Законодательство

Наказ МОЗ України від 20.08.2012 № 646 “Про списання з бухгалтерського облiку основних засобiв Державного закладу “Дитячий спецiалiзований (спецiальний) клiнiчний санаторiй iм. Н.К.Крупської” Міністерства охорони здоров’я України”

20/08/2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.08.2012                                                                                                                      N 646
м.Київ
Про списання з бухгалтерського облiку основних засобiв Державного закладу “Дитячий спецiалiзований (спецiальний) клiнiчний санаторiй iм. Н.К.Крупської” Міністерства охорони здоров’я України

Вiдповiдно до Порядку списання об’єктiв державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.11.2007 № 1314, щодо списання основних фондів (засобів) морально та фiзично зношених, непридатних для подальшого використання, вiдновлення яких неможливе чи економiчно недоцiльне, та Протоколу № 93 вiд 23.07.2012

НАКАЗУЮ:

1. Дати  згоду на списання  основних засобiв,   якi  облiковуються  на балансi Державного закладу “Дитячий спецiалiзований (спецiальний) клiнiчний санаторiй iм. Н.К.Крупської” Міністерства охорони здоров’я України згiдно з вiдомiстю вiд 20.04.2012 №2 на загальну суму за первiсною вартiстю 5702,00 (п’ять тисяч сiмсот двi) грн. 00 коп., кiлькiсть об’єктiв – 1.

2. Головному лiкарю Державного закладу “Дитячий спецiалiзований (спецiальний) клiнiчний санаторiй iм. Н.К.Крупської” Міністерства охорони здоров’я України Креслову О.I.забезпечити списання основних засобiв згiдно з вiдомiстю, зазначеною у пунктi 1 наказу, та вiдобразити за кореспонденцiєю субрахункiв Плану рахункiв бухгалтерського облiку бюджетних установ в пояснювальнiй записцi до квартального i рiчного звiтiв та подати до Управлiння бухгалтерського облiку звiт за встановленою формою про списання об’єктiв державної власностi у визначений термiн.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Богачева Р. М.

В.о. Міністра                                                                                                      Р. Моісеєнко
Підготувала +Марія Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ