Законодательство

Наказ МОЗ від 21.05.2007 № 246 Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Законодательство

Наказ МОЗ від 21.05.2007 № 246 Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

17/02/2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.05.2007 N 246
м.Київ
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

 

Відповідно до статті 17 Закону України “Про охорону праці”, керуючись Положенням про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1542, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що додається.

2. Заступнику директора Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Ждановій М. П. та директору Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренку А. М., Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

– визначити перелік закладів охорони здоров’я для проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій та один раз в три роки проводити його перегляд;

– оперативну інформацію про хід виконання наказу та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій надавати щорічно МОЗ України до 1 березня за встановленою формою.

3. Заступнику директора Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Ждановій М. П. та директору Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренку А. М., Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України, та іншим центральним органам виконавчої влади, головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва і Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об’єктів з особливим режимом роботи, директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю МОЗ та АМН України, ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України:

– узяти до керівництва та виконання затверджений цим наказом Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій;

– забезпечити організацію навчання лікарів сучасним методам проведення медичних оглядів.

4. Департаментам організації та розвитку медичної допомоги населенню (Жданова М. П. ) та державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Пономаренко А. М.) разом з Інститутом медицини праці Академії медичних наук України, спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, організувати навчання голів комісій з проведення медичних оглядів працівників, а також лікарів-терапевтів з питань сучасних методів проведення медичних оглядів.

5. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Пономаренко А. М.) подати в установленому порядку на державну реєстрацію цей наказ до Міністерства юстиції України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 N 45 “Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345 (із змінами).

7. Визнати такими, що не застосовуються на території України, додатки 1 і 2 до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР від 29 вересня 1989 року N 555 “О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств” (із змінами).

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров’я України, головного державного санітарного лікаря України Бережнова С. П.

Міністр

Ю. О. Гайдаєв

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
вугільної промисловості України

Ю. Є. Зюков

Заступник Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи

В. П. Бут

В. о. заступника Міністра
палива та енергетики України

Ю. Я. Іоффе

Перший заступник Міністра
промислової політики України

Д. В. Колєсніков

Перший заступник Голови
Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду

Г. М. Суслов

Заступник голови Федерації
профспілок України

С. Я. Українець

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Ю. Є. Мельніков

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України

М. О. Солдатенко

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 21 травня 2007 р. N 246

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 липня 2007 р. за N 846/14113

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі – Порядок), розроблений на виконання статті 17 Закону України “Про охорону праці”, визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.

1.2. Порядок призначений для: працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, виду економічної діяльності та їх філій, інших відокремлених підрозділів; фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі – роботодавці); осіб, які забезпечують себе роботою самостійно; закладів державної санітарно-епідеміологічної служби; лікувально-профілактичних закладів, військово-лікарських та відповідних комісій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють медичні огляди працівників, спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, кафедр та курсів професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації (далі – ЛПЗ); робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – робочі органи виконавчої дирекції Фонду).

1.3. Обов’язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.

1.4. Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

– визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;

– виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

1.5. Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

– своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;

– забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

– вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

– розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;

– проведення відповідних оздоровчих заходів.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ТА ПЕРІОДИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Попередній (періодичні) медичний огляд працівників проводиться лікувально-профілактичними закладами, що визначаються відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства транспорту та зв’язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державного комітету ядерного регулювання України тощо) за погодженням з МОЗ України, а також спеціалізованими ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, перелік яких затверджено наказом МОЗ України від 25.03.2003 N 133, зареєстрованим в Мін’юсті 10.04.2003 за N 283/7604, вищими медичними навчальними закладами III – IV рівнів акредитації, які мають кафедри та курси професійних захворювань.

2.2. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою, зазначеною у додатку 1.

2.3. На підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за формою, зазначеною у додатку 2, на паперовому та електронному носіях, узгоджує їх у санітарно-епідеміологічній станції. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий – надсилається до ЛПЗ, третій – до закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, четвертий – до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

2.4. Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з ЛПЗ та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника (далі – направлення) за формою, зазначеною у додатку 3.

2.5. Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

2.6. Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів, визначені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 4, та Переліку робіт, для виконанні яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 5.

2.7. Періодичність проведення медичних оглядів у ЛПЗ може змінюватися закладом державної санітарно-епідемічної служби, виходячи з конкретної санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації, але не рідше одного разу на два роки.

2.8. Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду здійснюється комісією з проведення медичних оглядів ЛПЗ (далі – Комісія). Комісію очолює заступник головного лікаря або уповноважена головним лікарем особа, який має підготовку з професійної патології.

Комісія має право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки дії виробничих факторів і медичних протипоказань.

До складу Комісії входять обов’язково терапевт, лікарі, які пройшли підготовку з профпатології. При відсутності окремих лікарів до проведення медичних оглядів залучаються на договірній основі спеціалісти з інших ЛПЗ. Комісія забезпечує проведення необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень.

2.9. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, ЛПЗ складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і закладом державної санітарно-епідеміологічної служби.

У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, залучені до їх проведення. Медогляд лікарями проводиться тільки за наявності результатів зазначених досліджень.

2.10. Для проходження медичного огляду працівник пред’являє до Комісії паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, та Медичну карту амбулаторного хворого, при попередньому медогляді пред’являє направлення, видане роботодавцем за встановленою формою.

2.11. Працівники, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238 “Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення” (із змінами).

2.12. Працівники, для яких є обов’язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 (із змінами).

2.13. Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати Комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи.

2.14. Працівники транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, окрім тих, які підлягають оглядам відповідно до наказу МОЗ та МВС України від 05.06.2000 N 124/345 “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів”, зареєстрованого в Мін’юсті 18.07.2000 за N 435/4656.

2.15. Окремі лабораторні, функціональні та інші дослідження, які проводились під час перебування працівника в стаціонарі або в період звернення працівника за медичною допомогою, можуть ураховуватись при проведенні медоглядів, але не більше ніж за 3 місяці до проведення медогляду.

При вирішенні питання про придатність до роботи конкретного працівника при попередньому (під час прийняття на роботу) медогляді Комісія керується медичними протипоказаннями, визначеними в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників, Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, Переліку загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, наведеному в додатку 6.

Питання придатності до роботи в кожному окремому випадку вирішується індивідуально з урахуванням особливостей функціонального стану організму (характеру, ступеня прояву патологічного процесу, наявності хронічних захворювань), умов праці та результатів додаткових методів обстеження.

Кожен лікар, який бере участь в обстеженні пацієнта, дає висновок щодо стану здоров’я працівника, підтверджує його особистим підписом та особистою печаткою, бере участь в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи в обраній професії та в разі необхідності визначає лікувально-оздоровчі заходи.

2.16. Результати попереднього (періодичних) медичного огляду працівників і висновок Комісії про стан здоров’я заносяться до Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду (далі – Картка працівника) за формою, зазначеною у додатку 7, і до Медичної картки амбулаторного хворого (форма 025/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”, та передаються до єдиної комп’ютерної бази даних району, міста, області, держави (у разі її наявності).

У Картці працівника зазначаються скарги працівника на стан здоров’я, анамнез, результати медичного огляду, лабораторних, функціональних та інших досліджень, діагноз, висновок про професійну придатність працівника працювати за своєю професією.

Картка працівника містить конфіденційну інформацію, зберігається у медичного працівника або, за його відсутності, у відділі кадрів на підприємстві (за останнім місцем роботи) протягом трудової діяльності працівника, надається Комісії під час проведення медичних оглядів.

На підставі Картки працівника Комісією видається працівнику медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за формою, зазначеною у додатку 8.

У разі зміни місця роботи Картка працівника разом з трудовою книжкою видається працівнику під підпис для пред’явлення на новому місці роботи. Кожна сторінка Картки працівника завіряється печаткою відділу кадрів підприємства.

Копія Картки працівника зберігається на підприємстві (за основним місцем роботи) протягом 15 років після звільнення працівника.

2.17. За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі – Заключний акт) за формою, зазначеною у додатку 9, який складається у шести примірниках – один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

2.18. У разі необхідності Комісія має право направити працівника з підозрою на захворювання, а також працівника зі стажем роботи більше 10 років на додаткові обстеження, консультації та оздоровчі заходи в спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, на кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

2.19. Якщо при проведенні періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності в працівника професійного захворювання, ЛПЗ надсилає запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника при підозрі в нього професійного захворювання (отруєння) до державної санітарно-епідеміологічної служби, що обслуговує територію, де міститься підприємство, у відповідності до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, затвердженого наказом МОЗ України від 13.12.2004 N 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2005 за N 260/10540, а також надсилає його в установленому порядку до профпатолога міста, району, області, які направляють хворого в спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

2.20. Термін зберігання Заключного акта 5 років.

2.21. Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток та за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.

2.22. Контроль за організацією проведення попередніх та періодичних медоглядів покладається на заклади державної санепідслужби, за якістю проведення медоглядів – на органи охорони здоров’я та спеціалізовані ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

2.23. Науково-дослідні установи гігієнічного профілю разом із закладами державної санепідслужби проводять вибіркову експертну оцінку медичних оглядів працівників певних категорій відповідно до визначених наказом МОЗ України та АМН України від 08.05.2002 N 166/32 “Щодо закріплення за науково-дослідними інститутами гігієнічного профілю галузей економіки та адміністративних територій з питань гігієни праці та профпатології” галузей економіки та адміністративних територій з питань гігієни праці та профпатології.

2.24. Оперативна інформація за результатами проведення попереднього (періодичних) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці за формою, зазначеною у додатку 10, надається ЛПЗ та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби до закладів охорони здоров’я вищого рівня за підпорядкуванням – Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України, а також іншим центральним органам виконавчої влади, головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва і Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об’єктам з особливим режимом роботи, Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Службі безпеки України, Державному департаменту України з питань виконання покарань та профпатологу міста, району, області.

2.25. Питання розслідування, обліку профзахворювань, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю або життю працівника при виконанні ним трудових обов’язків, визначення ступеня втрати працездатності, інвалідності, пенсійного забезпечення у зв’язку з професійними захворюваннями регламентуються чинним законодавством України.

2.26. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть з метою врахування особливостей галузі розробляти за узгодженням з Міністерством охорони здоров’я України галузеві нормативні акти щодо проведення медичних оглядів працівників конкретних категорій.

2.27. Результати медичного огляду можуть бути оскаржені роботодавцем або громадянином у ЛПЗ вищого рівня або в судовому порядку.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ РОБОТОДАВЦЕМ

Роботодавець:

3.1. Організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і подає ці дані відповідній санітарно-епідеміологічній станції.

3.2. Повинен під час укладання трудового договору поінформувати працівника під підписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

3.3. Погоджує план-графік проведення медичних оглядів ЛПЗ.

3.4. Забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження.

3.5. Здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, погоджені з ЛПЗ, призначає відповідальних осіб за організацію медогляду.

3.6. Відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я.

3.7. Забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акта у повному обсязі та усуває причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).

3.8. Забезпечує за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

– за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;

– за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов’язки.

3.9. Має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

3.10. Приймає на роботу неповнолітніх лише після попереднього медичного огляду.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ МЕДОГЛЯДІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИМИ ТА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ

4.1. Лікувально-профілактичні заклади:

4.1.1. Укладають договір з роботодавцем про проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

4.1.2. Видає наказ про створення комісії з проведення медоглядів з визначенням часу, місця їх проведення, переліку лікарів, обсягів лабораторних, функціональних та інших досліджень згідно з Переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та Переліком робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичні огляди працівників.

4.1.3. Залучає до проведення медоглядів лікарів, які мають підготовку з профпатології та обізнані з умовами праці працівників, особливостями виробництва та шкідливими факторами виробничого середовища, їх гігієнічною оцінкою й можливою професійною патологією на даній дільниці, у цеху, на виробництві.

4.1.4. Визначає оздоровчі заходи (рекомендації) як щодо кожного працівника, так і професійних груп, до яких входять: динамічне обстеження та лікування, реабілітація, диспансерний нагляд за станом здоров’я працівників груп ризику професійних захворювань, тимчасове переведення за станом здоров’я на іншу роботу, направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК), військово-лікарську комісію (ВЛК) тощо.

4.1.5. Приймає рішення про профпридатність працівника, про що робиться запис у Картці працівника.

4.2. Спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти:

4.2.1. Розробляють:

а) нормативні і методичні документи з науково-організаційних засад проведення медичних оглядів та профдобору, експертизи їх якості та оцінки результатів;

б) критерії визначення категорій працівників, які підлягають медичним оглядам та профдобору;

в) медико-біологічні показники та маркери розвитку професійних захворювань (отруєнь) і критерії віднесення захворювань до виробничо зумовлених;

г) стандарти:

– профілактики, ранньої діагностики та лікування профзахворювань;

– медичної реабілітації працівників з ризиком розвитку профзахворювань та хворих на профзахворювання;

ґ) методи:

– вивчення віддалених наслідків дії на організм шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, експертизи якості та оцінки результатів медичних оглядів.

4.2.2. Проводять поглиблене медичне обстеження працівників за направленням головного спеціаліста з професійної патології Автономної Республіки Крим, області, міста для уточнення діагнозу, лікування, медичної реабілітації.

4.2.3. Проводять на підставі укладеного договору з роботодавцем медичні огляди працівників підприємств з оформленням результатів проведених медоглядів у відповідності до визначеного порядку. Про терміни проведення медоглядів і їх результати повідомляють заклади державної санепідслужби.

4.2.4. За результатами медоглядів здійснюють диспансеризацію працівників групи ризику, а також з підозрою на профзахворювання, їх лікування та реабілітацію.

4.2.5. Проводять підвищення кваліфікації фахівців з професійної патології: навчання профпатологів, голів комісій з проведення медоглядів працівників, лікарів-терапевтів та лікарів інших спеціальностей, які проводять медичні огляди з питань сучасних методів проведення медоглядів.

4.3. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби:

4.3.1. Здійснюють контроль за своєчасністю та повнотою проведення медоглядів.

4.3.2. Погоджують списки працівників, які підлягають періодичним медоглядам, та план-графік проведення медогляду ЛПЗ.

4.3.3. Беруть участь:

а) в ознайомленні лікарів ЛПЗ щодо особливостей умов праці та можливого впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на працівників;

б) у складанні Заключного акта працівників за встановленою Порядком формою;

в) у розробці санітарно-протиепідемічних заходів;

г) за результатами медоглядів, на запит ЛПЗ, складають санітарно-гігієнічну характеристику умов праці або інформаційну довідку про умови праці працівника при підозрі в нього професійного захворювання (отруєння);

ґ) в експертній оцінці своєчасності, повноти якості проведення медичних оглядів, виконанні оздоровчих заходів Заключного акта разом з профпатологом.

4.3.4. У межах повноважень вирішують питання про тимчасове призупинення медоглядів або притягнення до адміністративної відповідальності роботодавців і керівників лікувально-профілактичних закладів згідно з чинним законодавством.

4.3.5. Подають роботодавцю та, у разі потреби, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, робочому органу виконавчої дирекції Фонду пропозиції щодо профілактики професійних захворювань (отруєнь), поліпшення умов праці.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

А. М. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
аграрної політики України

В. К. Моцний

Додаток 1
до пункту 2.2 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

АКТ
визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду

________________________________________________________
(найменування підприємства, відомча належність)

від “___” ____________ 200 р.

Лікарем з гігієни праці _______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________________________
(назва закладу державної санепідслужби)
за участю роботодавця _____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
та представника профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи
__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
визначено категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду в 200_ році.

N з/п

Назва цеху
(дільниці)

Професія (посада) за ДК 003:2005

Кількість працівників за цією професією (тільки для періодичних медичних оглядів)

Назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Кількість осіб, які підлягають огляду (тільки для періодичних медичних оглядів)

усього

у т. ч. жінок

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

Лікар з гігієни праці

М. П.

__________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Роботодавець

М. П.

__________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Представник профспілкової
організації (вповноважена особа)

__________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

А. М. Пономаренко

Додаток 2
до пункту 2.3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Роботодавець

___________________________
(найменування підприємства)

______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

М. П.

Дата

_______________
(число, місяць, рік)

СПИСОК
працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам

__________________________________________________ у 200_ році
(найменування підприємства)

 

Табельний
N з/п

Цех, дільниця

Прізвище, ім’я, по батькові

Стать
(ч/ж)

Дата і рік народження

Професія, (посада) за ДК 003:2005

Стаж роботи в даних умовах

Дата остан-
нього огляду

Назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов’яз-
ковим попередній (періодичні) медичний огляд праців-
ників

Підлягає огляду1

лікарів

лабо-
раторні, функціо-
нальні та інші дослід-
ження (указати, які)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

____________
1 Графи 11 та 12 заповнюються комісією ЛПЗ, що проводить медичний огляд.

Уповноважена роботодавцем особа

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Погоджено:

Лікар з гігієни праці

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Дата

____________
(число, місяць, рік)

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

А. М. Пономаренко

Додаток 3
до пункту 2.4 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

НАПРАВЛЕННЯ
на обов’язковий попередній медичний огляд працівника

Прізвище ________________________________________________________________________
Ім’я _____________________________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________________________
Рік народження ___________________________________________________________________
Обрана професія (посада) за ДК 003:2005 _____________________________________________
Характеристика умов праці:
_________________________________________________________________________________
Назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників
________________________________________________________________________________
Назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Підпис уповноваженої роботодавцем особи

__________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

Дата ____________
(число, місяць, рік)

 

(зворотний бік)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник головного лікаря з лікувальної роботи

__________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

Прізвище ____________________________________________________________________
Ім’я _________________________________________________________________________
По батькові __________________________________________________________________
Рік народження _______________________________________________________________
Працевлаштовується за професією (посадою) ______________________________________

Висновок медичної комісії

Придатний (не придатний) до роботи ______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
за професією за ДК 003:2005 ______________________________________________________
(перелічити фактори виробничого середовища)
у несприятливих умовах праці.

Лікар-терапевт цехової (територіальної,
лікарняної) дільниці

__________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

Особиста печатка

Заступник головного лікаря
з лікувальної роботи

__________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

Печатка ЛПЗ

Дата “___” ____________

 

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

А. М. Пономаренко

Додаток 4
до пункту 2.6 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

ПЕРЕЛІК
шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Загальні положення:

1. У медичних оглядах обов’язкова участь терапевта; фахівці іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров’я працівників.

2. Обов’язково враховуються перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, додаткові протипоказання у відповідності до конкретних виробничих факторів, що приведені в цьому Переліку.

3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам, в обов’язковому порядку проводиться: дослідження крові (Hb, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.

4. При попередньому медичному огляді обов’язково проводиться рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при періодичному – флюорографія, за винятком пунктів цього додатка, де вказана обов’язкова рентгенографія органів грудної клітки.

5. При проведенні попереднього (періодичних) медичних оглядів жінок оглядає акушер-гінеколог з проведенням бактеріологічного (на флору) і цитологічного (на атипічні клітини) дослідження. Строки таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.

6. Речовини, які визначені в переліку значком “А”, належать до алергенів, значком “К”, – до канцерогенів, значком “П” – до подразнювальних, значком “Ф” – до тих, що володіють фіброгенною дією, значком “Н” – до тих, що мають наркотичний ефект. За необхідності уточнення віднесення конкретної хімічної речовини до класу алергенів та канцерогенів слід керуватися гігієнічними нормативами – Переліком промислових алергенів, затвердженим наказом МОЗ України від 02.03.2007 за N 99, зареєстрованим в Мін’юсті 28.03.2007 за N 285/13552, та Переліком речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини, затвердженим наказом МОЗ України від 13.01.2006 за N 7, зареєстрованим у Мін’юсті 06.02.2006 за N 100/11974.

N з/п

Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу

Періодич-
ність оглядів у лікувально-
профілак-
тичному закладі

Фах лікарів, що беруть участь у медичних оглядах

Лабораторні, функціональні та інші дослідження

Медичні протипоказання
(на доповнення до загальних медичних протипоказань)

1

2

3

4

5

6

1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи

1.1

Неорганічні сполуки азоту (аміак, кислота азотна, азоту оксиди, азоту діоксид (у перерахунку на NO2) ін.)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог

загальний аналіз крові,
ФЗД

1. Поширені субатрофічні зміни всіх відділів ВДШ
2. Гіперпластичний ларингіт
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.2

Альдегіди аліфатичні (насичені, ненасичені) і ароматичні (формальдегідАК, ацетальдегід, акролеїн, бензальдегід, фталевий альдегід та ін.)

1 раз на рік

оториноларинголог
невропатолог
дерматолог
онколог

загальний аналіз крові,
ФЗД

1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
3. Алергічні захворювання

1.3

Альдегідів і кетонів галогенопохідні (хлорбензальдегід, фторацетон, хлорацетофенон і ін.)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові,
ФЗД

1. Хронічні захворювання шкіри
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
3. Алергічні захворювання
4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.4

Аміни, аміди органічних кислот, анілін і інші похідні (діметилформамід, діметилацетамід, капролактамАта ін.)

1 раз на рік

оториноларинголог
невропатолог
дерматолог
уролог
офтальмолог

загальний аналіз крові (за наявності алергенної дії),
АЛТ*, АСТ*,
білірубін крові*, ФЗД,
загальний аналіз сечі

1. Хронічні захворювання нервової системи
2. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
5. Алергічні захворювання
6. Виражена вегетативно-судинна дисфункція з пароксизмальними станами
7. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи
8. Хронічні захворювання сечовидільної системи

1.5

Берилій та його сполукиА,К

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог (при роботі з розчинними сполуками)

загальний аналіз крові, ФЗД, рентгенографія грудної клітки (див. п. 3.1)

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи
3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
4. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
5. Гіперпластичний ларингіт (при роботі з розчинними сполуками берилію)
6. Хронічні захворювання периферичного відрізка ока

1.6

Бор і його сполуки (бору карбідФ, нітритФ і ін.)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог

рентгенографія грудної клітки (див. п. 3.1, 3.4)

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи

1.6.1

Бороводні

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ФЗД, білірубін крові*, АЛТ*, АСТ*

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

1.7

Галогени

1.7.1

Хлор, бромА, йодА, сполуки з воднем, оксиди

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

ФЗД,
загальний аналіз крові

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання ВДШ
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.7.2

Фтор і його неорганічні сполуки

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог
стоматолог
офтальмолог
невропатолог
хірург

ФЗД,
рентгенографія трубчастих кісток при стажі більше 5 років, 1 раз на 3 роки зі збереженням усіх рентгенограм в архіві,
АЛТ*,
білірубін*

1. Хронічний субатрофічний і атрофічний риніт. Гіперпластичний ларингіт. Ерозія слизової оболонки порожнини носа
2. Хронічні захворювання центральної і периферичної нервової системи
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
5. Захворювання порожнини рота
6. Хронічні захворювання переднього відрізка ока; катаракта
7. Хронічні захворювання кістково-м’язової системи з ураженням кісткової структури
8. Хронічний гепатит
9. Виразкова хвороба

1.7.3

Фосгени

1 раз на рік

оториноларинголог

ФЗД

1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.8

Гідразин і його похідні (фенілгідразін та ін.)

1 раз на рік

дерматолог
невропатолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові
білірубін крові, АЛТ*
визначення рівня ксантуренової кислоти

1. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи *
2. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
3. Вегетативні дисфункції
4. Гіпертрофічні риніти та ларингіти
5. Хронічні захворювання центральної та периферичної нервової системи

1.9

Залізо та його оксиди

1 раз на рік

дерматолог
невропатолог
ендокринолог
онколог

% НТЗ (насичення трансферину залізом), цукор у крові, білірубін крові, АЛТ*, рентгенограма органів грудної клітки (див. п. 3.5)

1. Порушення вуглеводного обміну
2. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання суглобів
5. Гіпогонадизм

1.10

КадмійК і його сполуки

1 раз на 2 роки

оторинолариголог
невропатолог
стоматолог*

ФЗД, загальний аналіз крові, аналіз сечі, рентгенограма органів грудної клітки (див. п. 3.4, 3.1), АЛТ*, АСТ*

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання нирок
5. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

1.11

Карбоніли металів:
нікелюА,К, кобальтуА, заліза та ін.

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ФЗД, рентгенограма органів грудної клітки

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

1.12

Кетони аліфатичні та ароматичні (ацетон, метилетилкетон, ацетофенон та ін.)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
невропатолог

ФЗД, загальний аналіз крові, ГГТФ*

1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Токсикоманія
3. Наркоманія

1.13

Кислоти органічні (мурашина, оцтова, пропіонова, масляна, валеріанова, капронова, щавлева, адипінова, акрилова, нафтенова і ін.) та їх ангідриди
Кислот органічних галогенопохідні (хлороцтова, трихлороцтова, перфтормасляна, трихлорпропіонова та ін.) та їх ангідриди

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові,
активність холінестерази

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.13.1

Кислота
ізофталеваА
терефталеваА
фталевий ангідрид та його похідні

1 раз на рік

як у п. 1.12

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
3. Хронічні захворювання ВДШ, бронхіальна астма
4. Розповсюджені захворювання усіх відділів ВДШ: гіперпластичний ларингіт
5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.14

Кобальт та його неорганічні сполукиА

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, рентгенографія органів грудної клітки (див. п. 3.4, 3.1), ФЗД

1. Хронічні рецидивні, захворювання органів дихання і шкіри
2. Алергічні захворювання
4. Захворювання серцевого м’яза

1.14.1

Ванадій

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, рентгенографія грудної клітки (див. п. 3.4, 3.1), ФЗД

1. Хронічні рецидивні, захворювання органів дихання і шкіри
2. Алергічні захворювання
3. Захворювання серцевого м’яза

1.14.2

Молібден, вольфрам, ніобій, тантал і їх сполуки

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, рентгенографія органів грудної порожнини, ФЗД

1. Хронічні рецидивні захворювання органів дихання і шкіри
2. Алергічні захворювання

1.15

Органічні сполуки кремнію (сілани)А

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Гіперпластичний ларингіт
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Алергічні захворювання**
5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.16

Марганець і його сполуки

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ФЗД, рентгенографія органів грудної клітини (див. п. 3.1)

1. Хронічні захворювання нервової системи
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Алергічні захворювання

1.17

Мідь та її сполуки
срібло, золото та їх сполукиА

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, АЛТ* та білірубін крові*
АСТ*, ФЗД

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**
5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.18

Метали лужні та їх сполуки (натрій, калій, рубідій, цезій та їх гідроксиди)
Метали лужноземельні (кальцій, стронцій, барій та їх сполуки)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

1.18.1

Метали рідкісноземельніФ (лантан, скандій, церій та їх сполуки)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.18.2

Літій та його сполуки

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові*, загальний аналіз сечі

1. Хронічні захворювання центральної нервової системи
2. Захворювання зорового нерва та сітківки
3. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
4. Алергічні захворювання
5. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

1.19

Луги їдкі

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
4. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.20

Арсен і його неорганічніК та органічні сполукиК

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ретикулоцити, АЛТ*, білірубін крові*, АСТ*

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання нервової системи
5. Хронічні рецидивні захворювання
шкіри
6. Доброякісні пухлини будь-якої локалізації
7. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

1.21

Нікель і його сполукиА, К

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, рентгенографія грудної клітки (див. п. 3.1) і ФЗД

1. Поширені та ізольовані дистрофічні захворювання ВДШ
2. Гіперпластичний ларингіт
3. Захворювання органів дихання і серцево-судинної системи, що перешкоджають праці в протигазі
4. Алергічні захворювання
5. Доброякісні пухлини будь-якої локалізації (навіть в анамнезі)
6. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.22

Озон

1 раз на рік

оториноларинголог

загальний аналіз крові

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.23

Органічні оксиди, пероксиди та гідропероксиди (етилену, пропілену тощо)
Пероксиди неорганічні (пергідроль)

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові
АЛТ*, АСТ*

1. Хронічні захворювання шкіри
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
3. Алергічні захворювання
4. Доброякісні пухлини будь-якої локалізації
5. Захворювання гепатобіліарної системи

1.24

Олово і його неорганічні сполукиФ

1 раз на 2 роки

невропатолог

ФЗД,
рентгенографія органів грудної клітки

1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.24.1

Олово і його органічні сполуки

1 раз на рік

невропатолог

1. Хронічні захворювання ЦНС

1.25

Платинові метали та їх сполукиА (рутеній, родій, паладій, осмій, іридій, платина)

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, ФЗД, загальний аналіз сечі

1. Поширені та ізольовані дистрофічні захворювання ВДШ
2. Алергічні захворювання ВДШ
3. Хронічні рецидивні захворювання бронхолегеневої системи
4. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.26.

Ртуть та її неорганічні сполуки

1 раз на рік

невропатолог
стоматолог
дерматолог

визначення ртуті в сечі
АЛТ*, АСТ*

1. Хронічні захворювання нервової системи
2. Хвороби зубів і слизової оболонки (хронічний гінгівіт, стоматит, пародонтит)
3. Хвороби нирок
4. Хронічні захворювання органів травлення
5. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи
6. Хронічні захворювання шкіри

1.27

Свинець, його неорганічні та органічні сполуки

1 раз на рік

невропатолог
офтальмолог

кількість еритроцитів, ретикулоцитів, еритроцитів з базофільною зернистістю, дельта- АЛК (амінолевуленова кислота) та КП (копропорфірин) у сечі, АЛТ та білірубін крові*

1. Уміст гемоглобіну менш як 130 г/л у чоловіків і 120 г/л у жінок
2. Хронічні захворювання нервової системи
3. Хронічні захворювання печінки та нирок
4. Ретинопатія, звуження поля зору

1.28

Селен, телур та їх сполуки

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог
невропатолог

ФЗД, загальний аналіз крові, АЛТ та білірубін крові

1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
2. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи з порушенням функції печінки**
3. Хронічні алергічні захворювання

1.29

Сірка та її сполуки

1.29.1

Сірка елементарна
Оксиди сірки
Ангідрид сірчаної та сірчистої кислот
Кислота сірчана

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
офтальмолог
дерматолог

загальний аналіз крові,
ФЗД

1. Поширені субатрофічні захворювання ВДШ
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи*
3. Алергічні захворювання
4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.29.2

Сірководень

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
офтальмолог
невропатолог
дерматолог*

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
3. Алергічні захворювання
4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.29.3

Сірковуглець

1 раз на рік

невропатолог,
офтальмолог

загальний аналіз крові, глюкоза крові,
g-глютамілтранс-
фераза (ГГТФ)

1. Хронічні захворювання нервової системи
2. Захворювання органів дихання і серцево-судинної системи, що перешкоджають праці в протигазі
3. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
4. Виражена вегетативно-судинна дисфункція
5. Захворювання ендокринної системи

1.29.4

ТетраметилтиурамдисульфідА (тиурам Д)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
невропатолог
дерматолог

загальний аналіз крові, АЛТ*, білірубін*

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Гіперпластичний ларингіт
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Алергічні захворювання
5. Хронічні захворювання нервової системи
6. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**

1.30

Спирти аліфатичні одноатомні та багатоатомні, ароматичні та їх похідні (етиловий, пропіловий, бутиловий, аліловий, бензиловий, етиленгліколь, пропіленгліколь, етилцеллозольв та ін.)

1 раз на 2 роки

невропатолог

загальний аналіз крові, АЛТ*, білірубін крові,
ГГТФ*, АСТ*

1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
2. Алкоголізм
3. Токсикоманія
4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи
5. Хронічні захворювання нервової системи
6. Анемія

1.30.1

Спирт метиловий

1 раз на 2 роки

невропатолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, дослідження очного дна, ГГТФ*

1. Захворювання зорового нерва та сітківки
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
3. Хронічні захворювання нервової системи
4. Алкоголізм, наркоманія

1.31

Сурма та її сполуки

1 раз на 2 роки

невропатолог
оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Гіперпластичний ларингіт
4. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
5. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

1.32

Талій, індій, галій та їх сполуки

1 раз на 2 роки

невропатолог
оториноларинголог
дерматолог
стоматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, аналіз сечі на уміст цих металів*, ФЗД

1. Хронічні захворювання нервової системи
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
3. Алергічні захворювання
4. Катаракта
5. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
6. Хронічні гінгівіти, стоматити, парадонтоз
7. Захворювання периферичного відрізка ока

1.33

ТитанФ, цирконійФ, гафній, германій та їх сполуки

1 раз на рік

оториноларинголог

ФЗД, див. п. 3.1

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.34

Монооксид вуглецю
Вуглецю оксид (IV)
Вуглецю (II) оксид

1 раз на 2 роки

невропатолог

еритроцити,
ретикулоцити, карбоксигемоглобін

1. Виражена вегетативно-судинна дисфункція
2. Хронічні захворювання нервової системи

1.35

Вуглеводні ароматичні:
бензолК та його похідні (толуол, ксилол, стирол, етилбензол, діетилбензол тощо)

1 раз на рік

невропатолог
дерматолог

загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити, ГГТФ*, білірубін, АЛТ, АСТ

1. На роботу, яка пов’язана з виробництвом бензолу, жінок не допускати
2. Уміст гемоглобіну менше 130 г/л у чоловіків і 120 г/л у жінок; лейкоцитів менше 4,4 х 109 г/л, еритроцитів менш 3,5 х 1012 г/л, тромбоцитопенія
3. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи
4. Доброякісні пухлини статевих органів при роботі з бензолом
5. Порушення менструальної функції, яка супроводжується дисфункціональними матковими кровотечами
6. Хронічні захворювання шкіри (псоріаз, нейродерміт, вітіліго). Доброякісні пухлини шкіри
7. Наркоманія
8. Токсикоманія

1.35.1

Вуглеводні ароматичні: аміно- і нітросполуки та їх похідні (анілін, м-, п-толуїдин, нітроамінобензоли, нітрохлорбензоли, нітро-, амінофеноли, тринітротолуол, фенілендіаміниА, хлораніліни, анізидини, ніазон, ксилідини тощо)

1 раз на рік

невропатолог
за показаннями:
онколог, дерматолог, офтальмолог
(для працюючих з нітропохідними толуолу), уролог

загальний аналіз крові, ретикулоцити, тільця Гейнца, білірубін у крові, АЛТ, біомікроскопія (для працюючих з нітропохідними толуолу)

1. Уміст гемоглобіну менше як 130 г/л у чоловіків і 120 г/л у жінок
2. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи
3. Катаракта (при роботі з нітропохідними толуолу)
4. Доброякісні пухлини будь-якої локалізації
5. Алергічні захворювання

1.35.1.1

Ізоціанати
(толуїлендиізоціанатА та ін.)

1 раз на рік

невропатолог
офтальмолог
оториноларинголог, дерматолог

загальний аналіз крові, ФЗД, рентгенографія грудної клітки

1. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
3. Алергічні захворювання
4. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.35.1.2

О-толуїдинК, бензидинК,
b-нафтиламінК

1 раз на рік

невропатолог
уролог

загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цистоскопія

1. Захворювання нирок і сечовивідних шляхів
2. Передракові захворювання сечовивідних шляхів

1.35.2

Вуглеводнів ароматичних галогенопохідні (галоген у бензольному кільціН: хлорбензол, хлортолуол, бромбензол та ін.)

1 раз на 2 роки

невропатолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити, Г Г Т Ф, АЛТ*, білірубін*

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Уміст гемоглобіну менше 130 г/л у чоловіків, 120 г/л у жінок, лейкоцитів менше 4,4 х 109 г/л, зниження тромбоцитів
5. Токсикоманія
6. Наркоманія
7. Захворювання гепатобіліарної системи

1.35.3

Вуглеводнів ароматичних галогено-похідні (галоген у боковому ланцюзі: бензил хлористий, бензотрихлорид, бензотрифторид, бензиліден хлористий та ін.)

1 раз на 2 роки

невропатолог
оториноларинголог
офтальмолог
дерматолог

загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити, ФЗД

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.36

Вуглеводні ароматичні поліциклічні та їх похідні (нафталін, нафтоли, бенз/а/піренК, антрацен, бензантронК, бензантрацен, фенантрен, нафталани хлоровані тощо)

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи*
3. Алергічні захворювання
4. Уміст гемоглобіну менше 130 г/л у чоловіків і 120 г/л у жінок, лейкоцитів менше 4,5 х 10 г/л
5. Передпухлинні захворювання

1.37

Вуглеводні гетероциклічні (фуранА, фурфуролА, піридин і його сполуки, піразол, піперидін, морфолін, альтаксА, каптаксА та ін.)

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити, білірубін у крові*, АЛТ*

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
3. Алергічні захворювання
4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**
4. Уміст гемоглобіну менше як 130 г/л у чоловіків та 120 г/л у жінок, тромбоцитопенія
6. Хронічні захворювання шкіри
7. Гіперпластичний ларингіт
8. Захворювання переднього відрізка ока

1.38

Вуглеводні насичені та ненасичені: аліфатичні, аліциклічні терпени (метан, пропан, парафіни, етилен, пропілен, ацетилен, циклогексан та ін.)

1 раз на 2 роки

невропатолог
дерматолог
офтальмолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові

1. Алергічні захворювання органів дихання і шкіри
2. Уміст гемоглобіну менше 130 г/л у чоловіків та 120 г/л у жінок; лейкоцитів менше 4,5 х 109 л
3. Токсикоманія
4. Наркоманія
5. Захворювання периферичного відрізка ока
6. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

1.38.1

Дивініл

1 раз на рік

оториноларинголог
невропатолог
дерматолог

лейкоцитарна формула, ГГТФ*

1. Алергічні захворювання органів дихання і шкіри
2. Токсикоманія, наркоманія

1.38.2

КамфораА, скипідар

1 раз на 2 роки

невропатолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові, ФЗД, АЛТ

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**

1.38.3

Вуглеводні аліфатичних галогенопохідних насичені(дихлоретан, чотирьоххлористий вуглець, метилена хлорид, хлористий метил, хлороформ, брометил, перфторизобутилен тощо) та ненасичені (трихлоретилен, хлоропрен)

1 раз на рік

невропатолог
офтальмолог
дерматолог
уролог

загальний аналіз крові, білірубін крові*, АЛТ*, аналіз сечі
ГГТФ*

1. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи*
2. Захворювання органів дихання і серцево-судинної системи, що перешкоджають праці в протигазі
3. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
4. Хронічні захворювання, у тому числі передпухлинні захворювання шкіри
5. Хронічні захворювання сечовививідних шляхів
6. Наркоманія
7. Токсикоманія
8. Полінейропатії

1.38.3.1

ВінілхлоридК

1 раз на рік

невропатолог
офтальмолог
дерматолог
оториноларинголог
хірург

загальний аналіз крові, рентгенографія кісток 1 раз на 3 роки,
білірубін крові, АЛТ*, ГГТФ*

1. Хронічні захворювання периферичної нервової системи (при праці з вінілхлоридом)
2. Хвороба Рейно та облітеруючий ендартериїт
3. Передракові хвороби
4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**
5. Алергічні захворювання
6. Наркоманія
7. Токсикоманія

1.38.3.2

Вуглеводні аліфатичних, ациклічних, аміно- і нітросполук та їх похідні метиламін, етиленімінА, гексаметилендиамінА,
циклогексиламін та ін.)

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ретикулоцити

1. Поширені субатрофічні зміни ВДШ
2. Гіперпластичний ларингіт
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання шкіри. Передракові захворювання шкіри
5. Алергічні захворювання
6. Уміст гемоглобіну менше 130 г/л у чоловіків та 120 г/л у жінок

1.39

Фенол і його похідні (хлорфенол, крезол тощо)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, білірубін крові*, АЛТ*

1. Хронічні захворювання ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи
5. Хронічні захворювання шкіри

1.40

Фосфор і його сполуки

1.40.1

Фосфор і його неорганічні сполуки (білий фосфор, фосфін, фосфіди металів, галогеніди фосфору та ін.)

1 раз на рік

стоматолог
невропатолог
оториноларинголог
офтальмолог

загальний аналіз крові, рентгенографія щелеп (при роботі з білим фосфором) 1 раз на 3 роки при стажі більше 5 років, білірубін крові, АЛТ*,
ФЗД

1. Хвороби порожнини рота
2. Поширені дистрофічні розлади та алергічні захворювання ВДШ
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
5. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
6. Хронічні захворювання кістково-м’язової системи з ураженням кісткової структури
7. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**

Червоний фосфор

1 раз на 2 роки

1.40.2

Органічні сполуки фосфору: трикрезилфосфат тощо

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
офтальмолог

за показанням
активність холінестерази, АЛТ*, АСТ*

1. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

1.41

Хінони та їх похідні (нафтохінони, бензахінони, гідрохінон, антрахінон, пірокатехін)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, ретикулоцити, тільця Гейнця,
білірубін крові*, АЛТ*

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
5. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**
6. Хронічні захворювання сечовивідної системи

1.42

Сполуки хрому (III)A,
сполуки хрому (IV)AK

1 раз на рік

оториноларинголог
1 раз на 3 місяці,
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Поширені дистрофічні розлади і захворювання дихальних шляхів
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
5. Наявність пухлини будь-якої локалізації, навіть в анамнезі

1.43

Водню ціанід, ціаніди

1 раз на 2 роки

невропатолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Захворювання органів дихання і серцево-судинної системи, що перешкоджають праці в протигазі
2. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
3. Хронічні захворювання ЦНС та вегетативної нервової системи

1.44

Нітрити органічних кислот, ацетонітрил, бензонітрил та ін. АкрилонітрилА

1 раз на рік

дерматолог, оториноларинголог
офтальмолог, невропатолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
3. Поширені дистрофічні зміни ВДШ
4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

1.45

Цинк і його сполукиА

1 раз на 2 роки

оториноларинголог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

1.46

Ефіри складні (етилацетат, бутилацетат та ін.)Н

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
невропатолог
офтальмолог
дерматолог

загальний аналіз крові, білірубін крові*, АЛТ*, АСТ *, ГГТФ*

1. Поширені дистрофічні розлади та алергічні захворювання ВДШ
2. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

1.46.1

Ефіри складні акрилової та метакрилової кислот: метилакрилат, метилметакрилат, бутилакрилат

1 раз на рік

оториноларинголог
невропатолог
дерматолог

загальний аналіз крові, білірубін крові, АЛТ*, ФЗД, ГГТФ*, АСТ*

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання шкіри
5. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**
6. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
7. Наркоманія
8. Токсикоманія

1.46.2

Ефіри складні фталевої кислоти: дибутилфталат, диметилтерсифталат тощо.

1 раз на рік

оториноларинголог
невропатолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Хронічні захворювання периферичної нервової системи*
5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока (повік, роговиці, кон’юнктиви, сльозовивідних шляхів)

2 Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини визначеного призначення

2.1

Барвники і пігменти органічні: (азобарвникиКбензидиновіК, фталеціанінові, хлортиазинові, антрахінові, ариліптанові
тіоіндигоїдні поліефірні тощо)

невропатолог*
дерматолог

загальний аналіз крові, ретикулоцити, аналіз сечі, білірубін, АЛТ, АСТ

1. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
2. Хронічні захворювання гепатобіліарної та сечовивідної системи**
3. Алергічні захворювання

виробництво

1 раз на рік

застосування

1 раз на 2 роки

2.2

Пестициди

2.2.1

Хлорорганічні (метоксихлор, гептахлор, хлориндан, дихлор, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан, харнес, трофі тощо)

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
офтальмолог
дерматолог
алерголог

загальний аналіз крові, білірубін крові, АЛТ*, лужна фосфатаза, аналіз сечі, ФЗД,
ГГТФ*,АСТ*,
аудіограма

1. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**
2. Алергічні захворювання, у тому числі шкіри
3. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
4. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
5. Неврит слухового нерва
6. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
7. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
8. Уміст гемоглобіну менше 120 г/л у жінок і 130 г/л у чоловіків
9. Хронічні захворювання нирок**

2.2.2

Фосфороорганічні (метафос, метилетилтіофос, меркаптофос, метилмеркаптофос, карбофос, актелік, рогор, дифос гліфосат, хлорофос, гліфосат гардона, валексон тощо)А

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, активність холінестерази,
білірубін крові *, АЛТ*, аналіз сечі, ФЗД

ті самі, що й у п. 2.2.1

2.2.3

Ртутьорганічні (гранозанА, меркурбензол тощо)

1 раз на рік

невропатолог
офтальмолог*
дерматолог
стоматолог

загальний аналіз крові, лужна фасфотаза*,
загальний аналіз сечі, уміст ртуті в сечі, АЛТ*, АСТ*,

ті самі, що й у п. 2.2.1, окрім п.п. 5, 7, 8

2.2.4

Похідні карбомінових кислот (каратан, авадекс, дихлоральсечовина, метурин,бенлат, фундазол, десмедифам, фенмедифам, карбендозим, фенурон, севінА, манебА, дикрезил, ялан, ептам, карбатіонА, цинебА тощо)

1 раз на рік

невропатолог
дерматолог
оториноларинголог
офтальмолог

загальний аналіз крові, ретикулоцити, тільця Гейнця, метгемоглобін, білірубін та АЛТ*, активність холінестерази*,
аналіз сечі

ті самі, що й у п. 2.2.1, окрім п. 5

2.2.5

Похідні хлорованих аліфатичних кислот (хлороцтова кислота та ін.)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Хронічні поширені дистрофічні захворювання ВДШ
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
3. Алергічні захворювання**

2.2.6

Похідні хлорбензойної кислоти (дикамба)

1 раз на 2 роки

невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, алерголог

загальний аналіз крові, аналіз сечі

ті самі, що й у п. 2.2.1

2.2.7

Похідні хлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-Д)

1 раз на рік

невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, алерголог

загальний аналіз крові, аналіз сечі

ті самі, що й у п. 2.2.1

2.2.8

Похідні хлорфеноксимасляної кислоти

1 раз на рік

невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, алерголог

загальний аналіз крові, ретикулоцити

ті самі, що й у п. 2.2.1

2.2.9

Галоїдзаміщені аніліди карбонових кислот

1 раз на рік

невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, алерголог

загальний аналіз крові, ретикулоцити

ті самі, що й у п. 2.2.1.

2.2.10

Похідні сечовини та гуанідину (дихлораль-сечовина, топсин-м)

1 раз на рік

невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, алерголог, ендокринолог*

загальний аналіз крові, аналіз сечі

ті самі, що й у п. 2.2.1.
1. Захворювання щитоподібної залози

2.2.11

Похідні симтриазинів (атразин, прометрин)

1 раз на рік

невропатолог

загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити, аналіз сечі

1. Виражена вегетативно-судинна дисфункція
2. Хронічні органічні і виражені функціональні захворювання ЦНС та вегетативно-нервової системи
3. Захворювання нирок**
4. Тромбоцитопенія

2.2.12

Гетероциклічні сполуки різних груп: зоокумарин, ратиндан,
морестан, пирамін, тіазон

1 раз на рік

невропатолог

загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити, аналіз сечі

1. Виражена вегетативно-судинна дисфункція
2. Хронічні органічні і виражені функціональні захворювання ЦНС та вегетативно-нервової системи
3. Захворювання нирок*
4. Тромбоцитопенія

2.3

Синтетичні мийні засоби (сульфанол, алкіламіди, сульфат натрію і ін.)А

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Алергічні захворювання органів
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

2.4

Синтетичні полімерні матеріали: смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна, мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі

2.4.1

АмінопластиА,Ф сечовино-формальдегідні (карбомідні) смоли: карбопласти
меламіно-формальдегідні смоли

1 раз на 2 роки

дерматолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Алергічні захворювання органів дихання, шкіри і ін.
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи*

2.4.2

Поліакрилати: поліметакрилат (оргскло, плексиглас), поліакрилонітрил, поліакриламід тощо (виробництво)

1 раз на 2 роки

невропатолог
оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові, білірубін крові, АЛТ*, ФЗД

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
3. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
4. Поширені дистрофічні зміни ВДШ
5. Гіперпластичний ларингіт
5. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи*

2.4.3

ПоліамідиА (капронФ, нейлон тощо),
виробництво

1 раз на 2 роки

дерматолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Алергічні захворювання

2.4.4

Полівінілхлорид (ПВК, вінілпласти, перхлорвінілова смола)
дибутилфталат, хлористий виніл, етилацетат, поліметилметакрилат

невропатолог
оториноларинголог
дерматолог
хірург

загальний аналіз крові, білірубін*, АЛТ*,
ФЗД

Поширені дистрофічні розлади ВДШ
1. Алергічні захворювання.
2. Хронічний гіперпластичний ларингіт
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
4. Передракові захворювання, доброякісні пухлини
5. Облітеруючі захворювання артерій, периферичний агіоспазм
6. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

виробництво

1 раз на рік

рентгенографія кисті 1 раз на 3 роки при стажі більш 10 років

застосування

1 раз на 2 роки

2.4.5

Поліолефіни (поліетилени, поліпропілени), гаряча обробка

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

2.4.6

Полісилоксани
виробництво та переробка

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

загальний аналіз крові

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Алергічні захворювання

2.4.7

Полістироли
виробництво та
переробка

1 раз на 2 роки

оториноларинголог*
невропатолог
дерматолог

загальний аналіз крові, тромбоцити, ФЗД

1. Уміст гемоглобіну менше як 130 г/л у чоловіків і 120 г/л у жінок, лейкоцитів менш як 4,5 х 10 г/л, тромбоцитопенія
2. Алергічні захворювання при роботі з поліефірними смолами і лаками, при гарячому пресуванні пластмас

2.4.8

Поліуретани (пінополіуретан) виробництво та переробка
монофенилуретан (монофеніл-2,4-толуілена ізоціанат)
4,4-дифенілметандіізоціанат, поліізоціанат

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог
невропатолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи*
2. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ
3. Алергічні захворювання

2.4.9

Поліефіри (лавсани та ін.)
виробництво та переробка

1 раз на 2 роки

невропатолог
оториноларинголог, дерматолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
3. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ

2.4.10

ФенопластиА (фенольна смола, 4-(1-метил-1-фенілетил)-фенол три пропеленфенол, бакелітовий лак і ін.) – виробництво та термічна переробка

1 раз на 2 роки

дерматолог
оториноларинголог
офтальмолог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ
2. Гіперпластичний ларингіт
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи*
4. Алергічні захворювання
Хронічні захворювання переднього відрізка ока

2.4.11

Фторопласти фторопластФ-4 (політетрафторетилен, тефлон і ін.)
виробництво та термічна переробка

1 раз на рік

дерматолог
оториноларинголог
невропатолог*

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
4. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
5. Хронічні, часто рецидивні захворювання шкіри

2.4.12

Фуранові полімериА
фуран

1 раз на 2 роки

дерматолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові

1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
3. Алергічні захворювання
4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**
5. Уміст гемоглобіну менш як 130 г/л у чоловіків та 120 г/л у жінок, тромбоцитопенія
6. Хронічні захворювання шкіри
7. Гіперпластичний ларингіт
8. Захворювання переднього відрізка ока

2.4.13

Епоксидні полімериА (епоксидні смоли, компаунди, клеї тощо)

дерматолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові, ФЗД, АЛТ*, АСТ*,

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи

епіхлоргідрин
виробництво

1 раз на рік

невропатолог*

застосування

1 раз на 2 роки

2.4.14

Синтетичні каучуки, латекси, гума (виробництво та застосування)

1 раз на рік

дерматолог
оториноларинголог, невропатолог

загальний аналіз крові, ФЗД, АЛТ

1. Алергічні захворювання

2.5

Суміш вуглеводнів нафти: бензинН, гасН, мазутиК, бітумК,
асфальтиК, кам’яновугільні і нафтові смоли і пекиК,
мінеральні масла (нафтові і сланцеві) неочищені та неповністю очищеніК

1 раз на рік

невропатолог*
дерматолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ
2. Гіперпластичний ларингіт
3. Алергічні захворювання
4. Захворювання шкіри, які пов’язані з підвищеною чутливістю до сонячного світла (сонячна екзема, сонячний свербець тощо)
5. Передракові захворювання шкіри (гіперкератози, дискератози)
6. Жирна себорея, захворювання фолікулярного апарату шкіри
7. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

2.6

Добрива

1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи

2.6.1

Фосфорне добриво (амофосФ нітрофоска)
виробництво, використання

1 раз на рік

дерматолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові, ФЗД

2.6.2

Азотне добриво (нітрат амонію – аміачна селітра, нітрати натрію, калію, кальцію) та інші

1 раз на 2 роки

дерматолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові, тільця Гейнця, метгемоглобін, ЕКГ*, ФЗД

1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
4. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи
5. Хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної системи

2.7 Фармакологічні засоби

2.7.1

АнтибіотикиА
Виробництво та професійне використання

1 раз на рік

дерматолог
оториноларинголог*
невропатолог
офтальмолог
уролог

загальний аналіз крові, ФЗД

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання бронхолегеневого апарату
3. Кандидоз, мікози, дисбактеріоз
4. Хронічні захворювання сечовивідних шляхів
5. Ревматизм, системні васкуліти
6. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
7. Піодермії та інші дерматози

2.7.2 Протипухлинні препаратиА, К

Виробництво

1 раз на 6 міс.

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог
невропатолог

загальний аналіз крові, тромбоцити

Уміст гемоглобіну менш як 130 г/л у чоловіків та 120 г/л у жінок, лейкоцитів менш як 4,5 х 109 г/л, тромбоцитопенія
Алергічні захворювання органів дихання і шкіри
Піодермії та інші дерматози
Усі види пухлин
Захворювання переднього відрізка ока

Застосування

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог
невропатолог

загальний аналіз крові, тромбоцити
рентгенографія грудної клітки

Алергічні захворювання
Поширені дистрофічні захворювання ВДШ
Усі види пухлин

2.7.3

СульфаніламідиА

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, тільця Гейнця, аналіз сечі, глюкоза крові*

Алергічні захворювання.
Поширені дистрофічні захворювання ВДШ
Хронічні захворювання переднього відрізка ока
Уміст гемоглобіну менш як 130 г/л у чоловіків та 120 г/л у жінок, лейкоцитів менш як 4,5 х 109 г/л
Піодермії та інші дерматози
Захворювання нирок
Цукровий діабет

2.7.4

Гормони

Виробництво

1 раз на 6 міс.

дерматолог
офтальмолог
ендокринолог*

загальний аналіз крові

1. Алергічні захворювання
2. Ендокринні захворювання
3. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

2.7.5

ВітаміниА
Виробництво та професійне використання

1 раз на рік

оториноларинголог*
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові

1. Алергічні захворювання
2. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ
3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

2.7.6

НаркотикиН, психотропні препарати
виробництво

1 раз на рік

невропатолог
офтальмолог
оториноларинголог
дерматолог
нарколог

ГГТФ*

1. Хронічні захворювання нервової системи, гіпотонія
2. Алергічні захворювання
3. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
4. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
5. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
6. Токсикоманія
7. Наркоманія
8. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**

2.7.7

Лікарські препарати, які не ввійшли до п. п. 2.7.1 – 2.7.6
виробництво та професійне використання

1 раз на рік

невропатолог
офтальмолог
дерматолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання нервової системи
3. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
4. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
5. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
6. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ

3. Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного типу дії

3.1

Кремнію (IV) оксид кристалічний (кварц, кристобаліт, тридиміт)К, Ф
при вмісті в пилу більше 70 %

1 раз на рік

оториноларинголог
за показанням:
дерматолог
фтизіатр
онколог

рентгенографія органів грудної порожнини згідно з роз’ясненням; ФЗД

1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи
3. Скривлення носової перегородки, яке перешкоджає носовому диханню
4. Хронічні, часто рецидивні захворювання шкіри
5. Алергічні захворювання при праці з аерозолями, що мають алергенну дію
6. Туберкульоз легень навіть у неактивній фазі (при прийманні на роботу)

3.2

Кремнієвмісні, які містять аерозолі вільного діоксиду кремнію 10 % і більшеФ, К
Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолю конденсації при умісті від 10 до 60 %
Кремнію діоксид аморфного із складом вільного діоксиду кремнію 10 % і меншеФ

1 раз на рік

оториноларинголог
фтизіатр*

як у п. 3.1

як у п. 3.1.

3.3

Кремнію карбід (волокнисті кристали)Ф, А
(карборунд)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог
фтизіатр

ті самі, що й у п. 3.1

як у п. 3.1.

3.4

Силікати та силікатовмісні:

3.4.1

Азбест і азбестовмісні (азбесту більше 10 %)Ф, К

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

як у п. 3.1
зонографія плеври 1 раз на 5 років, після 10 років 1 раз на 2 роки

як у п. 3.1 та
гіперпластичний ларингіт

3.4.2

Азбестоскладні (азбесту менше 10 %) (азбестобакеліт азбестогума і ін.)Ф, К

1 раз на рік

так само, як у п. 3.4.1

як у п. 3.1

ті самі, що й у п. 3.1

3.5 Інші силікатовмісні, у т. ч. ШМВР (штучні мінеральні волокнисті речовини):

3.5.1

Глина, шамот, боксити, нефелінові сієніти, дістенсилініти, олівін, апатити, слюди, кремнію діоксид кристалічний при умісті у пилу від 10 до 70 %, дуніти, вапняки, барити, інфузорна земля, туфи, пемзи перліт, форстерит тощоФ

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог*
фтизіатр*

як у п. 3.1

як у п. 3.1

3.5.2

Цементф, хромомагнезитф

1 раз на рік

оториноларинголог,
так як у п. 1.9

як у п. 3.1

як у п. п. 3.1, 1.9

як у п. 1.9

алергічні захворювання шкіри

3.5.3

ШМВР-штучні мінеральні волокнисті речовини: скловолокно, вата мінеральна тощоФ, А

1 раз на 2 роки, при стажі більше 15 років 1 раз на рік

як у п. 3.4.1

як у п. 3.1

як у п. 3.5.2

3.5.4

Аерозолі залізорудних і поліметалічних концентратів, металургійних агломератівф

1 раз на рік

оториноларинголог, дерматолог
також як у п. 1.9

як у п 3.1
та п. 1.9

як у п. 3.1, 1.9

3.5.5

Аерозолі металів (залізо, алюміній) і їх сплавів, які утворились у процесі сухого шліфування (отримання та виробництво) металічних порошків тощоФ

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог,
та як у п. 1.9

як у п. 3.1,
та у п. 1.9

як у п. п. 3.1, 1.9

3.6

Абразивні та абразивновмісні (електрокорунди, карбід бору, ельбору, карбід кремнію тощо), у т. ч. домішки зв’язуючихФ

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог

як у п. 3.1

як у п. 3.1

3.7

Вуглецевий пил

3.7.1

Антрацит та інші викопні вугілляФ

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог*
фтизіатр*

як у п. 3.1

як у п. 3.1

3.7.2

Вуглецевопородний пил з умістом вільного діоксиду кремнію від 5 до 10 %Ф

1 раз на 2 роки

як у п. 3.6

як у п. 3.1

як у п. 3.1

3.7.3

Кокси – кам’яновугільний, пековий, нафтовий, сланцевийФ, К

1 раз на рік

як у п. 3.6

як у п. 3.1

як у п. 3.1
7. Гіперпластичний ларингіт

3.7.4

Алмази природні та штучні ф

1 раз на 2 роки

як у п. 3.6.

як у п. 3.1.

як у п. 3.1

3.7.5

Алмаз металізованийФ

1 раз на 2 роки

як у п. 3.6

як у п. 3.1

як у п. 3.1

3.7.6

Сажі чорні промисловіФ, К

1 раз на 2 роки

як у п. 3.6.
дерматолог*

як у п. 3.1

як у п. 3.1
7. Гіперпластичний ларингіт

3.7.7

Вуглецеві волокнисті матеріали на основі гідратцелюлозних і поліакрилонітрильних волоконФ, К

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

як у п. 3.1.

як у п. 3.1, а також урахувати протипоказання для хімічних речовин, що складають вказані матеріали

3.7.8

Вуглецевовмісні з полімерними скріплювачами, бактеріальним забрудненням і у сполученні з іншими шкідливими хімічними речовинамиФ, А

1 раз на рік

як у п. 3.7.7.

як у п. 3.1.

як у п. 3.7.7

3.8

Руди поліметалічні, які містять кольорові та рідкісноземельні метали, що містять вільний діоксид кремнію менше 10 %Ф, А, К

1 раз на рік

оториноларинголог, дерматолог

як у п 3.1

як у п. 3.1, а також урахувати протипоказання для металів, що входять до складу руд

3.8.1

Підземний видобуток гематиту у сукупності з експозицією до радону

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог

як у п. 3.1

як у п. 3.1 та п. 1.9, а також з урахуванням протипоказань п. 5.1

3.9.

Аерозолі, що утворюються при зварюванні

3.9.1

Які містять марганець (20 % і більш), нікель, хром, залізо, сполуки фтору, берилій, свинець і ін., у т. ч. у поєднанні з газовими компонентами (озон, оксид азоту та вуглецю)Ф, А, К

1 раз на рік

оториноларинголог
дерматолог
невропатолог та як у п. 1.9

як у п. 3.1 та
як у п. 1.9

як у п. п. 3.1, 1.9, а також урахувати протипоказання для шкідливих речовин – компонентів зварювального аерозолю

3.9.2

Уміст менш 20 % марганцю оксидів заліза, алюмінію, магнію, титану, міді, цинку, молібдену, ванадію, вольфраму та ін., у т. ч. у поєднанні з газовими компонентами (озон, оксид азоту та вуглецю)Ф, К, А

1 раз на 2 роки

як у п. 3.9.1 та як у п. 1.9

як у п. 3.1 та
як у п. 1.9

як у п. п. 3.1, 1.9, а також урахувати протипоказання для шкідливих речовин – компонентів зварювального аерозолю

3.10

Пил рослинного і тваринного походження (бавовни, льону, коноплі, кенафу, джуту, зерна, тютюну, деревини, торфу, хмелю, борошна, паперу, вовни, пуху, натурального шовку тощо, у т. ч. з бактеріальним забрудненням)Ф, А

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
дерматолог
офтальмолог

як у п. 3.1.
загальний аналіз крові

як у п. 3.1

4

Біологічні фактори

4.1

Гриби-продуценти, білково-вітамінні концентрати (БВК), кормові дріжджі, комбікормиА, виробництво та професійне використання

1 раз на рік

дерматолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові, ФЗД,
рентгенографія органів грудної клітки

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
3. Кандидоз та інші мікози

4.2

Ферментні препарати, біостимуляториА

1 раз на рік

дерматолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові, ФЗД, рентгенографія грудної клітки

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4.3

Алергени для діагностики та лікування, препарати крові, імунобіологічні препаратиА, виробництво та професійне використання

1 раз на рік

дерматолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові, ФЗД, рентгенографія органів грудної клітки

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4.4

Інфікований матеріал і матеріал, що заражений паразитами

1 раз на рік

дерматолог
оториноларинголог
інфекціоніст

загальний аналіз крові,
лабораторні дослідження на гельмінтози, рентгенографія органів грудної клітки

1. Алергічні захворювання
2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**
3. Кандидоз та інші мікози

4.5 Збудники інфекційних захворювань

4.5.1

Бруцельоз, туберкульоз, сибірка, бореліоз, туляремія лептоспіроз, орнітоз, кліщовий енцефаліт, сказ, КУ- лихоманка, сап тощо (виробництво, контроль продукції)

1 раз на рік

інфекціоніст
невропатолог*
хірург,
уролог та інші спеціалісти в залежності від клінічних проявів

загальний аналіз крові, рентгенографія органів грудної клітки;
специфічні реакції крові при підозрі на профзахворювання, дослідження крові за реакцією Хеддельсона, при позитивних результатах або при виявленні симптомів з підозрою на бруцельоз, проводити надалі клінічне і повне лабораторне обстеження для виключення підтвердження бруцельозу та інших зоонозів

1. Загальні протипоказання
2. Особи з позитивною лабораторною діагностикою на бруцельоз
3. Особи віком до 18 років, вагітні та матері, що годують немовлят

Зооантропози

4.5.2

Збудник туберкульозу (професійний контакт з туберкульозними хворими та інфікованими біосередовищами)

1 раз на рік

фтизіатр

загальний аналіз крові, рентгенографія органів грудної клітки, специфічні реакції

1. Загальні протипоказання
2. Хворі на туберкульоз будь-якої форми

5. Фізичні фактори

5.1

Іонізуюче випромінювання
Радіоактивні речовини і джерела іонізуючих випромінюваньК (персонал категорії А)

1 раз на рік

гематолог, невропатолог
офтальмолог
оториноларинголог
дерматолог
хірург

загальний аналіз крові, тромбоцити, ФЗД та рентгенографія органів грудної клітки, УЗД щитоподібної залози при роботі з радіоактивними речовинами та інші за показаннями

1. Уміст гемоглобіну менше 130 г/л у чоловіків і 120 г/л у жінок
2. Лейкоцитів менше 4,5 х 109 г/л, тромбоцитів менше 180000
3. Імунодефіцитні стани
4. Облітеруючі захворювання артерій, ангіоспазми периферичних судин
5. Передпухлинні захворювання, схильні до переродження та рецидивування; злоякісні пухлини; новоутворення (без індивідуального допуску)
6. Доброякісні пухлини та захворювання, які заважають носити спецодяг і здійснювати туалет шкіри
7. Хронічні панкреатити, гастроентерити і коліти*
8. Променева хвороба II – IV ступеня важкості або наявність стійких наслідків (при променевій хворобі I ступеня важкості, працездатність визначається індивідуально)
9. Хронічні гнійні захворювання придаткових пазух носа, хронічні середні отити** (при атрофічних процесах працездатність визначається індивідуально)
10. Хронічні та грибкові захворювання шкіри
11. Гострота зору з корекцією не менш як 0,5 на одному оці та 0,2 на другому. Рефракція скіаскопічно: короткозорість при нормальному очному дні до 10 ОД, далекозорість до 6 ОД, астигматизм не більш 3 ОД
12. Катаракта, анофтальм
13. Захворювання щитоподібної залози

5.2

Неіонізуюче випромінювання

5.2.1

Лазерні випромінювання від лазерів III і IV класу небезпеки

1 раз на рік

невропатолог
офтальмолог
дерматолог

загальний аналіз крові, тромбоцити, ретикулоцити, ЕКГ

1. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
2. Катаракта
3. Дегенеративно-
дистрофічні захворювання сітківки очей
4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

5.2.2

Електромагнітні поля частотою 1 КГц – 300 ГГц
(НЧ, СЧ, ВЧ, ДВЧ, УВЧ, НВЧ, НЗВЧ)

1 раз на рік

невропатолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, тромбоцити

1. Катаракта
2. Дегенеративно-
дистрофічні захворювання сітківки очей
3. Виражена вегетативно-судинна дистонія
4. Функціональні захворювання ЦНС та вегетативної нервової системи

5.2.3

Постійні магнітні поля
Електромагнітні поля:
– промислової частоти 50 Гц
– нижче 50 Гц

1 раз на рік

невропатолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, тромбоцити,

1. Катаракта
2. Виражена вегетативно-судинна дистонія

5.2.4

Користувачі персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) з відеотерміналом (ВДТ)

1 раз на рік

невропатолог
офтальмолог
оториноларинголог

загальний аналіз крові, Hb, тромбоцити, визначення гостроти зору, характер зору

1. Виражені нейроциркуляторні порушення
2. Передопухлинний стан, схильний до переродження і рецидиву
3. Гострота зору з корекцією не менш як 0,5 на одному оці і 0,2 на другому
4. Аномалії рефракції: міопія 6,0 Д, гіперметропія більше 4,0 Д; астигматизм більше 2,0 Д
5. Глаукома
6. Відсутність бінокулярного зору
7. Виразний ністагм
8. Лагофтальм
9. Хронічні захворювання повік, кон’юнктиви, рогівки, сльозовивідних шляхів
10. Захворювання зорового нерва, сітківки

5.3

Вібрація

5.3.1

Локальна вібрація

1 раз на рік

оториноларинголог
невропатолог
хірург*
ортопед*

альгезіметрія, холодова проба, вібраційна чутливість (палестезіометрія);
за показаннями: РВГ периферичних судин,
ЕНМГ,
аудіометрія

1. Облітеруючі захворювання артерій, периферичний ангіодистонічний синдром
2. Виражена вегетативно-судинна дистонія
3. Аномалії жіночих статевих органів
4. Хронічні запальні захворювання матки і придатків*
5. Висока і ускладнена короткозорість (вище 8,0 Д)
6. Не брати на роботу жінок при перевищенні ГДР вібрації за санітарними нормами на 3 дБА і більше
7. Гіпертонічна хвороба на будь-якій стадії
8. Ішемічна хвороба серця в усіх випадках
9. Виражений ентероптоз, грижі, випадіння прямої кишки і жіночих статевих органів
10. Поліневрити різної етиології

5.3.2

Загальна вібрація

1 раз на 2 роки

невропатолог оториноларинголог, хірург*, офтальмолог*, ортопед*

Вібраційна чутливість (палестезіометрія);
за показаннями: РВГ периферичних судин, РЕГ;
аудіометрія, рентгенографія опорно-рухового апарата (хребта)

Як у п. 5.3.1 та церебральні ангіодистонічні розлади
Захворювання кістково-м’язової системи

5.4

Виробничий шум

оториноларинголог
невропатолог

аудіометрія, дослідження вестибулярного апарата (за показанням)

1. Стійке зниження слуху, навіть на одне вухо, будь-якої етіології
2. Отосклероз та ін. хронічні захворювання слухового апарата з несприятливим прогнозом
3. Порушення функції вестибулярного апарата будь-якої етіології, у т. ч. хвороба Меньєра
4. Гіпертонічна хвороба на будь-якій стадії
5. Виражена вегетативно-судинна дистонія

– від 81 до 99 дБА

1 раз на 2 роки

– від 100 дБА і вище

1 раз на рік

5.5

Ультразвук (контактна передача)

1 раз на рік

невропатолог
офтальмолог
хірург

вібраційна чутливість за показанням: РВГ периферичних судин

1. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
2. Облітеруючі захворювання артерій, периферичний ангіоспазм

5.6

Інфразвук

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
невропатолог

дослідження вестибулярного апарата, аудіометрія

1. Стійке зниження слуху, навіть на одне вухо, будь-якої етіології
2. Отосклероз та ін. хронічні захворювання слухового апарата з несприятливим прогнозом
3. Порушення функції вестибулярного апарата будь-якої етіології, у т. ч. хвороба Меньєра
4. Гіпертонічна хвороба на будь-якій стадії

5.7

Підвищений атмосферний тиск
(робота в кесонах, водолазні роботи, робота в барокамерах)

1 раз на рік

оториноларинголог
невропатолог
офтальмолог
хірург

рентгенографія органів грудної клітки, дослідження вестибулярного апарата

1. Виражені вади розвитку опорно-рухового апарата та наслідки травми
2. Хронічний отит, атрофічні рубці барабанних перетинок, хронічний євстахіїт
3. Хронічні захворювання ВДШ, бронхолегеневого апарата
4. Порушення функції вестибулярного апарата, у т. ч. хвороба Меньєра
5. Будь-яке захворювання очей, що веде до стійкого порушення функції зору; гострота зору нижче 0,8 на одне око і нижче 0,5 на друге (без корекції)
6. Хронічні захворювання центральної та периферичної нервової системи
7. Хвороби серця незалежно від ступеня їх компенсації
8. Грижі зі схильністю до защемлення
9. Поширене варикозне розширення вен, геморой, облітеруючі захворювання судин
10. Гіпертонічна хвороба на будь-якій стадії

5.8

Знижена температура повітря в приміщенні та робота на відкритих площадках

1 раз на рік

невропатолог
хірург
оториноларинголог
дерматолог

за показанням: термометрія з холодовим навантаженням, РВГ периферичних судин

1. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
2. Облітеруючі захворювання периферичних судин (ангіоспазм)
3. Виражене варикозне розширення вен, тромбофлебіт
4. Хронічні запальні захворювання матки і придатків*
5. Хронічний простатит*

5.9

Підвищена температура повітря в приміщенні та на відкритих площадках

1 раз протягом першого року, потім 1 раз на 2 роки

невропатолог
дерматолог
за показанням:
офтальмолог

Загальний аналіз крові, терморезистентність еритроцитів

1. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
2. Виражена вегетативно-судинна дистонія
3. Гіпертонічна хвороба на будь-якій стадії
4. Алергічні захворювання**

5.10

Теплове випромінювання

1 раз протягом першого року, потім 1 раз на 2 роки

невропатолог
дерматолог
офтальмолог

загальний аналіз крові, терморезистентність еритроцитів

1. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
2. Виражена вегетативно-судинна дистонія
3. Гіпертонічна хвороба на будь-якій стадії
4. Катаракта

6. Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів і систем та інші фактори трудового процесу

6.1.1

Підняття та ручне переміщення вантажу (маса вантажу в кг)

1 раз на рік

невропатолог
хірург
уролог*

динамометрія,
за показанням:
електронейроміографія та РВГ периферичних судин

1. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
2. Облітеруючі захворювання артерій, периферичні ангіоспазми
3. Виражене варикозне розширення вен нижніх кінцівок, тромбофлебіт, трофічні порушення, геморой
4. Виражений ентероптоз, грижі, випадання прямої кишки
5. Аномалії жіночих статевих органів. Опущення (випадання) жіночих статевих органів
6. Хронічні запальні захворювання матки і придатків**
7. Ішемічна хвороба серця
8. Хронічні захворювання внаслідок травм і вади розвитку опорно-рухового апарата незалежно від ступеня декомпенсації

6.1.1.1

Підняття і переміщення вантажу (постійно більш 2-х раз на годину) чоловіки
– більше 15 кг
– жінки – більше 7 кг

1 раз на рік

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

6.1.1.2

Підняття і переміщення вантажу при чергуванні з іншою роботою (до 2 раз на годину)
– чоловіки – більше 30 кг
– жінки – більше 10 кг

1 раз на рік

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

6.1.2 Сумарна маса вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години зміни

6.1.2.1

Підняття з робочої поверхні:
чоловіки – більше 870
жінки – більше 350

1 раз на рік

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

6.1.2.2

Підняття з підлоги:
чоловіки – більше 435
жінки – більше 175

1 раз на рік

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

6.1.2.3

Періодичне тримання вантажу (деталей, інструменту тощо) вага прикладання зусилля (кг, сек) протягом зміни

1 раз на рік

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

1) однією рукою
чоловіки – від 36001 – 70000 кгс
жінки – від 21601 – 42000 кгс
чоловіки – більше 70000 кгс
жінки – більше 42000 кгс

1 раз на рік

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

2) двома руками
чоловіки – від 70001 – 140000 кгс
жінки – від 42001 – 84000 кгс

1 раз на 2 роки

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

6.1.2.3.1

чоловіки – більше 140000 кгс
жінки – більше 84000 кгс

1 раз на рік

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

6.1.2.3.2

з участю м’язів корпуса і ніг
чоловіки – від 100001 – 200000 кгс
жінки – від 60001 – 120000 кгс

1 раз на 2 роки

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

6.1.2.3.3

чоловіки – більше 200000 кгс
жінки – більше 120000 кгс

1 раз на рік

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

6.1.3

Роботи пов’язані з:
– локальними м’язовими напруженнями переважно м’язів кісток і пальців рук (кількість рухів за зміну)

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

чоловіки та жінки від
40001 – 60000
більше 60000

1 раз на 2 роки
1 раз на рік

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

– регіональними м’язовими напруженнями переважно м’язів рук і плечового пояса (кількість рухів за зміну)
чоловіки та жінки від
20001 – 30000

1 раз на 2 роки

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

більше 30000

1 раз на рік

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

6.1.4

Роботи, що пов’язані з вимушеними нахилами корпуса (за візуальною оцінкою більше 30° від вертикалі) більше 100 разів за зміну

1 раз на 2 роки

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

6.1.5

Перебування у вимушеній робочій позі (на колінах, навпочіпки та ін.):

до 25 % часу зміни

1 раз на 2 роки

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

більше 25 % часу зміни

1 раз на рік

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

як у п. 6.1.1

6.2

Зорово-напружені роботи: прецизійні, роботи з оптичними приладами і спостереження за екраном

1 раз на рік

офтальмолог

як у п. 6.1.1.

як у п. 6.1.1

6.2.1

Прецизійні роботи з об’єктом розрізнення до 0,3 мм

1 раз на рік

офтальмолог

визначення гостроти зору, скіаскопія, рефрактометрія, визначення об’єму акомодації, тонометрія, визначення кольоровідчуття

1. Гострота зору з корекцією при попередньому профогляді нижче 1,0; при періодичних медоглядах нижче 0,8 на одному оці та 0,5 на другому оці
2. Аномалії рефракції: при попередньому медогляді – міопія вище 2,0 Д, гіперметропія вище 2,0 Д, астигматизм вище 1,0 Д; при повторних медоглядах: міопія вище 8,0 Д, гіперметропія вище 6,0 Д, астигматизм 3,0 Д
3. Відсутність бінокулярного зору
4. Зниження акомодації нижче вікових норм
5. Лагофтальм
6. Хронічні захворювання переднього відрізка очей (повіки, кон’юнктивіти роговиці, сльозовивідні шляхи)
7. Захворювання зорового нерва, сітківки
8. Глаукома
9. Епілепсія та синкопальні стани

6.2.2

Зорово-напружені роботи з об’єктом розрізнення від 0,3 до 1 мм

1 раз на рік

офтальмолог

ті самі, що й у п. 6.2.2.

1. Гострота зору з корекцією не нижче як 0,5 Д на одне око та 0,2 Д на друге око
2. Аномалії рефракції: при попередньому медогляді – міопія вище 6,0 Д, гіперметропія вище 4,0 Д, астигматизм вище 2,0 Д; при повторних медоглядах: міопія вище 10,0 Д, гіперметропія вище 6,0 Д, астигматизм 4,0 Д
3. Відсутність бінокулярного зору
4. Зниження акомодації нижче вікових норм
5. Лагофтальм
6. Захворювання зорового нерва, сітківки
7. Хронічні захворювання переднього відрізка ока
8. Глаукома

6.2.3

Зорово-напружені роботи, що пов’язані з безперервним стеженням за екраном відеотерміналів (дисплеїв):
менше 4 годин (за 8-годинну зміну)

1 раз на рік

офтальмолог
невропатолог

1. Гострота зору не менше 0,5 Д на одному оці та 0,2 на другому при попередньому профогляді; не менше 0,4 на одному оці та 0,2 Д на другому оці при повторних періодичних медоглядах
2. Аномалії рефракції: при попередньому медогляді – міопія не більше 8,0 Д, гіперметропія не більше 8,0 Д, астигматизм не більше 3,0 Д; при попередньому медогляді: міопія не більше 8,0 Д, астигматизм не більше 4,0 Д при повторному періодичному медогляді
3. Зниження акомодації нижче вікових норм
4. Порушення кольоровідчуття, якщо колір несе інформаційне навантаження
5. Лагофтальм
6. Хронічні запальні або алергічні захворювання захисного апарата та оболонок очного яблука
7. Захворювання зорового нерва, сітківки
8. Наростаючий офтальмотонус
9. Глаукома
10. Епілепсія та синкопальні стани

більш 4 годин (за 8-годинну зміну)

1 раз на рік

офтальмолог
невропатолог

1. Гострота зору не менш 0,9 Д на одному оці та 0,6 на другому при попередньому медогляді; не менше 0,7 на одному оці та 0,5 Д на другому при повторному періодичному медогляді
2. Аномалії рефракції: міопія не більше 5,0 Д, гіперметропія не більш 2,0 Д, астигматизм не більше 1,5 Д при попередньому медогляді; міопія не більше 6,0 Д, гіперметропія не більше 3,0 Д, астигматизм не більше 2,0 Д при повторних періодичних медоглядах
3. Зниження акомодації нижче вікових норм
4. Порушення кольоровідчуття, якщо колір несе інформаційне навантаження
5. Лагофтальм
6. Хронічні запальні або алергічні захворювання захисного апарату і оболонок очного яблука
7. Захворювання зорового нерва, сітківки
8. Наростаючий офтальмотонус
9. Глаукома
10. Епілепсія та сінкопальні стани

6.3

Перенапруга голосового апарата (викладацька, дикторська, вокальна роботи, розмовні види роботи на телефонній станції та ін.)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог

ларингоскопія

1. Хронічні захворювання, що пов’язані з розладами функції голосового апарата (хронічний ларингіт, фарингіт та ін.)

____________
* Проведення цього дослідження обов’язкове при попередньому медичному огляді та за показаннями при періодичному;

** За наявності захворювання питання про професійну придатність вирішується індивідуально з урахуванням його перебігу та стажу роботи.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

А. М. Пономаренко

Додаток 5
до пункту 2.6 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

ПЕРЕЛІК
робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Загальні положення

1. У медичних оглядах обов’язкова участь терапевта; фахівці іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров’я працівників.

2. Обов’язково враховується перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу і додаткові протипоказання у відповідності до конкретних умов праці, що наведені в цьому Переліку.

3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, в обов’язковому порядку проводяться: дослідження крові (НВ, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.

4. При попередньому медичному огляді обов’язково проводиться рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при періодичному – флюорографія, за винятком тих пунктів додатка, де вказана обов’язкова рентгенографія грудної клітки.

5. При проведенні попереднього (періодичних) медичного огляду жінок акушер-гінеколог здійснює бактеріологічне (на флору) і цитологічне (на атипічні клітини) дослідження. Строки таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.

N з/п

Характер здійснюваної роботи

Періодичність оглядів

Участь лікарів

Лабораторні, функціональні та інші дослідження

Медичні протипоказання в доповнення до загальних медичних протипоказань

1

2

3

4

5

6

1

Робота на висоті***, верхолазні роботи**** і роботи, пов’язані з підійманням на висоту, а також з обслуговування підіймальних механізмів

1 раз на 2 роки

невропатолог
офтальмолог
оториноларинголог
хірург

Дослідження вестибулярного апарата, сенсомоторні реакції, увага, пам’ять зорова та слухова, емоційна стійкість та відчуття тривоги, стійкість до впливу стресів, недбалість, орієнтація у просторі, здібність до адаптації, ГГТФ*

1. Грижі, що заважають праці та мають схильність до защемлення
2. Доброякісні пухлини, що перешкоджають виконанню робіт середньої важкості
3. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
4. Облітеруючий ендартеріїт
5. Виражене варикозне розширення вен. Тромбофлебіт, геморой* з кровотечами, трофічні порушення
6. Артеріальна гіпертензія
7. Захворювання опорно-рухового апарата з порушенням функції
8. Стійке зниження слуху будь-якої етіології одно- та двобічне (шепітна мова менше 3 м)
9. Порушення функції вестибулярного апарата, у тому числі хвороба Меньєра
10. Хвороби органів зору:
а) гострота зору без корекції нижче 0,5 на одному оці і нижче 0,2 на другому;
б) обмеження поля зору більш ніж 20°;
в) дакріоцистити і сльозотечі, що не піддаються лікуванню;
г) глаукома
11. Не придатні за психофізіологічними показниками

1.1

Робота машиніста крана

1 раз на 2 роки

1.2

Робота ліфтера
(до прийняття на роботу ліфтером звичайних ліфтів протипоказань немає)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
офтальмолог

дослідження вестибулярного апарата

1. Порушення функції вестибулярного апарата, у тому числі хвороба Меньєра
2. Стійке зниження слуху будь-якої етіології (шепітна мова менше 3 м)
3. Гострота зору з корекцією нижче 0,5 на одне око і нижче 0,2 на друге або 0,7 при відсутності бінокулярного зору

2

Електротехнічний персонал, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і 110 В постійного струму, а також монтажні та налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих електроустановках

1 раз на 2 роки

невропатолог
оториноларинголог
офтальмолог

дослідження гостроти зору і полів зору, дослідження вестибулярного апарата

1. Стійке зниження слуху будь-якої етіології, одно- або двобічне (шепітна мова менше 3 м) (окрім робіт з ремонту та експлуатації ЕОМ)
2. Гострота зору з корекцією нижче 0,5 на одне око і нижче 0,2 на друге
3. Стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню
4. Обмеження поля зору, більш ніж на 20°
5. Порушення функції вестибулярного апарата, у тому числі хвороба Меньєра

3

Роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та первинній обробці лісу

1 раз на 2 роки

невропатолог
оториноларинголог
хірург
офтальмолог

дослідження вестибулярного апарата

1. Виражене варикозне розширення вен. Тромбофлебіт нижніх кінцівок, геморой* з кровотечею
2. Облітеруючий ендартеріїт
3. Грижі, що заважають роботі та мають схильність до защемлення
4. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
5. Стійке зниження слуху будь-якої етіології (шепітна мова менше 3 м)
6. Порушення функції вестибулярного апарата, у тому числі хвороба Меньєра
7. Гострота зору з корекцією нижче 0,5 на одне око та нижче 0,2 на друге

4

Роботи у нафтовій та газовій промисловості та при морському бурінні

1 раз на 2 роки

невропатолог
оториноларинголог
хірург
офтальмолог
дерматолог

загальний аналіз сечі, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ*,
білірубін, АЛТ

Для пунктів 4,1; 4,2; 4,3; 4,4:
1. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
2. Облітеруючий ендартеріїт, виражене варикозне розширення вен, тромбофлебіт, геморой*, кровотеча
3. Грижі зі схильністю до защемлення, випадіння прямої кишки
4. Стійке зниження слуху будь-якої етіології (шепітна мова менше 3 м)
5. Порушення функції вестибулярного апарата, у тому числі хвороба Меньєра
6. Поширені субатрофічні зміни усіх відділів ВДШ
7. Гострота зору з корекцією на одне око нижче 0,5, на друге нижче 0,2
8. Стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню
9. Хронічні захворювання шкіри, що часто загострюються
10. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи, підшлункової залози*

4.1

Усі види підземних робіт

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
хірург
офтальмолог
дерматолог

загальний аналіз сечі, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ*, білірубін, АЛТ

ті самі, що у п. 4, та гіпертонічна хвороба** на будь-якій стадії

4.2

Робота на гідрометеорологічних станціях, спорудженнях зв’язку

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
хірург
офтальмолог
дерматолог

загальний аналіз сечі, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ*

ті самі, що у п. 4

4.3

Геологорозвідувальні, топографічні, будівельні та інші роботи (у тому числі вахтово-експедиційним методом, при роботах, що пов’язані з бурінням)

1 раз на 2 роки

невропатолог
оториноларинголог
хірург
офтальмолог
дерматолог

загальний аналіз сечі, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ*

ті самі, що у п. 4

4.4

Роботи, що виконуються згідно з організованим набором в районах Крайньої Півночі та прирівнених до них місцевостях

підлягають тільки попередньому медичному огляду

невропатолог
оториноларинголог
хірург
офтальмолог
дерматолог

загальний аналіз крові, сечі, ЕКГ, ГГТФ*

ті самі, що у п. 4

5

Роботи, що пов’язані з обслуговуванням ємностей під тиском

1 раз на 3 роки

оториноларинголог
офтальмолог
дерматолог
невропатолог

дослідження гостроти та полів зору, дослідження вестибулярного апарата

1. Гострота зору з корекцією на одному оці нижче 0,5 і на другому оці нижче 0,2
2. Обмеження полів зору більш ніж на 20°
3. Стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню
4. Стійке зниження слуху будь-якої етіології, одно- і двобічне (шепітна мова менше 3 м)
5. Порушення функції вестибулярного апарата
6. Виражені форми захворювання ВДШ та органів дихання з порушенням функції
7. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
8. Захворювання, що перешкоджають роботі у протигазі

6

Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники служби газнагляду

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
офтальмолог
дерматолог

Рентгенографія органів грудної клітки, дослідження вестибулярного апарата

1. Гострота зору з корекцією на одному оці нижче 0,5 і на другому оці нижче 0,2
2. Обмеження полів зору більше ніж на 20°
3. Стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню
4. Стійке зниження слуху будь-якої етіології, одно- і двобічне (шепітна мова менше 3 м)
5. Порушення функції вестибулярного апарата
6. Виражені форми захворювання ВДШ та органів дихання з порушенням функції
7. Хронічні рецидивні захворювання шкіри
8. Захворювання, що перешкоджають роботі у протигазі

7

Роботи, що пов’язані з застосуванням вибухових речовин, роботи у вибухово- і пожежонебезпечних виробництвах

1 раз на рік

офтальмолог
оториноларинголог
невропатолог

дослідження вестибулярного апарата

1. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
2. Стійке зниження слуху будь-якої етіології, одно- і двобічне (шепітна мова менше 3 м)
3. Стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню
4. Гострота зору з корекцією на одному оці нижче 0,5 і на другому оці нижче 0,2
5. Катаракта

8

Роботи у військовій охороні, службах спецзв’язку, апараті інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах, яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати

1 раз на рік

невропатолог
оториноларинголог
офтальмолог
хірург
дерматолог

дослідження гостроти зору,
загальний аналіз сечі, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ

1. Відсутність кінцівки кисті, стопи
2. Захворювання периферичних судин (облітеруючий ендартеріїт, варикозне розширення вен тощо)
3. Хронічні захворювання периферичної нервової системи
4. Хронічні захворювання шкіри, у тому числі мікози
5. Гострота зору з корекцією нижче 0,5 на одне око, нижче 0,2 на друге або 0,7 на одне око при відсутності зору на другому
6. Стійке зниження слуху будь-якої етіології (сприйняття шепітної мови менше 3 м)

9.

Газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини, військові частини і загони з попередження виникнення і ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військові гірничі, гірничорятувальні служби міністерств та закладів, пожежна охорона

1 раз на рік (позачерговий медичний огляд проводиться після перенесеного тяжкого захворювання, отруєння, травми)

оториноларинголог
невропатолог
офтальмолог
хірург
дерматолог

Рентгенографія органів грудної клітки, загальний аналіз сечі, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ, сенсомоторні реакції, увага, реакція на об’єкт, що рухається, швидкість переключення уваги, емоційна стійкість та відчуття тривоги, стійкість до дії стресів, орієнтація у просторі, утомлюваність, здатність приймати рішення в екстремальних умовах

1. Глаукома усіх стадій
2. Хронічні захворювання периферичної нервової системи з порушенням функції
3. Виражені форми вегетативно-судинної дистонії
4. Усі захворювання серцево-судинної системи, навіть за наявності компенсації
5. Усі хронічні захворювання органів дихання навіть без порушення функції
6. Хвороби зубів, порожнини рота, відсутність зубів, що заважає захоплюванню загубника, наявність знімних протезів, альвеолярна піорея, стоматити, періодонтит, анкілози і контрактури щелепи, щелепний артрит
7. Загальний фізичний недорозвиток та недорозвиток опорно-рухового апарата
8. Деформація грудної клітки, що спричиняє порушення дихання та перешкоджає роботі у протигазах
9. Хвороби органів черевної порожнини, що спричиняють порушення їх функції або перешкоджають виконанню фізичної роботи
10. Будь-які захворювання хребта, верхніх та нижніх кінцівок з порушенням їх функції
11. Доброякісні пухлини, що заважають виконанню робіт у протигазах
12. Грижі (усі види)
13. Облітеруючий ендартеріїт
14. Варикозне розширення вен (трофічні виразки нижніх кінцівок)*, тромбофлебіти. Геморой з частими кровотечами та випаданням прямої кишки
15. Скривлення носової перегородки з порушенням функції носового дихання
16. Поширені дистрофічні зміни верхніх дихальних шляхів
17. Хронічні захворювання середнього вуха
18. Зниження слуху (навіть на одне вухо) будь-якої етіології (сприйняття шепітної мови менше 3 м)
19. Порушення функції вестибулярного апарата
20. Зниження гостроти зору нижче 0,8 на одне око і нижче 0,5 на друге, корекція не допускається
21. Хронічні захворювання сльозовивідних шляхів, повік, органічні дефекти повік, що перешкоджають повному їх змиканню, вільному руху очного яблука
22. Обмеження полів зору більше ніж на 10°
23. Неактивні форми туберкульозу будь-якої локалізації**
24. Віддалені наслідки перенесених гострих інфекційних та паразитарних захворювань**
25. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД

10

Аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

1 раз на рік (позачерговий медичний огляд проводиться після перенесеного тяжкого захворювання, отруєння, травми)

оториноларинголог
невропатолог
офтальмолог
хірург
дерматолог

Рентгенографія органів грудної клітки, загальний аналіз сечі, ФЗД, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ, сенсомоторні реакції, увага, реакція на об’єкт, що рухається, швидкість переключення уваги, емоційна стійкість та відчуття тривоги, стійкість до дії стресів, орієнтація в просторі, втомлюваність, здатність приймати рішення в екстремальних умовах

11

Роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та ін. станках, штампувальних пресах тощо)

1 раз на 2 роки

оториноларинголог
невропатолог
офтальмолог
хірург

дослідження вестибулярного апарата, дослідження гостроти зору

1. Гострота зору з корекцією на одному оці нижче 0,5 і на другому оці нижче 0,2
2. Порушення функції вестибулярного апарата
3. Варикозне розширення вен (трофічні виразки нижніх кінцівок)*, тромбофлебіти.
4. Геморой з частими кровотечами та випаданням прямої кишки
5. Епілепсія, сінкопальні стани

____________
* Проведення дослідження обов’язкове при попередньому медичному огляді та за показаннями при періодичному.

** При наявності захворювання питання про професійну придатність вирішується індивідуально з урахуванням їх перебігу та стажу роботи.

*** Роботами на висоті слід уважати всі роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, покриття або робочого настилу, над якими здійснюються роботи з монтажних пристосувань чи безпосередньо з елементів конструкції, обладнання, машин, механізмів при їх установці, експлуатації, монтажу.

**** Верхолазними визнавати усі роботи, коли основним засобом забезпечення робітників від падіння з висоти в усі моменти роботи і пересування є запобіжний пояс.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

А. М. Пономаренко

Додаток 6
до п. 2.15 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

ПЕРЕЛІК
загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу

1. Спадкові аномалії органів із вираженою недостатністю їх функції4.

2. Органічні захворювання центральної нервової системи зі стійкими вираженими порушеннями функції.

3. Психічні захворювання та подібні їм стани, що підлягають обов’язковому диспансерному нагляду в психоневрологічних диспансерах, епілепсія та інші пароксизмальні розлади свідомості. У разі виражених форм пограничних психічних захворювань питання про придатність до певних робіт вирішується комісією психоневрологічного закладу індивідуально1.

4. Наркоманії, токсикоманії, хронічний алкоголізм1.

5. Захворювання ендокринної системи, що супроводжуються значними порушеннями функції (стадія декомпенсації).

6. Злоякісні новоутворення (після проведення лікування питання може бути вирішене індивідуально при відсутності абсолютних протипоказань).

7. Усі злоякісні хвороби системи крові.

8. Гіпертонічна хвороба III стадії та II стадії (кризовий перебіг)2.

9. Хвороби серця з недостатністю кровообігу3, 2, з стійкими порушеннями ритму.

10. Хронічні захворювання легенів з дихальною і легенево-серцевою недостатністю3, 2.

11. Бронхіальна астма тяжкого перебігу з розладами дихання та кровообігу.

12. Активні форми туберкульозу будь-якої локалізації.

13. Виразкова хвороба шлунка, 12-палої кишки з хронічним рецидивним перебігом та схильністю до ускладнень.

14. Цирози печінки та активні хронічні гепатити.

15. Хронічні хвороби нирок із проявами ниркової недостатності2.

16. Системні хвороби сполучної тканини.

17. Хвороби периферичної нервової та кістково-м’язової системи зі стійкими розладами функції.

18. Вагітність та період лактації.

19. Звичне невиношування вагітності та аномалії плоду в анамнезі у жінок дітородного періоду.

20. Глаукома декомпенсована.

21. Професійне захворювання є протипоказанням для роботи в умовах із шкідливим та небезпечним фактором виробничого середовища і трудового процесу, вплив якого призвів до його розвитку2.

22. Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.

____________
1 Заключення психіатра, нарколога.

2 При періодичному медогляді питання про профпридатність вирішується індивідуально.

3 Ступінь порушення функції органів (систем) установлюється відповідним фахівцем з урахуванням лабораторно-інструментальних методів дослідження.

4 Глухі від народження чи з дитинства можуть працювати тільки в індивідуально створених умовах.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

А. М. Пономаренко

Додаток 7
до пункту 2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

КАРТКА
працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду

1. Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________________
2. Стать ч/ж __________________ _________________________________________________
3. Рік народження_______________________________________________________________
4. Місце проживання____________________________________________________________
5. Місце роботи (назва підприємства)______________________________________________
6. Цех, дільниця ________________________________________________________________
7. Професія (посада) за ДК 003:2005_______________________________________________
8. Шкідливі та небезпечні виробничні фактори і трудового процесу*
______________________________________________________________________________
(перелічити всі фактори)
9. Підстава для попереднього (періодичного) медогляду* _____________________________
(указати конкретні пункти додатків 4, 5)
10. Підлягає огляду _____________ раз ________ на __________________________________
11. Фахівцями (лікарями) ________________________________________________________
12. Лабораторні, функціональні та інші дослідження __________________________________
(перелічити)
Вага _____________, зріст ____________, АТ ___________________
1. Дані огляду спеціалістами комісії ЛПЗ ___________________________________________
1.1. Терапевт**
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________
(підпис)

________________________
(дата, прізвище та ініціали)

1.2. Невропатолог**
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________
(підпис)

________________________
(дата, прізвище та ініціали)

1.3. Окуліст**
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________
(підпис)

________________________
(дата, прізвище та ініціали)

1.4. ЛОР**
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________
(підпис)

________________________
(дата, прізвище та ініціали)

1.5. Хірург**
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________
(підпис)

________________________
(дата, прізвище та ініціали)

1.6. Гінеколог**
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________
(підпис)

________________________
(дата, прізвище та ініціали)

1.7. Інші фахівці**
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________
(підпис)

________________________
(дата, прізвище та ініціали)

2. Лабораторні дослідження
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Рентгенівські обстеження
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Функціональні та інші дослідження
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Діагнози
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 

____________
* Згідно з Переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередні (періодичні) медичні огляди працівників, та Переліком робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичні огляди працівників.

Пункти 1 – 12 заповнюються в ході підготовки до медоглядів медичною сестрою або фельдшером ЛПЗ згідно із списком працівників, які підлягають медичному огляду.

** Кожний лікар уносить скарги, анамнез, об’єктивний стан, повний діагноз, який завіряється особистою печаткою лікаря.

*** Працівник власноручним підписом підтверджує наявність або відсутність скарг на стан здоров’я на момент обстеження.

При ризику розвитку алергічних та онкозахворювань обов’язковий спадковий анамнез при попередньому медогляді.

ВИСНОВОК:

Придатний для роботи за професією ________________________________
(назва професії за ДК 003:2005)

Придатний тільки на період ______________________________________
за умови _______________________________________________________
(заповнюється тільки при періодичних медичних оглядах)
Непридатний___________________________________________________
(назва професії за ДК 003:2005 та причини)

Рекомендації комісії ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Підписи лікарів

Підпис голови комісії

_______________________
(особистий підпис)

__________________
(П. І. Б.)

М. П.

Дата заповнення картки

”   ” ____________

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

А. М. Пономаренко

Додаток 8
до пункту 2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Медична довідка
про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника N ___

Видана __________________________ дійсна до __________________________________________
(дата, місяць, рік)                                                                        (дата, місяць, рік)
Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________ вік ____________,
(повністю)
що влаштовується (працює) за професією______________________________________________
(найменування підприємства)
_____________________________________________________________________________________
(професія за ДК 003:2005)
Пройшов попередній/періодичний медогляд відповідно до пунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередні (періодичні) медичні огляди працівників, та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичні огляди працівників _________________
(непотрібне викреслити)
у комісії ЛПЗ ___________________________________________________________________ району
(найменування ЛПЗ)
Висновок комісії про стан здоров’я ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Висновок комісії:
Придатний для роботи за професією __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указати професію за ДК 003:2005)
Придатний тільки на період ________________________ за умови _________________________
(заповнюється при періодичних медичних оглядах)
Не придатний для роботи за професією ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указати професію за ДК 003:2005 та причину)
Рекомендації комісії ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

 

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

А. М. Пономаренко

Додаток 9
до пункту 2.17 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ
за результатами періодичного медичного огляду працівників

______________________________
(найменування підприємства, цех)

від “___” ____________ 200 р.

Комісія в складі:
голови Комісії ______________________________________________________________________,
(П. І. Б)
лікарів ____________________________________________________________________________,
(П. І. Б. і фах)
представників роботодавця __________________________________________________________,
(П. І. Б., посада)
представників профкому підприємства (уповноваженої особи) _____________________________
(П. І. Б.)
за участю лікаря з гігієни праці _______________________________________________________
(П. І. Б., назва СЕС)
установила:

N з/п

Кількість працівників, які підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу

Підлягало огляду за планом
(осіб)

Оглянуто
(осіб)

Процент виконання

усього

жінок

усього

жінок

усього

жінок

1

2

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Усього працівників, з них:
– осіб віком до 21 року
– осіб пенсійного віку, що працюють
– осіб, стаж роботи яких більше 10
років
Підпадають дії шкідливих та
небезпечних факторів виробничого
середовища і трудового процесу:
хімічні речовини (указати назви)
пил
шкідливі речовини біологічного
походження (указати назви)
шум
інфразвук
ультразвук
вібрація (загальна, локальна)
неіонізуючі випромінювання
(діапазон)
мікроклімат
освітлення
іонізуюче випромінювання
важкість праці
напруженість праці

Кількість не оглянутих

________
(усього)

_______
(%)

у т. ч. жінок

_________
(усього)

_______
(%)

Причини
3. При огляді виявлено*:
3.1. Кількість працівників з підозрою на профзахворювання (отруєння) усього __________ з них кількість працівників, яким підтверджено діагноз профзахворювання (отруєння), у тому числі професійний рак _____________, з них жінок ______________
3.2. Кількість працівників, які вперше одержали інвалідність з профзахворювання, ____
3.3. Кількість працівників, які потребують переведення на іншу роботу внаслідок профзахворювання вперше _________________
3.4. Кількість працівників, які підлягають дообстеженню, усього ____, з них жінок _____
3.5. Кількість працівників, у яких уперше виявлені загальні захворювання, усього _____, з них жінок _________
3.6. Кількість працівників, які потребують тимчасового переведення на іншу роботу за станом здоров’я, усього ________, з них жінок __________
3.7. Кількість працівників, які потребують переведення на іншу роботу за станом здоров’я, усього ________, з них жінок __________
3.8. Кількість працівників, яких необхідно направити на МСЕК, усього ________
3.9. Кількість працівників, яким установлено діагноз профзахворювання (отруєння) за останні 5 років усього ________, з них жінок ____________
3.10. Кількість працівників, які підлягають направленню:
3.10.1. На амбулаторне лікування __________________
3.10.2. На стаціонарне лікування ____________________
3.10.3. На санаторно-курортне лікування ______________
3.10.4. У спеціалізовані ЛПЗ __________, у т. ч. у профпатологічні ____________
3.11. Кількість працівників, які потребують дієтичного харчування і лікувально-профілактичного харчування, _________
3.12. Кількість працівників, які перебувають на диспансерному нагляді на кінець звітного року, усього _____________ за формами патології згідно з МКХ-10.
4. Перевірено результати виконання заходів попереднього заключного акта від _____ року _________________________________________________________________
(перелічити)
Невиконані санітарно-протиепідемічні заходи _____________________________________________
(перелічити)
__________________________________________________________________________________
Причини невиконання ______________________________________________________________
(перелічити)

Лікар з гігієни праці

_____________
(підпис)

________________
(прізвище та ініціали)

____________
* У пунктах 3.1 – 3.12 подаються списки працівників із зазначенням П. І. Б., цеху (дільниці), професії, шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, стажу роботи в умовах їх дії, діагнозу.

5. За результатами медичного огляду комісія пропонує комплекс оздоровчих заходів:
5.1. Роботодавцю.
5.2. Голові профспілкової організації.
5.3. Головному лікарю лікувально-профілактичного закладу, що проводить диспансерний нагляд за працівниками підприємства.
А також
санітарно-протиепідемічних заходів _____________________________________________________
(перелічити всі заходи)
Підписи

Голова комісії

Лікар з гігієни праці

Роботодавець

Голова
профспілкової
організації
або вповноважена
особа

________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

_________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Із заключним актом ознайомлені та одержали

1. Роботодавець.

2. Представник профспілкової організації або вповноважена особа.

3. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи.

4. Районний профпатолог.

5. Заклад державної санепідемслужби.

6. Представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

А. М. Пономаренко

Додаток 10
до пункту 2.24 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
за результатами проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці

за 200_ рік

____________________________________________________________________
(найменування лікувально-профілактичного закладу)

I. Кількість оглянутих працівників, які підлягали періодичному медичному огляду ______________________________________

N з/п

Найменування показника

Підлягало періодичному медичному огляду, осіб

Оглянуто осіб

% виконання

1

2

3

4

5

1

Усього працівників

У т. ч. осіб зі стажем роботи понад 10 років

У т. ч. осіб до 21 року

У т. ч. жінок

У т. ч. осіб пенсійного віку

2

У т. ч. підлягають дії шкідливих факторів

2.1

Хімічні речовини (у разі потреби розшифрувати) – усього

З них жінок

2.1.2

Пил – усього

З них жінок

2.1.3

Шкідливі речовини біологічного походження (у разі потреби розшифрувати) – усього

З них жінок

2.1.4

Шум – усього

З них жінок

2.1.5

Вібрація – усього

З них жінок

2.1.6

Неіонізуюче випромінювання – усього

З них жінок

2.1.7

Іонізуюче випромінювання – усього

З них жінок

2.1.8

Мікроклімат – усього

З них жінок

2.1.9

Важкість праці – усього

З них жінок

2.1.10

Атмосферний тиск – усього

2.1.11

Напруженість праці – усього

З них жінок

Результати періодичних медичних оглядів

Кількість осіб

3

Виявлено осіб з підозрою на професійне захворювання усього _______
у т. ч. професійний рак _______

3.1

У тому числі жінок

3.2

Кількість осіб, яким уперше встановлено діагноз профзахворювання _______
у т. ч. професійний рак _______

4

Кількість осіб, у яких виявлені загальні захворювання
усього

4.1

У тому числі жінок

5

Кількість осіб, які переведені на іншу роботу

5.1

Підлягало

5.2

Переведено

5.3

Кількість осіб, які переведені на інвалідність у зв’язку з професійним захворюванням

6

Кількість працівників, які пройшли обстеження та лікування в спеціалізованому профпатологічному ЛПЗ

7

Узято на диспансерний облік за звітний період

8

Знаходиться під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду

9

Кількість осіб, які підлягають лікуванню

9.1

Стаціонарному

9.2

Амбулаторному

10

Кількість осіб, які підлягають оздоровленню

10.1

У санаторіях

10.2

Будинках відпочинку

10.3

Санаторіях-профілакторіях

10.4

Потребують дієтичного харчування

11

Кількість оздоровлених осіб (за даними минулого року)

11.1

У стаціонарах

11.2

У санаторіях

11.3

У будинках відпочинку

11.4

У профілакторіях

11.5

Одержали дієтичне харчування

Керівник ЛПЗ

Керівник закладу державної
санітарно-епідеміологічної служби

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

А. М. Пономаренко

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ