому близько 50–70% жінок у певні фази менструального циклу страждають від нападів мігрені. У 14% жінок мігрень виникає виключно під час менструацій [1]

Що таке менструальна мігрень, і чому вона виникає?

Причиною менструальної мігрені зазвичай є різкі зміни рівня статевих гормонів — естрогену та прогестерону. Зокрема, одним з важливих чинників, що провокують напади мігрені, є зниження рівня естрогенів у сироватці крові в кінці менструального циклу після його тривалого підвищення [2].

Менструальну мігрень поділяють на «чисту» менструальну мігрень, за якої напади виникають виключно в перименструальний період, і так звану менструально-асоційовану мігрень, що супроводжується нападами як в перименструальний період, так і в інші фази циклу [1].

Як зрозуміти, що це саме мігрень?

Відрізнити звичайний головний біль від мігрені можна за допомогою простого опитувальника (таблиця).

Клінічні особливості

Менструальна мігрень має певні клінічні особливості. Найчастіше напад мігрені виникає на 2–3-й день менструації. При цьому напади менструальної та менструально-асоційованої мігрені є інтенсивніші, ніж «звичайна» мігрень, триваліші та частіше супроводжуються нудотою та блюванням.

Натомість найвищу інтенсивність мають напади, що виникають за 2 дні до початку менструації. Встановлено, що ймовірність більшої інтенсивності нападів є вищою в 2,1 раза порівняно із нападами, що розвиваються в перші три дні менструації, і в 3,4 раза вищою за такі, що відзначаються в інші фази циклу [1].

Інтенсивні мігренозні напади суттєво дезадаптують жінок та ускладнюють процес лікування.

Лікування: з чого починати ?

Для купірування менструальної мігрені можна використовувати ті самі препарати, що й для лікування звичайної мігрені, однак існують певні особливості. Оскільки напади є більш важкими і до того ж набагато гірше реагують на терапію, лікування бажано починати одразу із використання специфічних протимігренозних препаратів — триптанів [1].

Серед препаратів цього класу особливо виділяється ризатриптан, який характеризується більш високою ефективністю та сприятливим профілем безпеки.

Ризатриптан забезпечує збереження безбольового статусу протягом 24 год, зменшує вираженість нудоти, фото- та фонофобії. При цьому він є ефективним протягом тривалого періоду (до 12 міс) у лікуванні декількох нападів мігрені з більшою послідовною ефективністю в купіруванні кількох нападів, ніж інші триптани [3].

Різоптан® — препарат вибору для купірування нападу при менструальній мігрені

Ефективність використання триптанів (ризатриптану, суматриптану, наратриптану, золмітриптану, альмотриптану) при менструальній мігрені було оцінено в численних рандомізованих, плацебо-контрольованих проспективних дослідженнях.

Встановлено, що саме ризатриптан має кращі загальні показники щодо купірування нападів менструальної мігрені, починаючи від досягнення знеболювання протягом 2 год, та впевнено демонструючи здатність до стійкого зменшення вираженості болю протягом усієї доби [4].

Отже, ризатриптан можна розглядати як препарат вибору для купірування нападів у жінок із менструальною мігренню.

Різоптан® — препарат ризатриптану виробництва компанії «Фарма Старт», яка належить до групи компаній «Асіно» (Швейцарія) для невідкладного купірування головного болю при нападах мігрені з аурою або без неї. Різоптан® виробляється відповідно з міжнародними стандартами якості, що дозволяє забезпечити відповідний рівень ефективності та безпеки.

Саме тому, Різоптан® може стати рішенням для жінок, що страждають на менструальну мігрень та позбавити жінок хоча б однієї проблеми.

Література

  1. Азимова Ю.Э. Менструальная мигрень: современный взгляд на проблему // Регулярные выпуски «РМЖ». — 2017; 21: 1586–1590.
  2. Громова С.А., Табеева Г.Р. Менструальная мигрень: эпидемиология, патогенез, диагностика, клинические особенности // Нейрология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2010; 2 (2).
  3. Ризатриптан в лечении мигрени // Український медичний часопис. — 2016; 4 (114).
  4. Maasumi K. et al. Menstrual Migraine and Treatment Options: Review // Headache. — 2017; 57 (2): 194–208.

різоптан

Р. П. МОЗ України: №UA/15160/01/01, Наказ МОЗ України від 18.05.2016 №453.

Повна інформація знаходиться в інструкціях для медичного застосування препаратів. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників, для розміщення в спеціалізованих виданнях для медичних установ та лікарів, і для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

“Фармацевт Практик” #2′ 2019

ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ