Новини

VІІІ НАЦІОНАЛЬНИЙ З’ЇЗД ФАРМАЦЕВТІВ УКРАЇНИ: Інформаційне повідомлення

03/06/2016

Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі VIІІ Національного з’їзду фармацевтів України, який відбудеться 13-16 вересня 2016 року у м.Харкові на базі Національного фармацевтичного університету (посвідчення УкрІНТЕІ № 113 від 21.04.2015 р.).

У рамках проведення з’їзду відбудеться науково-практична конференція «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи».

Мета з’їзду: підведення підсумків,обговорення та затвердження концепції розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України на 2016-2021 рр.

Робочі мови з’їзду: українська, англійська, російська.

Делегати з’їзду обираються на регіональних конференціях згідно з Положенням і квотами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України та Фармацевтичною асоціацією України. Конференції щодо вибору делегатів проводяться регіональними асоціаціями фармацевтичних працівників до 1 червня 2016 року.

Організатори з’їзду:

 • Міністерство охорони здоров’я України
 • Міністерство освіти і науки України
 • Національна академія наук України
 • Національна академія медичних наук України
 • Громадська організація «Всеукраїнська
  фармацевтична палата»
 • Харківська обласна державна адміністрація
 • Харківська обласна рада
 • Харківська міська рада
 • Громадська організація «Харківська
  обласна асоціація фармацевтичних
  працівників»
 • Державна служба України з лікарських засобів
 • Національний фармацевтичний університет

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА З’ЇЗДУ

13 вересня 2016 року – реєстрація делегатів та учасників з’їзду, спонсорів,     партнерів.

14 вересня 2016 року – урочисте відкриття VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України, пленарні засідання, обговорення концепції розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України на 2016-2021 рр.

15-16 вересня 2016 року – науково-практична конференція «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи»: наукові симпозіуми, лекції майстер-класу, круглі столи, воркшопи, дискусії.

 

Організаційний внесок для одного делегата/учасника складає 995грн. (без ПДВ).

Організаційний внесок не передбачає оплати за проживання, але організаційний комітет зобов’язується розселити учасників з’їзду, якщо у реєстраційній формі Вами буде зроблена заявка. Інформація щодо проживання у готелях розміщена на сторінці з’їзду на сайті НФаУ.

Особи, які не є делегатами з’їзду, можуть взяти участь у його роботі (без права голосування) за умови сплати організаційного внеску. Їм гарантується участь у всіх заходах і отримання матеріалів нарівні з делегатами з’їзду.

Організаційний внесок гарантує:

 • участь у пленарних засіданнях і науково-практичній конференції;
 • одержання інформаційних і робочих матеріалів з’їзду;
 • одержання делегатського кейса;
 • одержання ексклюзивних видань, підготовлених до VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України;
 • присутність на концертній програмі;
 • участь у фуршетах під час роботи з’їзду;
 • одержання сертифіката учасника з’їзду;
 • участь в екскурсійній програмі;
 • транспортні послуги.

Для участі тільки у науково-практичній конференції «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи» організаційний внесок для одного делегата складає 400грн. (без ПДВ), що гарантує одержання інформаційних матеріалів VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України, участь у роботі секційних засідань, наукових симпозіумів, круглих столів, лекціях майстер-класу, воркшопах, а також публікацію тез доповідей, одержання сертифікату учасника науково-практичної конференції.

 

Симпозіуми науково-практичної конференції

 • Конструювання, синтез і модифікація біологічно активних сполук та створення на їх основі лікарських субстанцій.
 • Сучасні підходи до створення нових лікарських та косметичних засобів, дієтичних добавок природного походження.
 • Сучасний фармацевтичний аналіз та стандартизація ліків.
 • Актуальні проблеми сучасної технології ліків, екстемпоральної рецептури, пакування та маркування лікарських препаратів.
 • Сучасні аспекти розробки та промислового виробництва фармацевтичних препаратів. Біотехнології та нанотехнології фармації.
 • Механізми патологічних процесів та їх фармакологічна корекція.
 • Клінічна фармація: від експериментальної розробки лікарських засобів до стандартизації фармацевтичної допомоги.
 • Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи.
 • Фармацевтична освіта в Україні.
 • Фармація молода.

 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали науково-практичної конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів VIІІ Національного з’їзду фармацевтів України.

Текст повідомлення (одна повна або дві повні сторінки) друкується на аркуші формату А4 (ширина полів: ліве, праве, верхнє – по 2 см, нижнє– 3 см); шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 12, інтервал – 1,1. Прохання дотримуватися наведеної структури:

Зверху по центру без відступу першого рядка.

– НАЗВА ПОВІДОМЛЕННЯ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (жирним шрифтом);

– прізвище та ініціали авторів; якщо автор або один із співавторів повідомлення планує виступити на конференції з доповіддю, його прізвище слід під­креслити;

– назва організації /наукової установи.

Через рядок друкується основний текст повідомлення (абзацний відступ – 1, 25 см; вирівнювання по ширині, автоматичне розставляння переносів).

Усі матеріали подаються у 2-х примірниках і супроводжуються направленням від організації, в якій виконано роботу, експертним висновком, що дозволяє відкриту публікацію, та копією квитанції про оплату публікації матеріалів (або участь у з’їзді чи конференції). Другий примірник підписується всіма авторами. До друкованого варіанта матеріалів додається електронна копія – файл, виконаний у редакторі MSWord з розширенням RTF. Кожне повідомлення оформляється у вигляді окремого файлу, названого за прізвищем першого автора (якщо автор подає більше однієї роботи, до прізвища додається її порядковий номер). Файли слід над­силати разом з паперовим варіантом або електронною поштою доданим файлом, обов’язково вказуючи у темі повідомлення «Тези».

Оплата за публікацію однієї сторінки матеріалів складає 100 грн. (без ПДВ).

Особи, які сплатили організаційний внесок за участь у з’їзді або науковій конференції, звільняються від оплати за публікацію матеріалів.

Матеріали мають бути надісланіне пізніше 1 липня 2016 р. на адресу: 61002, м.Харків, вул.Пушкінська, 53, науковий відділ НФаУ, контактний телефон/факс: (057) 706-30-71,

E-mail: [email protected]

(обов’язково вказувати у темі повідомлення «Тези»)

 

До уваги учасників!

Банківські реквізити для оплати:

Отримувач: Громадська організація «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників»

ГО “ХОАФП”, 61013, м. Харків, вул. Челюскінцев 3.

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33481466

ХАРКIВ. ГРУ ПАТ КБ”ПРИВАТБАНК”, м.ХАРКIВ, р/р 26003060383169, МФО 351533

 Призначення платежу:

 • Сплата організаційного внеску за участь у VIІІ Національному з’їзді фармацевтів України від (прізвище, ініціали) згідно інформаційного повідомлення №1, 995 грн. (без ПДВ).
 • Сплата організаційного внеску за участь у науково-практичній конференції від (прізвище, ініціали) згідно інформаційного повідомлення №1, 400 грн. (без ПДВ).
 • Сплата за публікацію тез доповідей від (прізвище, ініціали), згідно інформаційного повідомлення №1, без ПДВ;
 • Благодійний внесок згідно з інформаційним повідомленням №1.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОНСОРІВ

З питань надання благодійної допомоги звертатися до відповідального секретаря VIІІ Національного з’їзду фармацевтів України.

Преференції спонсорам:

 • можливість розповсюдження рекламної продукції фірми разом з інформаційними та робочими матеріалами з’їзду;
 • розміщення логотипу спонсора на банерах та в усіх виданнях VIІІ Національного з’їзду фармацевтів України;
 • можливість організації сателітних симпозіумів та освітніх заходів; участь у всіх заходах і отримання матеріалів з’їзду.

Реєстрація делегатів/учасників проводиться також і в online режимі на сайті НФаУ: nuph.edu.ua в розділі «Назустріч VIIІ Національному з`їзду фармацевтів України»

 

ОРГКОМІТЕТ VIІІ НАЦІОНАЛЬНОГО З’ЇЗДУ ФАРМАЦЕВТІВ УКРАЇНИ

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, Національний фармацевтичний університет, відповідальний секретар оргкомітету проф. Зайченко Ганна Володимирівна.

Тел.: +38 (057) 706-22-69 Тел./факс: +38 (057) 706-30-98

E-mail: [email protected]

 

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ