Законодательство

Постанова КМУ від 17 жовтня 2008 р. N 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення “

Законодательство

Постанова КМУ від 17 жовтня 2008 р. N 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення “

26/12/2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 жовтня 2008 р. N 955
Київ
Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські
засоби і вироби медичного призначення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1022 ( 1022-2008-п ) від 19.11.2008 }
{ Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 1139/2008 ( 1139/2008 ) від 03.12.2008 – указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 259/2009 ( 259/2009 ) від 22.04.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1121 ( 1121-2008-п ) від 20.12.2008 }
{ Відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України ( n0038100-08 ) щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) цієї Постанови Ухвалою Конституційного Суду N 4-у/2009 ( v004u710-09 ) від 11.02.2009 }
{ Щодо відновлення дії Постанови КМ див. Лист Міністерства юстиції
N 3775-0-26-09-34 ( v3775323-09 ) від 30.03.2009 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 333 ( 333-2009-п ) від 25.03.2009 N 589 ( 589-2009-п ) від 03.06.2009 N 28 ( 28-2010-п ) від 13.01.2010 N 932 ( 932-2011-п ) від 08.08.2011 N 74 ( 74-2012-п ) від 11.01.2012 }

 

     Відповідно до Закону України “Про ціни і ціноутворення” ( 507-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
     1. Установити:
     1) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 12 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни;
     2) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які включені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків зареєстрованої оптово-відпускної ціни з урахуванням мита, податку на додану вартість та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни з урахуванням податку на додану вартість.
{ Підпункт 2 пункту 1 в редакції Постанов КМ N 932 ( 932-2011-п ) від 08.08.2011, N 74 ( 74-2012-п ) від 11.01.2012 }
     Лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку, не підлягають державному регулюванню, крім тих, що придбаваються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. { Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 932 ( 932-2011-п ) від 08.08.2011 }
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1022 ( 1022-2008-п ) від 19.11.2008; в редакції Постанови КМ N 333 ( 333-2009-п ) від 25.03.2009 }
     2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
     3. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я та Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів щодо передачі до сфери управління зазначеної Інспекції державних підприємств згідно з додатком.
     4. Міністерству охорони здоров’я подати у двотижневий строк пропозиції про внесення до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. N 376 ( 376-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1196), зміни, в яких, зокрема, передбачити, що:
     експертиза реєстраційних матеріалів лікарських засобів проводиться в порядку, який встановлюється Міністерством;
     копії матеріалів щодо методів контролю якості лікарського засобу передаються Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів.
     5. Мінекономіки разом з МОЗ, іншими заінтересованими органами виконавчої влади подати пропозиції щодо формування та ведення державного реєстру цін лікарських засобів і виробів медичного призначення як єдиної інформаційної бази даних.
{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 333 ( 333-2009-п ) від 25.03.2009 }

     6. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів:

{ Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 333 ( 333-2009-п ) від 25.03.2009 }

{ Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 333 ( 333-2009-п ) від 25.03.2009 }

     разом з Державною митною службою вжити заходів для здійснення контролю за правильністю визначення країн походження та митної вартості лікарських засобів і виробів медичного призначення, що ввозяться на митну територію України.
     7. Державній інспекції з контролю за цінами під час здійснення контролю за додержанням державної дисципліни цін вжити передбачених законодавством заходів для приведення суб’єктами господарювання цін у відповідність з цією постановою.
     8. Державній митній службі подавати щомісяця до 20 числа наступного періоду Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів та Державній інспекції з контролю за цінами інформацію про ввезені лікарські засоби і вироби медичного призначення за формою, погодженою з Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів.
{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1121 ( 1121-2008-п ) від 20.12.2008 }

Прем’єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. N 955
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

     1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 32; 2001 р., N 47, ст. 2073; 2002 р., N 8, ст. 344, N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396; 2004 р., N 42, ст. 2757, N 52, ст. 3452; 2005 р., N 17, ст. 903; 2006 р., N 20, ст. 1463; 2007 р., N 46, ст. 1882, N 73, ст. 2718; 2008 р., N 25, ст. 795) абзац шостий пункту 12 виключити.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1121 ( 1121-2008-п ) від 20.12.2008 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 589 ( 589-2009-п ) від 03.06.2009 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 589 ( 589-2009-п ) від 03.06.2009 }

     5. В абзаці третьому пункту 2 розділу 2 Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 р. N 1162 ( 1162-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1618), слова “МОЗ, зокрема Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення, що належить до сфери його управління” замінити словами “Держлікінспекція”.

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1121 ( 1121-2008-п ) від 20.12.2008 }

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. N 955
ПЕРЕЛІК
державних підприємств, що передаються
до сфери управління Держлікінспекції
     Державний навчальний центр з належної виробничої/дистриб’юторської практики, м. Київ
     Науково-експертний фармакопейний центр, м. Харків
     Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів, м. Київ
     Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення, м. Київ
{ Позиція із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 28 ( 28-2010-п ) від 13.01.2010 }
     Дніпропетровська контрольно-аналітична лабораторія
     Львівська контрольно-аналітична лабораторія лікарських засобів
{ Позиція із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 28 ( 28-2010-п ) від 13.01.2010 }
     Державний науковий центр лікарських засобів, м. Харків

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ