5 питаньСтатті

Збройні Сили України: медичне забезпечення

07/07/2022

Національна наукова медична бібліотека України представила медичній спільноті перший випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика, присвяченого актуальним проблемам розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України у період з 2014 по 2020 рік.

Із здобуттям незалежності в Україні почали формуватися власні Збройні Сили. Від минулих часів у спадок нам залишилося багато проблем, зокрема брак підготовлених кадрів, низка невирішених питань із медичного забезпечення, соціального захисту тощо. З огляду на сьогоднішні часи, помилкою була й орієнтація на мирне безпечне майбутнє.

З початком агресії РФ з’ясувалося, що військово-медична служба не була повністю готова до виконання завдань у бойових умовах. Постали проблеми, пов’язані із вдосконаленням нормативно-правової бази, створенням єдиної медичної інформаційної системи, організаційної структури та сучасного оснащення для належної медичної підтримки всіх підрозділів ЗСУ. Актуальними стали питання запровадження нових сучасних методів надання домедичної допомоги, лікування та реабілітації поранених; забезпечення сучасними засобами евакуації. Це потребувало нових підходів до підготовки та перепідготовки медичних кадрів, підвищення їх кваліфікації відповідно до стандартів НАТО, шлях до якого було окреслено на державному рівні.

За час проведення АТО/ООС було опрацьовано та введено в дію ряд важливих для національної безпеки документів, зокрема Воєнну доктрину України, Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України та Стратегічний оборонний бюлетень України, які стали передумовою та основою розробки Програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 р. Медичне забезпечення стало одним із пріоритетних напрямків розвитку ЗСУ.

Слід зазначити, що медична служба набула колосального бойового досвіду під час АТО/ООС. Всі військові заклади охорони здоров’я, незалежно від місця дислокації, взяли участь у лікуванні та реабілітації поранених військовослужбовців. Було вдосконалено організаційну структуру, започатковано підготовку військовослужбовців з тактичної медицини, у тому числі бойових і старших бойових медиків, підвищено якість підготовки військових лікарів. В цей період було запроваджено нові ефективні методи надання домедичної допомоги, лікування та реабілітації поранених відповідно до сучасних стандартів та клінічних протоколів у сфері охорони здоров’я. Логічним завершенням процесів реформування стало створення єдиного органу управління медичним забезпеченням — Командування Медичних сил.

Досвід медичного забезпечення ЗС України під час АТО/ООС заслуговує ретельного вивчення, детального аналізу та об’єктивної оцінки з метою подальшого вдосконалення. Тож бібліографічний покажчик є своєчасним і вкрай необхідним документом.

Книга «Медичне забезпечення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил» містить матеріали, які були видані у 1991–2020 pp. Джерела добору документів – електронний каталог і фонд ННМБ України, електронні каталоги НБУ імені В. І. Вернадського, обласних наукових медичних бібліотек, бібліотек закладів вищої медичної освіти і післядипломної медичної освіти, сайти державних установ МОЗ України, НАМН України тощо.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик складається з чотирнадцяти розділів, в яких представлено:

 • – Нормативно-правове регулювання надання медичної допомоги в зоні проведення АТО/ООС;
 • – Організаційні засади надання медичної допомоги пораненим і хворим під час АТО/ООС;
 • – Організація та зміст хірургічної допомоги в системі медичного забезпечення військ під час АТО/ООС;
 • – Особливості надання анестезіологічної допомоги й інтенсивної терапії при бойовій хірургічній травмі;
 • – Організація терапевтичної допомоги військовослужбовцям під час АТО/ООС;
 • – Ураження внутрішніх органів при бойовій травмі;
 • – Неврологічні аспекти черепно-мозкової травми;
 • – Організація стоматологічної допомоги військовослужбовцям під час АТО/ООС;
 • – Організація психіатричної та медико-психологічної допомоги військовослужбовцям під час АТО/ООС;
 • – Медична реабілітація та санаторно-курортне лікування військовослужбовців і ветеранів військової служби;
 • – Організація та проведення судово-медичної експертизи;
 • – Організація та проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у Збройних Силах України та діяльність служби превентивної медицини під час АТО/ООС;
 • – Організація медичного постачання (медичної логістики) в районах проведення АТО/ООС;
 • – Бібліографічні посібники з питань медичного забезпечення АТО/ООС.

У межах розділів опис документів представлено за зведеною українсько-російською абеткою авторів і назв праць. Електронні версії документів містять гіперпосилання. Для кращого розуміння змісту матеріалів покажчика бібліографічні записи супроводжуються анотацією.

Книга «Медичне забезпечення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил» стане в нагоді науковим працівникам, військовим і цивільним лікарям, здобувачам медичної освіти, фахівцям інформаційної та бібліотечної справи й усім, хто цікавиться питаннями медичного забезпечення ЗС України.

Наталія Малішевська,

Національна наукова медична бібліотека України

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ