Законодательство

Наказ МОЗ України від 07.09.2012 № 708 “( Ю ) Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 травня 2003 року № 210”

07/09/2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.09.2012                                                                                                                      N 708
( Ю ) Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 травня 2003 року № 210

Відповідно до статті 21 Закону України “Про лікарські засоби“, постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 року № 1203 “Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах“, з метою удосконалення контролю за обігом лікарських засобів, що містять у своєму складі наркотичні засоби або психотропні речовини і прекурсори,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 травня 2003 року № 210 “Про затвердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, та Переліку цих засобів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2003 року за № 1012/8333 (далі – Наказ), такі зміни:

1.1. Заголовок Наказу викласти у такій редакції:

 

“Про затвердження критеріїв віднесення лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів”.

1.2. У преамбулі Наказу слова та цифри “пунктів 4, 26 Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 58” замінити словами та цифрами “підпункту 8.3 підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467”.

1.3. У пункті 1 Наказу після слів “критерії віднесення” слова “наркотичних (психотропних)” виключити.

2. Внести до Критеріїв віднесення лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, затверджених Наказом (далі – Критерії), такі зміни:

2.1. У заголовку Критеріїв після слів “Критерії віднесення” слова “наркотичних (психотропних)” виключити.

2.2. Абзаци другий – четвертий, сьомий, восьмий, п’ятнадцятий – сімнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий, дев’ятий – чотирнадцятий, вісімнадцятий – двадцятий вважати відповідно абзацами другим, третім, четвертим – дев’ятим, десятим – дванадцятим.

2.3. В абзаці третьому слова “, краплі тощо” виключити.

2.4. Абзац сьомий викласти у такій редакції:

“Ерготамін”.

3. Управлінню розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Богачева Р. М.

 

5. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр                                                                                                        Р.В.Богатирьова
Підготувала +Марія Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ