Законодательство

Постанова КМУ від 16 лютого 2011 р. № 120

16/02/2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 лютого 2011 р. № 120
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах, що додається.

Прем’єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. № 120

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах” (далі – бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування завдань, визначених у розділах I і IIплану заходів з подальшого розвитку вітчизняного виробництва технічних та інших засобів реабілітації на 2008-2011 роки (далі – план заходів), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 575, – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 384, та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство соціальної політики.

Одержувачами бюджетних коштів відповідно до плану заходів є:

УкрНДІпротезування – для виконання завдань, визначених розділом I плану заходів;

державні, у тому числі казенні експериментальні протезно-ортопедичні підприємства, – для виконання завдань, визначених розділом II плану заходів, та здійснення обслуговування інвалідів у стаціонарах первинного та складного протезування, що входять до складу медичних відділів протезних підприємств.

4. Головний розпорядник бюджетних коштів у поточному бюджетному періоді здійснює погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, за бюджетними зобов’язаннями минулих років.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері державних закупівель.

6. Одержувачі бюджетних коштів повинні дотримуватися положень законодавства щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, закупівля яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

7. Головний розпорядник бюджетних коштів спрямовує бюджетні кошти на реконструкцію та будівництво об’єктів з високим ступенем будівельної готовності.

8. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Операції, пов’язані з бюджетними коштами, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому порядку.

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ