Лікарські засобиСтатті

Каптопрес-Дарниця: невідкладна допомога при гіпертонічному кризі

22/03/2019

Каптопрес-Дарниця: невідкладна допомога при гіпертонічному кризі

Артеріальну гіпертензію (АГ) вважають найбільшою неінфекційною пандемією у світі, й це цілком справедливо: її поширеність становить 30–45% загальної чисельності населення та має тенденцію до зростання частоти з віком.

АГ є найголовнішим чинником ризику серцево-судинних катастроф. Її перебіг може супроводжуватися розвитком невідкладних клінічних ситуацій, що потребують швидкого втручання і корекції для зниження ризику виникнення серцево-судинних ускладнень. Однією з таких невідкладних ситуацій є гіпертонічний криз [1, 2]

Гіпертонічний криз: провокуючі фактори та симптоми

Гіпертонічний криз (ГК) — раптове значне підвищення артеріального тиску (АТ) від нормального або підвищеного рівня, яке майже завжди супроводжується появою чи посиленням розладів з боку органів-мішеней або вегетативної нервової системи та може становити загрозу життю хворого. При гіпертонічному кризі у пацієнта нерідко виникають занепокоєння, страх, тремор, озноб, гіперемія, набряк обличчя, погіршення зору, напади блювання, неврологічні порушення тощо.

Спровокувати гіпертонічний криз можуть психоемоційне напруження, метеорологічні явища, вживання алкоголю та надмірної кількості солі, а також «синдром відміни», що може бути наслідком відмови від прийому деяких антигіпертензивних засобів (клофеліну, блокаторів β-адренорецепторів) [1].

Гіпертонічний криз: екстрена допомога

Згідно з Уніфікованим клінічним протоколом первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія» при лікуванні неускладненого гіпертонічного кризу рекомендований прийом пероральних антигіпертензивних препаратів, які забезпечують поступове зниження рівня АТ протягом перших годин на 25% або до 160/100 мм рт. ст.

Зокрема, одним із препаратів вибору при неускладненому гіпертонічному кризі є комбінація інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ) каптоприлу та тіазидного діуретика гідрохлоротіазиду (ГХТ) [1].

Загалом іАПФ посідають важливе місце як у невідкладній терапії ГК (каптоприл), так і в плановому лікуванні АГ. Своєю чергою, накопичений за 40 років застосування клінічний досвід дає підстави вважати каптоприл ефективним препаратом з прийнятним профілем безпеки [1–5].

Місце каптоприлу в лікуванні артеріальної гіпертензії та гіпертонічного кризу

Каптоприл продемонстрував особливі переваги застосування в осіб з попередньо нелікованою АГ, достовірно знижуючи ризик серцево-судинної смерті, а також сприяючи зниженню ризику серцево-судинної смерті та гострого інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет [3]. Каптоприл із успіхом витримує порівняння з більш сучасними антигіпертензивними препаратами, зокрема, з урапідилом, більш ефективно знижуючи рівень АТ у пацієнтів похилого віку [4].

Каптоприл починає знижувати рівень АТ вже через 30–40 хв після прийому та активно діє протягом 5–6 год [1].

Також читайте: Як авіаперельоти впливають на здоров’я

Оскільки надмірно швидке зниження підвищеного рівня АТ асоціюється з тяжкими ускладненнями, зокрема транзиторною ішемічною атакою, втратою зору та навіть комою, такі переваги каптоприлу, як здатність поступово знижувати рівень АТ, роблять його високоефективним препаратом для лікування гіпертонічного кризу [5].

Швидка допомога при гіпертонічному кризі: Каптопрес-Дарниця

Відповідно до Рекомендацій Європейського товариства кардіологів та Гіпертензивного товариства з управління артеріальною гіпертензією (2018) іАПФ залишаються одним з основних п’яти класів препаратів для базової антигіпертензивної терапії [6]. При цьому перевагу рекомендовано надавати комбінованій терапії (бажано в одній таблетці), одним з варіантів якої є комбінація іАПФ із тіазидним діуретиком.

Зокрема, доведено ефективним способом лікування хворих на АГ є комбінація каптоприлу (50 мг) та ГХТ (25 мг) [7].

Саме такою сучасною комбінацією є препарат Каптопрес-Дарниця, до складу якого входять каптоприл (50 мг) та ГХТ (25 мг).

Каптопрес-Дарниця є оптимальним препаратом для лікування гіпертонічного кризу та корекції артріальної гіпертензії у хворих із нестабільною гемодинамікою. Тривалий клінічний досвід підтверджує його переваги у швидкій ліквідації раптових підвищень рівня артеріального тиску [1].

Максимальний діуретичний та відповідно антигіпертензивний ефект ГХТ є відстроченим у порівнянні з антигіпертензивною дією каптоприлу. Отже, застосування зазначеної комбінації допомагає досягти більш тривалого зниження рівня АТ, ніж у разі прийому каптоприлу.

Вміст ГХТ у препараті Каптопрес-Дарниця (містить 25 мг ГХТ) та його варіація в Каптопрес 12,5-Дарниця (відповідно, містить , 12,5 мг) дозволяє підібрати оптимальну дозу діуретика, починаючи із ½ таблетки Каптопрес 12,5-Дарниця (½ таблетки містить 6,25 мг ГХТ).

Каптопрес-Дарниця — це «швидка допомога» при гіпертонічному кризі, тому він має бути в домашній аптечці кожного пацієнта з аретеріальною гіпертензією.

Література

  1. Матюха Л.Ф. Артеріальна гіпертензія та її ускладнення — гіпертонічний криз: стратегії лікування та можливості застосування окремих препаратів // Український медичний часопис. — 2016, 1 (111).
  2. Евдокимова А. и соавт. Эффективность применения каптоприла в клинической практике // Регулярные выпуски «РМЖ». — 2018, 11(I):
  3. Hansson L. et al. Effect of angiotensin-converting-enzyme inhibition compared with conventional therapy on cardiovascular morbidity and mortality in hypertension: the Captopril Prevention
  4. Project (CAPPP) randomised trial //Lancet. — 1999; 353: 611–616.
    Salkic S. Emergency Room Treatment of Hypertensive Crises // Med Arch. — 2015 Oct; 69 (5): 302–6.
  5. Kazerani H. Clinical efficacy of sublingual captopril in thetreatment of hypertensiv eurgency. // Singapore Med J. — 2009; 50 (4): 400–2.
  6. Williams B. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension // Eur Heart J. — 2018; 39 (33): 3021–3104.
  7. Velasco-CornejoI. F. Arterial hypertension in obese patients with heart hypertrophy. Effects of captopril on insulins ensitivityan dgrowth hormone // Arquivos Brasileirosde Cardiologia. — 1995; 64 (2): 125–32.

Каптопрес-Дарниця

Інформація призначена виключно для розміщення у спеціалізованих виданнях призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики

Р.П.№ UA/8156/01/02

“Фармацевт Практик” #3′ 2019

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ