мероприятия дополнительные страницы

Програма

31/08/2012

Програмні питання конференції:
1. Сучасні медичні технології, або що нового в діагностиці та лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію у 2012 році?
2. Розробка та впровадження локального протоколу медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію: методичні та практичні аспекти проблеми.
3. Стратифікація серцево-судинного ризику – основа диференційованого лікування артеріальної гіпертензії в амбулаторно-поліклінічній практиці.
4. Організаційно-методологічні та клінічні аспекти надання невідкладної допомоги хворим з гіпертензивними кризами в практиці роботи лікаря невідкладної допомоги, сімейного лікаря, дільничного терапевта.
5. Артеріальна гіпертензія і гострий коронарний синдром.
6. Артеріальна гіпертензія і супутня патологія. Артеріальна гіпертензія і гострі порушення мозкового кровообігу, фібриляція передсердь, як одна з причин мозкових тромбоемболій, тактика лікаря первинної ланки.
7. Клінічна фармакотерапія артеріальної гіпертензії з позицій доказової медицини.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ