Законодательство

Наказ від 14.07.1998 № 196 Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні

Законодательство

Наказ від 14.07.1998 № 196 Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні

05/12/2019

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.1998                                                                                                                      N 196
м.Київ

Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні

З метою удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні, подальшої сертифікації держави як вільної від поліомієліту та відповідно до рекомендацій ВООЗ

НАКАЗУЮ

1. Затвердити:

1.1 Склад комісії для заключної оцінки випадків гострих в’ялих паралічів (додається).

1.2. Склад комісії по підготовці до сертифікації України як території, вільної від поліомієліту (додається).

1.3. Склад комісії з координації виконання програми ліквідації поліомієліту (додається).

1.4. Методичні рекомендації “Організація епідеміологічного нагляду за поліомієлітом” (додається).

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити:

2.1. Охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей до 14 років за календарем щеплень згідно з наказом МОЗ від 25.01.96 №14 “Про затвердження Календаря профілактичних щеплень, Переліку протипоказань до щеплень, Основних положень про організацію та проведення профілактичних щеплень, Форми подачі інформації про випадок, побічної дії (ускладнення) після застосування імунобіологічних препаратів, Переліку можливих ускладнень і термінів їх виникнення після щеплень, що підлягають подальшому розслідуванню”.

2.2. Облік та своєчасне якісне обстеження всіх хворих на гострі в’ялі паралічі, включаючи вірусологічні та серологічні дослідження.

2.3. Вивчення стану колективного імунітету до поліомієліту та циркуляції поліовірусів серед населення і в об’єктах довкілля.

2.4. Дотримання “холодового ланцюга” при транспортуванні, зберіганні та використанні поліомієлітної вакцини та проб для вірусологічних досліджень тощо.

2.5. Щотижневу подачу звітів лікувальними закладами про наявність або відсутність випадків гострих в’ялих паралічів до територіальної санепідстанції згідно з методичними рекомендаціями “Організація епідеміологічного нагляду за поліомієлітом”.

2.6. Ретельне епідеміологічне та вірусологічне обстеження кожного випадку гострого в’ялого паралічу у дітей до 15 років.

2.7. Доставку первинного матеріалу від дітей до 15 років з гострими в’ялими паралічами, всіх ізольованих штамів ентеровірусів від хворих людей та з об’єктів довкілля разом з вихідним матеріалом до центральної та регіональних лабораторій з діагностики поліомієліту для подальшого дослідження.

2.8. Визначити перелік лікувально-профілактичних закладів для госпіталізації дітей з гострими в’ялими паралічами і поліомієлітом.

3. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей, міст Києва і Севастополя, на водному залізничному, повітряному транспорті забезпечити:

3.1. Здійснення протиепідемічних заходів при поліомієліті та гострих в’ялих паралічах.

3.2. Роботу вірусологічних лабораторій з діагностики ентеровірусних інфекцій, вивчення стану колективного імунітету та вірусологічне обстеження об’єктів довкілля відповідно до діючих нормативних документів.

3.3. Ретельний контроль за повнотою охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей згідно з діючим календарем щеплень;

3.4. Щотижневе обстеження лікарем-епідеміологом лікувально-профілактичних закладів, виділених для госпіталізації дітей до 15 років, хворих на ГОП/поліомієліт, з метою встановлення повноти виявлення хворих, їх вірусологічного обстеження, 4 подачі екстрених повідомлень.

4. Керівнику центральної лабораторії з діагностики поліомієліту Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України Семенові Н. Щ.:

4.1. Проводити вірусологічне дослідження первинного матеріалу від дітей з гострими в’ялими паралічами та осіб що з ними спілкувалися.

4.2. Надавати методичну допомогу вірусологічним лабораторіям санепідстанцій.

4.3. Забезпечувати вірусологічні лабораторії обласних, міських санепідстанцій паспортизованими еталонними вакцинними штамами поліовірусій типів 1, 2 і 3 та лабораторними лініями перещеплюваних культур клітин;

4.4. Співпрацювати з Європейським регіональним бюро ВООЗ, вірусологічною лабораторією ВООЗ (Копенгаген), Регіональною референс-лабораторією (Росія) з питань лабораторної діагностики

5. Директору Київського НДІ епідеміології та інфекційних хвороб Сельніковій О. П.:

5.1. Здійснювати науковий аналіз епідемічної ситуації з поліомієліту.

5.2. Надавати консультативну та методичну допомогу фахівцям санітарно-епідеміологічної служби з питань епіднагляду та профілактики поліомієліту.

5.3. Проводити наукові розробки з питань епідеміології поліомієліту та надавати обгрунтовані рекомендації щодо профілактики цієї інфекції.

6. Головному лікарю Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України Москаленку П. С:

6.1. Здійснювати аналіз епідситуації з поліомієліту та ефективності імунопрофілактики в країні.

6.2. Надавати організаційно-методичну допомогу санепідстанціям у проведенні протиепідемічних заходів при захворюванні на поліомієліт та гострі в’ялі паралічі.

6.3. Узагальнювати щотижневу інформацію про кількість випадків поліомієліту та ГВП для подання до ВООЗ.

6.4. Узагальнювати результати епіднагляду за РВП на території країни та готувати матеріал Для заслуховування на нарадах у Міністерстві Охорони здоров’я.

7. Начальнику Головного управління закладів освіти Вороненку Ю.В. забезпечити підготовку лікарів зі спеціальностей неврологія, дитяча неврологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, педіатрія, вірусологія, епідеміологія, з питань діагностики, лікування і профілактики поліомієліту та інших ентеровірусних інфекцій у закладах післядипломної освіти.

8. Генеральному директору Державного підприємства “Укрвакцина” Брую Г. Ф.:

8.1. Узагальніовати та аналізувати річні заявки регіонів на поліоміелітну вакцину та забезпечити закупівлю, зберігання і транспортування поліоміелітної вакцини гарантованої якості в режимі “холодового ланцюга”.

9. Вважати такими, що втратили чинність методичні рекомендації “Організація епідеміологічного нагляду за поліомієлітом”, склад комісії для заключної оцінки випадків гострих в’ялих паралічів, склад комісії по підготовці до сертифікації України як території, вільної від поліомієліту, пункти 1.1; 1.4; 1.5 та 2-10 наказу МОЗ України від 15.04.98 № 96 “Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні”.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра, головного державного санітарного лікаря України Некрасову Л.С.
Міністр                                                                                                                 А.М.Сердюк

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ