Законодательство

ПОСТАНОВА КМУ “Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги” від 28.04.2000 № 728

Законодательство

ПОСТАНОВА КМУ “Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги” від 28.04.2000 № 728

03/12/2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 квітня 2000 р.                                                                                                     N 728
Київ

Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та
непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги

Відповідно до статті 9 Закону України “Про гуманітарну допомогу” ( 1192-14 ) Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги (додається).
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України                                                                                  В.ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2000 р. N 728

ПОРЯДОК
вивезення за межі України або знищення неякісних
та непридатних до споживання товарів
(предметів) гуманітарної допомоги

1. Згідно з цим Порядком здійснюються вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів), які надходять на територію України і визнані в установленому порядку гуманітарною допомогою.
2. Товари (предмети) гуманітарної допомоги ввозяться на митну територію України тільки за наявності документального підтвердження якості, безпеки та можливості їх споживання.  Товари (предмети) гуманітарної допомоги, термін придатності яких на момент перетину державного кордону закінчився та щодо яких відсутнє документальне підтвердження можливості їх споживання, на митну територію України не допускаються.
Харчові продукти та інші товари (предмети) гуманітарної допомоги, що мають обмежений термін споживання, ввозяться на митну територію України за умови, що на момент перетинання державного кордону термін їх придатності становить не менш як 1/3 терміну, визначеного виробником, а медичних та ветеринарних препаратів – не
менш як 6 місяців.  Одяг, взуття, білизна, що були в ужитку, допускаються до
ввезення на митну територію України, якщо їх зношення не перевищує 30 відсотків.
3. Усі види контролю у пунктах пропуску через державний кордон здійснюють органи, які безпосередньо займаються санітарним, ветеринарним, фітосанітарним, радіологічним та екологічним контролем товарів (предметів) гуманітарної допомоги. Їх висновок за результатами контролю є остаточним.  За наявності висновку про непридатність до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги у повному обсязі або їх частини
весь вантаж на митну територію України не допускається і підлягає вивезенню за межі України.  Копія висновку про непридатність до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги залишається в митних органах у пункті пропуску на державному кордоні.  Якщо під час здійснення контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги явних ознак непридатності до споживання та загрози життю і здоров’ю населення, а також довкіллю не виявлено, вантаж пропускається до місця призначення для остаточного встановлення якості та придатності до споживання.
4. Для визначення якості та підтвердження придатності до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, що надійшли в зону діяльності митниць, її отримувач звертається до митного органу з письмовою заявою про надання дозволу на видачу зразків проб для проведення аналізу. Обсяг товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вантажній митній декларації зазначається з урахуванням зразків товарів (предметів), виданих на аналіз.
5. Копію висновку про неналежну якість або непридатність до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги органи, що здійснювали їх аналіз, надсилають до комісій з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міськдержадміністраціях. За поданням
зазначених комісій рішення про вивезення за межі України або знищення цих товарів (предметів) гуманітарної допомоги приймає Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України (далі – Комісія).
6. Неякісні або непридатні до споживання товари (предмети) гуманітарної допомоги до прийняття рішення Комісії повинні зберігатися у спеціально обладнаних складських приміщеннях з дотриманням вимог законодавства щодо товарів, які перебувають під митним контролем на території України.
7. Якщо Комісія прийняла рішення про вивезення за межі України товарів (предметів) гуманітарної допомоги, донор або її отримувач зобов’язаний вивезти їх у місячний термін з дня отримання рішення.
8. У разі прийняття Комісією рішення про знищення неякісних або непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги воно має бути виконано з дотриманням вимог природоохоронного законодавства України.
9. Знищення неякісних або непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги здійснюється під контролем комісії, яка утворюється з представників Держмитслужби, Державної податкової адміністрації, органів Міністерства екології та
природних ресурсів, МВС, державної ветеринарної медицини, карантинної служби та місцевих органів виконавчої влади.
10. Для отримання дозволу на знищення неякісних або непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги отримувач цієї допомоги подає до територіальних органів Міністерства екології та природних ресурсів відповідну заяву
(додаток 1).  До заяви додається рішення Комісії про знищення товарів (предметів) гуманітарної допомоги.
11. Знищення неякісних або непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги здійснюється на підприємствах та установах, що мають на це відповідний дозвіл.
12. За фактом знищення неякісних або непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги складається відповідний акт (додаток 2), який підписується керівником підприємства (установи), на якому знищені товари (предмети), представниками Держмитслужби, Державної податкової адміністрації, Міністерства екології та природних ресурсів, МВС, державної ветеринарної медицини, карантинної служби, місцевих органів виконавчої влади та засвідчується печаткою митного органу.
13. Фінансування витрат, пов’язаних з вивезенням за межі України або знищенням неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, здійснюється донорами або отримувачами гуманітарної допомоги.
14. Комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міськдержадміністраціях допомагають отримувачам гуманітарної допомоги у вивезенні за межі України або переміщенні
до місця знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ